A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ/CÁ NHÂN TÀI TRỢ

STT HỌ TÊN, CÁC TẬP THỂ LỚP/KHÓA Số tiền Ghi chú/ hiện vật
       1 Lớp 10C Khóa 1 (15 người ) 1965-1968 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
       2 Lớp 10H Khóa 2 (5 người ) 1966-1969 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
       3 Khóa 0 ( 8 người ) 1965- 1967 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
       4 Phan Văn Quyết lớp 10A2 1991- 1994 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
       5 Đồng Văn Sơn lớp 10D 1971 - 1974 20 000 000 Hai mươi triệu đồng chẵn
       6 Nguyễn Văn Lạng lớp 10A 1971 -1974 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
       7 Lê Hữu Quynh &Trần Thị Thúy Hoa 1981 – 1984 & 1986 - 1989 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
       8 Đỗ Minh Hảo 1975 - 1978 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
       9 Đồng Minh Hảo Lớp 10C 1975 - 1978 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    10      Nguyễn Mạnh Thuy 10A 1970 - 1973 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    11      Nguyễn Ngọc Toàn 1986 - 1989 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    12      Đỗ Văn Mạnh 1986 -1989 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    13      Lớp A 1986 - 1989 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
    14      Ban liên lạc Hội cấp III tại Hà Nội   10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
    15      Phan Thanh Nhuệ 1977 - 1980 1 500 000 Một triệu năm trăm ngàn đồng
    16      Nguyễn Mạnh Hùng ( lớp Thầy Viết) 1987 - 1990 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    17      Nguyễn Thị Liên ( lớp Thầy Viết) 1987 - 1990 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    18      Trần Thị Hòa ( lớp Thầy Viết) 1987 - 1990 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    19      Ngân hàng NN&PTNN Thái Thụy   4 000 000 Bốn triệu đồng chẵn
    20      Hội đồng môn trường cấp III Đông Thụy Anh 1974 - 1977 10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
    21      Công ty TNHH vận tải Thủy Bộ Hải Hà   5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
    22      Tiến sỹ Đỗ văn Khạnh GĐ Tổng CT Thăm do & KTDK Việt Nam 1975-1978 100 000 000 Một trăm triệu đồng chẵn
    23      Tập thể khóa tại Hà Nội 1971 - 1974 8 000 000 Tám triệu đồng chẵn
     24      Hội học sinh Cấp 3 Đông Thụy Anh tại TP HCM   10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
     25      Nguyễn Thế Quân 1969 - 1972 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
     26      Tập thể CBGV trường THCS TT Diêm Điền cựu học sinh   1 800 000 Một triệu tám trăm ngàn đồng
     27      Nguyễn Văn Hùng (Lớp 10A cô Lưu) 1978 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
     28      Phạm Thị Nháng ( Lớp - 10H) 1974 - 1977  5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
     29      Lê Xuân Khang 1975 - 1978 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
     30      Đổng Văn Bình 1972 - 1975 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
     31      Cao Duy Chính 1975 - 1978 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     32      Đặng Văn Hưng 1975 - 1978 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     33      Hoàng Văn Lễ 1969 - 1972 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
     34      Nguyễn Thị Duyên 1973 - 1976 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     35      Vũ Văn Tạo   5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
     36      Trịnh Thị Phương 1975 - 1978 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     37      Vũ Đình Duy 1967 - 1970 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
     38      Vũ Văn Ái 1971 - 1974 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     39      Đào Trọng Hưng 1971 - 1974 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
     40      Nguyễn Thị Mơ 1984 - 1986 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     41      Phạm Quang Vũ 1974 - 1976 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
     42      Nguyễn Đồng Thông 1974 - 1976 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     43      Nguyễn Đồng Kính 1972 - 1974 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     44      Nguyễn Duy Hải 1972 - 1974 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     45      Lê Hữu Dự 1970 - 1973 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     46      Bùi Thị Khanh 1971 - 1974 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     47      Lê Trung Minh (Lớp 10A) 1975 - 1978 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     48      Nguyễn Văn Khương ( Lớp D) 1970 - 1973 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     49      Phan Thanh Tuấn 1973 - 1976 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     50      Mai Đăng Sơn - lớp 12E 1985 - 1988 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
     51      Phan Thị Duyên 1974 - 1976 200 000 Hai trăm ngàn đồng
     52      Nguyễn Thị Mai 1975 - 1978 200 000 Hai trăm ngàn đồng
