Tổng hợp

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt của chúng ta trong thời bình cũng như thời chiến. Vậy, Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ được quy định như thế nào? Bài viết này THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn.

1. Dân quân tự vệ là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Dân quân tự vệ 2019 thì Dân quân tự vệ được hiểu như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

2. Chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Theo quy định tại Điều 3 Luật Dân quân tư vệ 2019 thì chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như sau:

Điều 3. Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ được quy định tại Điều 5 Luật này như sau:

  • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.
  • Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.
  • Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.
  • Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.
  • Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ

3. Quyền hạn của dân quân tự vệ

  • Được người dân tin yêu, quý mến, tôn trọng từ đó quản lý, bảo ban tốt.
  • Được đảm bảo các khoản trợ cấp theo quy định pháp luật
  • Giữ vị trí đáng tự hào, được thực hiện các biện pháp tốt nhất và phù hợp nhất

4. Vai trò của lực lượng dân quân tự vệ

Có lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương giúp cho người dân yên tâm sản xuất, công tác cũng như phát huy quyền tự chủ, sáng tạo và nhiệt huyết của mình.

Đóng một vai trò hết sức to lớn trong công cuộc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Như vậy, trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của THPT Đông Thụy Anh.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Bài thu hoạch tấp huấn dân quân tự vệ, Nhiệm vụ, quyền hạn của dân quân tự vệ từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang THPT Đông Thụy Anh.vn.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!