Giáo Dục

Trong các tình huống sau, có những hành vi nào vi phạm pháp luật, vì sao?

Trong các tình huống sau, có những hành vi nào vi phạm pháp luật, vì sao?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!