     53      Nguyễn Hải Nam (Nguyên Phó HT) 1993 - 2007 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     54      Ngô Minh Thuấn ( Lớp H) 1985 - 1988 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
     55      Mai Đăng Dương ( Lớp 12D) 1988 - 1991 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
     56      Nguyễn Văn Hào ( Lớp 12A) 1987 - 1990 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     57      Nguyễn Thị Diệu Thúy 1987 - 1990 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     58      Nguyễn Sỹ Thành 1980 - 1983 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
     59      Phạm Đình Vũ ( lớp 12D) 1985 - 1988 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
     60      Tạ Thanh Lâm 1965 - 1968 300 000 Ba trăm ngàn đồng
     61      Hồ Ba Lê 1965 - 1968 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    62      Tập thể lớp 10A – khóa 1 1965 - 1968 7 000 000 Bảy triệu đồng chẵn
    63      UBND Xã Thị trấn Diêm Điền   300 000 Ba trăm ngàn đồng
    64      Tạ Ngọc Hiệp Cơ sở Ngư­ lư­ới Vư­ợng Hiệp   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    65      Tập thể lớp 12A4 2000 - 2003 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
    66      Tập thể lớp 12C 1986 - 1989 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
    67      Tập thể lớp 12A1 2000 - 2003 8 000 000 Tám triệu đồng chẵn
    68      Tập thể lớp 8E 1966 - 1969 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
    69      Trư­ờng THCS Thụy Bình   300 000 Ba trăm ngàn đồng
    70      Tập thể lớp 12H 1982 - 1985 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    71      Tập thể lớp 12H 1988 - 1991 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
    72      Tập thể lớp 10A 1973 - 1976 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    73      UBND Xã Thụy Bình   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    74      Tập thể lớp 12E 1979 - 1982 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
    75      Trường THPT Diêm Điền, Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    76      Đỗ Xuân Nam Hội cựu TNXP huyện Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
    77      Đỗ Văn Đạt – Nguyên Hội trưởng CMHS Lớp A1 2011 - 2014 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    78      Bùi Văn Sơn PCT MTTQ huyện Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    79      Trường THPT Thái Phúc   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    80      Hà Công Toàn - UV thường vụ Tỉnh uỷ lớp 10A 1976 - 1979 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
    81      TT GDTX I Thái Thụy   400 000 Bốn trăm ngàn đồng chẵn
    82      Tr­ường tiểu học Thị Trấn Diêm Điền   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    83      Phòng GD huyện Thái Thụy   300 000 Ba trăm ngàn đồng
    84      Lê Duy Đổi Chủ tịch UBND Xã Thụy Hà, Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    85      UBND Xã Thụy trình, Thái Thụy   300 000 Ba trăm ngàn đồng
    86      Thôn Bao Hàm, Thụy Hà, Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
    87      Công Ty Tám Phát, Thái Thụy   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    88      Tạ Đồng Luyện 1982 - 1985 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    89      Tập thể học sinh khoá 1976 - 1979 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
    90      Trư­ờng THCS Thụy Hải,An, Dũng, Tân,Trường, Xuân   1 200 000 Một triệu hai trăm ngàn đồng
    91      Tập thể học sinh khoá 1977 - 1980 50 000 000 Năm mươi triệu đồng
    92      Tr­ường THCS Thị Trấn Diêm Điền   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    93      Xí nghiệp khai thác thuỷ lợi TT   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
    94      Trường THPT Thái Ninh   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    95      Phòng Nội vụ huyện Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    96      Đỗ Đồng Trụ Nguyên HCMHS   200 000 Hai trăm ngàn đồng
    97      Vũ Ngọc Thanh - VLXD Thái Thuỷ   2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
    98      Tr­ường THPT Tây Thụy Anh         500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
    99      Chi Cục thuế Huyện Thái Thụy        2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  100    Hội đồng môn cấp III 1973 - 1976      1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  101    Lê Đức Tuấn lớp 10H 1979 - 1982      5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  102    Tập thể học sinh khoá 1994 - 1997    10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  103    Ông Vũ Hữu Họa – GĐ DN Hữu Thắng Thụy Văn        2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  104    Chủ tịch HĐ quản trị CTCP Đại Dương      10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  105    Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy Sản TM Diêm Điền        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  106    Công ty TNHH Trung Hải      10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  107    Doanh nghiệp Phương Nam        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  108    Công ty CP Vận tải Trường Xuân (ông Vũ Đức Then)        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  109    Nguyễn Thị Quyên lớp B2 2005 - 2008 200 000 Hai trăm ngàn đồng
