Giáo Dục

Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử?

Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử? Triết học Mác đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là trong lịch sử châu Âu. Sự ra đời của triết học Mác là tất yếu của lịch sử, không thể khác được. Nguyên nhân là do đâu? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài nhé.

1. Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử?

Sự ra đời của triết học Mác (vào những năm 40 thế kỉ XIX) là một tất yếu lịch sử vì nó là sự kết tinh có tính quy luật của quá trình phát triển lịch sử tư tưởng triết học nhân loại và trên cơ sở các điều kiện kinh tế – xã hội cũng như trình độ phát triển khoa học tự nhiên ở thế kỷ XIX.

Sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử vì nó chính là một sản phẩm lý luận của sự phát triển lịch sử nhân loại xuất hiện vào giữa thế kỷ XIX với những điều kiện khách quan của nó.

Vào thời đại này, chính sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa mới đã tạo ra điều kiện thực tiễn tuyệt đối cần thiết cho sự thoát khỏi lý tưởng không tưởng xã hội chủ nghĩa cho chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng, bởi lẽ, chính sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa mới tạo ra cơ cở vật chất – kỹ thuật cho việc thực hiện những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cũng đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn, lý luận, chính trị, xã hội… đòi hỏi các nhà lý luận phải giải trả lời, nghĩa là nó kích thích cho các trào lưu tư tưởng triết học ra đời trong đó có triết học Mác.

Một yếu tố hình thành nên sự ra đời tất yếu của triết học Mác là giai cấp công nhân xuất hiện và đấu tranh đòi quyền lợi. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi hỏi phải có một lý luận khoa học, cách mạng dẫn đường, trong khi đó có rất nhiều các trào lưu tư tưởng phản khoa học tìm cách len lỏi vào phong trào công nhân. Điều này đã thúc đẩy cho sự ra đời của triết học Mác. Có thể nói, sự xuất hiện của giai cấp công nhân trên vũ đài lịch sử cùng với cuộc đấu tranh mạnh mẽ của họ là điều kiện chính trị – xã hội quan trọng nhất thúc đẩy sự ra đời của chủ nghĩa Mác nói chung, triết học Mác nói riêng.

Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử?
Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử?

2. Đóng góp của triết học Mác

Triết học Mác đã đóng góp rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế của thế giới. Triết học này đã giúp cho người ta nhận ra rằng, bất công xã hội và khủng hoảng kinh tế là do cơ cấu của xã hội, chứ không phải do sự thiếu hiểu biết hoặc định kiến cá nhân.

Triết học Mác cũng đã đưa ra những giải pháp để giải quyết các vấn đề này. Theo triết học Mác, bất công xã hội và khủng hoảng kinh tế có thể được giải quyết bằng cách xây dựng một xã hội cộng sản, trong đó các phương tiện sản xuất sẽ được sở hữu chung và mọi người sẽ được chia sẻ công bằng lợi ích từ những sản phẩm này.

Triết học Mác đã trở thành một tầm quan trọng trong lịch sử nhân loại. Triết học này đã ảnh hưởng đến nhiều xã hội và chính trị trong suốt thế kỷ 20. Triết học Mác cũng đã trở thành một tấm gương cho các phong trào cách mạng trên toàn thế giới.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử? Mời các bạn tham khảo Triết học nghiên cứu thế giới như thế nào? và các bài viết khác trong mục Tài liệu: Văn hóa nhé.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!