Tổng hợp

Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nhiều doanh nghiệp không duy trì được hoạt động kinh doanh dẫn đến phá sản.

Trong bài viết này, THPT Đông Thụy Anh.vn gửi đến bạn đọc Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2021 theo quy định hiện hành tại Luật Phá sản 2014.

Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2021

1. Phá sản doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại điều 4 Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

2. Điều kiện để doanh nghiệp phá sản

Dựa vào định nghĩa tại mục 1 bài này, để một doanh nghiệp bị phá sản thì doanh nghiệp đó phải có đủ các điều kiện:

 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán
 • Có quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có hiệu lực của Tòa án

3. Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản => Nộp tiền tạm ứng phí phá sản.

Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

=> Tòa án trả lại đơn hoặc Chuyển cho tòa án có thẩm quyền hoặc thông báo việc nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn (trả lại đơn nếu người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn)

=> Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp biên lại nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản

=> Tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

=> Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

=> Xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản: Kiểm kê tài sản; Lập danh sách chủ nợ; Lập danh sách người mắc nợ.

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

 • Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);
 • Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:

– Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản khi có người tham gia hội nghị chủ nợ vắng mặt;

– Thông qua nghị quyết của hội nghị chủ nợ về các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; về Kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ…

=> Thông qua hội nghị chủ nợ, doanh nghiệp có thể được phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc bị phá sản

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

 • Nếu doanh nghiệp đưa ra được kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh thì sẽ được phục hồi nếu kế hoạch đó được thông qua
 • Nếu doanh nghiệp không đưa ra được kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh thì sẽ bị phá sản

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

 • Thanh lý tài sản phá sản;
 • Phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÁ SẢN THEO LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

4. Xử lý tài sản của doanh nghiệp phá sản

Thứ tự xử lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản được quy định tại điều 54 Luật Phá sản 2014 như sau:

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã cung cấp quy định pháp luật về “Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2021”. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Doanh nghiệp, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan
 • Lương 11 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
 • Phạt trốn thuế thế nào?
 • Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?
 • Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!