  110    Tr­ường THPT Nam Tiền Hải   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  111    Tr­ường THPT Đông Tiền Hải   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  112    Tr­ường THPT Tây Tiền Hải   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  113    Tập thể lớp 12B 1990 – 1993 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  114    Tr­ường THPT Lê Quý Đôn   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  115    Doanh nghiệp cơ khí Thiên Văn   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  116    Công ty Sách TB Thái Bình   1 000 000 Một triệu đồng chăn
  117    Công ty Vận tải Đức Chính   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  118    Cựu học sinh khóa 1969 – 1972 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  119    Trường THPT Chu Văn An   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  120    Tập thể lớp 12A 1988 – 1991 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  121    Tập thể Khoá ((Hà Nội) 1984 – 1987  5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  122    Cửa hàng poto Hoa Hồng   2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  123    Tập thể Khoá ((Hải Phòng) 1984 -1987  5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  124    Ngô Thị Hường GVTHPT Thái Phúc 1980 – 1983 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  125    Trường THPT Hoàng Văn Thái   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  126    Tập thể lớp H 1986 – 1989 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  127    Nhà Phân Phối Lâm Việt   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  128    Trường THPT Bắc Duyên Hà, Đông Hưng Hà, Trần Thị Dung   1 500 000 Một triệu năm trăm ngàn đồng
  129    Tập thể lớp 12A 1986 – 1989 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  130    Cựu học sinh Khoá 1965 – 1967 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  131    Trường THPT Bắc Kiến Xương   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  132    Tập thể lớp 12D 1981 – 1984 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  133    Tập thể lớp A6 2000 – 2003 1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  134    Công ty Bảo hiểm BSH Thái Bình   2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  135    Công ty TNHH CAK   10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  136    Cựu học sinh khóa 12C 1986 – 1989 10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  137    Tập thể lớp 10C 1972 – 1975 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  138    Cựu học sinh khóa 1999 – 2002 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  139    Tập thể lớp 12B 1981 – 1984 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  140    Trường THPT Lý Bôn   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  141    Tập thể Khoá (Hà Nội) 1973 – 1976  15 000 000 Mười lăm triệu đồng
  142    Ông Vũ Văn Tám Thứ Tr­ưởng Bộ Nông nghiệp 1973 – 1976 10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  143    Trường THPT Vũ Tiên   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  144    Tập thể lớp 12B2 1999 – 2002 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  145    Nguyễn Hồng Châu 1967 – 1970 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  146    Tập thể lớp 12B 1984 – 1987 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  147    Tập thể lớp 12B 1988 – 1991 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  148    Tập thể lớp 12A1 2011 – 2014 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  149    Cựu học sinh Khoá 1968 – 1971 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  150    Tập thể lớp 12I 1985 – 1988 2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  151    UBND Xã Thụy Tr­ường   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  152    Tập thể lớp 12A12 2010 – 2013 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  153    Trường THPT Bình Thanh   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  154    Tập thể lớp 12A1 1992 – 1995 7 000 000 Bảy triệu đồng chẵn
  155    Lê Tiến Ninh Sở Khoa học công nghệ   1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  156    Tập thể Khoá 1983 – 1986 10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  157    Tập thể lớp 12I khoá 1 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  158    Tập thể Khoá (HN) 1970-1973  15 000 000 Mười lăm triệu đồng
  159    Trường THPT Quỳnh Côi   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  160    Trường THPT Qùynh Thọ   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  161    Tập thể lớp 10A 1972 – 1975 2 200 000 Hai triệu hai trăm ngàn đồng chẵn
  162    Tập thể Khoá 1974 – 1977 10 000 000 Mươi triệu đồng chẵn
  163    Tập thể lớp 12E 1992 – 1995 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  164    Tập thể Khoá (HN) 1971 – 1974 8 000 000 Tám triệu đồng chẵn
  165    Tập thể lớp 12E 1988 – 1991 4 000 000 Bốn triệu đồng chẵn
  166    Tập thể lớp 12A1 2012 – 2015 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  167    Tập thể lớp 10C 1966 – 1969 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  168    Tập thể lớp 12B2 1988 - 1991 700 000 Bảy trăm ngàn đồng
   169    Cựu học sinh khóa ( Khu vực Phía Nam) 1983 – 1986 10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
    1984 – 1987    
    1985 - 1988    
    1965 - 1968    
  170    Tập thể lớp 8B, 9B, 10B 1966 - 1967 5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  171    Trung tâm viễn thông thái thuỵ 2005 - 2008 300 000 Ba trăm ngàn đồng
  172    Hoàn, Vọng, Dũng, Mong, Hải, Thạo 2002 - 2005      2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  173    Nguyễn Thị Quyên Lớp 12B2          200 000 Hai trăm ngàn đồng
  174    Tập thể lớp 12A1 1991 - 1994 3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  175    Công ty cây xanh Huyền Dũng, Thái Sơn, TT 1987 -1990  2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  176    Tập thể lớp 12D 1988 - 1991      1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  177    Nhóm HS khoá        3 400 000 Ba triệu bốn trăm ngàn đồng
  178    Tập thể lớp 12G 1988 - 1991      3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  179    Các trường THCS cụm 3: Lương, Hà, Hồng, Trình, Quỳnh Hồng, NĐC         1 200 000 Một triệu hai trăm ngàn đồng
  180    Tập thể lớp 12G 2005 - 2008      5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  181    Liên đoàn lao động huyện, Thái Thụy 1989 200 000 Hai trăm ngàn đồng
  182    Tập thể lớp 12A9   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  183    Lưu Thị Thơm A10 1995 - 1998 200 000 Hai trăm ngàn đồng
  184    Cựu giáo chức trường THPT Đông Thụy Anh 1988 - 1991      5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  185    Hội đồng môn khóa  1972 - 1975    10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  186    Tập thể lớp 12D        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  187    Tập thể lớp 10D 1971 - 1974      2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  188    Nguyễn Đức Trọng - Phòng TBXH Huyện        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  189    Học sinh khoá khu vực Thái Thụy        4 500 000 Bốn triệu năm trăm ngàn đồng
  190    Đồng hương Thái Thụy tại Hà Nội        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  191    UBND Xã Thụy Liên 1988 - 1991 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  192    Doanh nghiệp mây tre Thanh Bình        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  193    Tập thể lớp 12B2   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  194    Phòng KHTC Huyện Thái Thụy  1982 - 1985 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  195    Phòng VHTT Thái Thụy 1973 - 1976 200 000 Hai trăm ngàn đồng
  196    Tập thể khóa  1984 - 1987    10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  197    Tập thể lớp 10B        3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  198    Tập thể lớp 12D 2014 - 2017    10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  199    Công ty tổ chức sự kiện Sao Việt        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  200    Phụ huynh em Hoàng Ngọc Long A3 2000 - 2003      3 000 000 Ba triệu đồng chẵn
  201    Công ty Vận tải biển Phú Quý 1993 - 1996      2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  202    Tập thể A6 1993 - 1996      1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  203    Nguyễn Hữu Huy Lớp D        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  204    Tập thể khóa Hiệu trưởng    10 000 000 Mười triệu đồng chẵn
  205    Phụ huynh học sinh lớp 11A14 ( ông Đôn) Phó hiệu trưởng      5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
   206    Phạm Quốc Bình Phó hiệu trưởng      5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
   207    Trương Kim Hiển Ngữ văn       2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
   208    Nguyễn Tiến Thuy Ngữ văn       1 000 000 Một triệu đồng chẵn
   209    Bùi Thị Hoàn Toán 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   210    Giang Thị Duyên Ngữ văn  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   211    Vũ Bá Đức Kế toán  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   212    Mai Thị Diên Sinh học  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   213    Lê Thị Thanh Thúy Hóa học  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   214    Nguyễn Mai Quỳnh Ngữ văn  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   215    Bùi Hương Thảo Hành chính 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   216    Nguyễn Thị Hòa Sinh học  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   217    Bùi Thị Thân Ngữ văn  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   218    Đoàn Thị Dinh Toán  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   219    Đoàn Thị Diên Vật lý 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   220    Trần Thanh Thái Vật lý 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   221    Đàm Thị Diên GDCD 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   222    Nguyễn Công Minh Lịch sử 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   223    Trần Thị Vân Anh GDCD 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   224    Trần Thị Hồng Thắm Toán 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   225    Bùi Thị Xá Tiếng anh 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   226    Ngô Thị Kim Thoa GDTC 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   227    Phạm Thị Thanh Nhàn Tin học 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   228    Nguyễn Ngọc Điệp Địa lý 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   229    Hoàng Thị Lý Ngữ văn  500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
   230    Vũ Thị Thu Toán 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   231    Đoàn Thị Phượng Sinh học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   232    Nguyễn Thị Uyên Sinh học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   233    Hà Thị Kim Duyên Vật lý 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   234    Nguyễn Thị Thanh Hà Vật lý 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   235    Nguyễn Xuân Hương Hóa học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   236    Lê Thị Huyền Địa lý  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   237    Nguyễn Thị Thơ Sinh học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   238    Nguyễn Thị Trang Hóa học 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   239    Đặng Thị Hải Yến Toán 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   240    Phạm Phú Diệu Lịch sử 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   241    Vũ Trọng Phương Tin học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   242    Nguyễn Thị Thu Quỳnh Ngữ văn  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   243    Bùi Sỹ Phú Tiếng anh 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   244    Đậu Thị Huế Ngữ văn  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   245    Phạm Thị Thúy Hường Thể dục 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   246    Phan Thị Uyên Lịch sử 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   247    Trần Văn Dũng Y tế   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   248    Nguyễn Thị Diễm Hương Hóa học 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   249    Phạm Thị Phương Ngữ văn  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   250    Ngọc Thị Giang Toán 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   251    Nguyễn Thị Thu Hà Ngữ văn  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   252    Vũ Thị Hương Địa lý 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   253    Nguyễn Thị Linh Chi Tiếng anh 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   254    Vũ Thị Hải Dịu Hóa học  500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   255    Phạm Kim Chi Văn, Tiếng anh 500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   256    Phạm Thị Loán   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
   257    Vũ Thị Phương, Phạm Thị Vui, Thu Hương        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
   258    Nhóm lao công   600 000 Sáu trăm ngàn đồng
   259    Nhóm Bảo vệ   600 000 Sáu trăm ngàn đồng
  260    Trường THPT Tiên Hưng   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  261    Nguyễn Ngọc An ( GĐ công ty Đại An)        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  262    Trường Mần Non Thị Trấn Diêm Điền   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  263    Trường Mần Non Tháng tám   300 000 Năm trăm ngàn đồng
  264    Điện Tử Huy Tuân   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  265    TT y tế huyện Thái Thụy   200 000 Năm trăm ngàn đồng
  266    Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  267    Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  268    Trường THPT Nguyễn Công Trứ   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  269    Trung tâm GDTX – HN II Thái Thụy   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  270    Hội LHPN huyện Thái Thụy   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  271    UBND xã Thụy Lương   500 000 năm trăm ngàn đồng chăn
  272    UBND xã Thụy Hải   500 000 Nm trăm ngàn đồng chẵn
  273    UBND xã Thái Thượng   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  274    Ban tổ chức Huyện ủy Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  275    Kho bạc huyện Thái Thụy + ( Vũ Văn Hoàn)       1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  276    Ban tuyên giáo Huyện ủy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  277    Lê Thị Hiên - viện trưởng VKS huyện TT        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  278    Trường ĐH Thái Bình   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  279    Công an huyện Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  280    UBND xã Thái Hưng   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  281    Cơ sở May Tấn Duệ xã Thái Hòa, TT, TB        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  282    Công an tỉnh Thái Bình PA 83   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  283    Ban chỉ huy quân sự huyện Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  284    Trường THCS Thái Nguyên, Thái Đô, Thái Thượng   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  285    Nhà hàng Hoàng Phương        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  286    Viện kiểm soát ND huyện Thái Thụy   100 000 Một trăm ngàn đồng
  287    Phòng công thương Thái Thụy   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  288    UBND Thụy Dũng   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  289    Phòng tư pháp Thái Thụy   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  290    Nguyễn Thị Hồng Phương Trưởng phòng Tư pháp   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  291    Đặng Thế Hinh – CT Hinh Vượng 108 Thụy Hà 1976 -1979      1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  292    UBND xã Thụy Hồng   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  293    Nguyễn Thành Toản Lớp 10D 1976 - 1979 500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  294    Thanh tra huyện Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  295    Nguyễn Quang Kim Hiệu trưởng ĐH Thủy Lợi HN        5 000 000 Năm triệu đồng chẵn
  296    Trịnh Quốc Đạt Công ty CP vận tải biển Hải Đạt        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  297    Cảng vụ hàng hải Thái Bình        2 000 000 Hai triệu đồng chẵn
  298    UBND xã Thụy Văn   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  299    Cơ sở Mỹ nghệ Lên Lan Thụy Văn   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  300    Công ty TNHH vận tải Long hải        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  301    Uông Sỹ Dũng – CT TMDV Bình Dương        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  302    Lê Minh Huấn – Xí nghiệp VT Biển Sông Diêm   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  303    Đỗ Kiện Công ty vận tải biển HKK        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  304    Trường Mần non Thụy Hà   300 000 Ba trăm ngàn đồng
  305    Cơ sở lưới Thành Quy – khu 9 Diêm Điền        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  306    Công ty CPTM Vương Thảo xã Thụy Duyên     5.000.000 Năm triệu đồng chẵn
  307    Huyện Đoàn Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  308    Trường THPT Bắc Đông Quan   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  309    Trường THPT Mê Linh   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  310    Trường THPT Nam Duyên Hà   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  311    Công ty TNHH Xuân Bắc ( 27-7)        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  312    Nguyễn Văn Chính – CT TTNHH Ngọc Minh Chính        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
  313    UBND xã Thụy Quỳnh   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  314    Trường THPT Chuyên Thái Bình   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  315    Trung tâm VHTT huyện Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  316    Công ty TNHH Minh Quang Phát ( Nguyễn Thế Huân)   500 000 Năm trăm ngàn đồng chăn
  317    Ban dân vận huyện ủy Thái Thụy   200 000 Hai trăm ngàn đồng
  318    Tòa án ND huyện Thái Thụy   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  319    Trường THCS nguyễn Đức Cảnh   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  320    Công ty Thiên Thuận   500 000 Năm trăm ngàn đồng chẵn
  321    Nhà hàng Tuấn Hương        1 000 000 Một triệu đồng chẵn
STT Hiện vật LỚP/KHÓA Số lượng/bộ Hiện vật
1 Bức tranh thêu Hoa hồng Lớp I khóa 1985 - 1988 1 Bức tranh thêu Hoa hồng
2 Đồng hồ treo tường Lớp A10 khóa 2011 - 2014 1 Đồng hồ treo tường
3 Bộ Máy chiếu  Khóa 1997 - 2000 1 Bộ Máy chiếu
4 Tivi Samsung 48 Khóa 1992 - 1995 1 Tivi Samsung 48
5 Tranh Đồng trường ĐTA Tập thể lớp A2 khóa 2002 - 2005 1 Tranh Đồng trường ĐTA
6 Tranh Văn Miếu  Tập thể lớp A2 Khóa 1992 - 1995 1 Tranh Văn Miếu
7 Tranh Bản đồ  Hai anh em ( Hùng – Cường) Cam Đoài - Thụy Liên 1 Tranh Bản đồ
8 Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh   Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện 1 Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 
9 Trống Đồng Đông Sơn Khóa 1975 - 1978 1 Trống Đồng Đông Sơn
10 Ghế đá ( màu đen) Lớp 12E khóa 1986 -1989 5 chiếc Ghế đá ( màu đen)
11 Ghế đá ( màu đỏ) Lớp 12A1 khóa 2002 - 2005 2 chiếc Ghế đá ( màu đỏ)
12 Ghế đá ( màu đỏ) Lớp 12A1 khóa 2010-2013 1 chiếc Ghế đá ( màu đỏ)
13 Tập thể học sinh Khóa 1996 - 1999 1 bộ âm thanh Tập thể học sinh
14 Tập thể học sinh  Khóa 1993 - 1996 2 cây phượng Tập thể học sinh
15 Hội cựu học sinh  Khóa 1974 - 1977 2 cây xanh Hội cựu học sinh
16 Tập thể cán bộ giáo viên  Đang công tác tại trường THPT Đông Thụy Anh 2 cây phượng Tập thể cán bộ giáo viên
17 Thư viện Khóa 1987 - 1990   Thư viện
18 Tượng đài Sông Lô Hội cựu GV THPT Đoan Hùng – Phú Thọ   Tượng đài Sông Lô
19 Biển nhà xe GV& học sinh Nhà sách – xe điện Tài năng trẻ   Biển nhà xe GV& học sinh
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 144
Hôm qua : 519
Tháng 06 : 6.974
Năm 2021 : 111.126