Tổng hợp

Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị

Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với những người trong ngành Công an Nhân dân. Thông tư số 55/2021/TT-BCA sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2021 quy định thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị đóng quân như thế nào?

1. Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị đóng quân

1.1 Thủ tục đăng ký thường trú tại đơn vị đóng quân

Điều kiện để được đăng ký thường trú tại đơn vị đóng quân:

Theo điều 18 Thông tư số 55/2021/TT-BCA, Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an được đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sinh sống ổn định, lâu dài tại đơn vị đóng quân;
 • Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ.

Hồ sơ đănng ký thường trú:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

1.2 Thủ tục đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân

Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị đóng quân 

Điều kiện để được đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân:

Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đang công tác, làm việc và ở trong đơn vị đóng quân của Công an nhân dân; hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ ở trong đơn vị đóng quân của Công an nhân dân; học sinh, sinh viên, học viên ở trong các trường Công an nhân dân được đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định tại đơn vị đóng quân ngoài nơi thường trú;
 • Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, học viên.

Hồ sơ đăng ký tạm trú:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

Lưu ý: Học sinh, sinh viên, học viên học các trường Công an nhân dân; hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 02 năm.

2. Các trường hợp xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú

Những trường hợp sau thì bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại điều 24 Luật Cư trú 2020:

 • Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này (đăng ký thường trú không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền…)
 • Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;
 • Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;
 • Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;
 • Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;
 • Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp sau đây sẽ bị xóa tạm trú theo quy định tại điều 29 Luật Cư trú 2020:

 • Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;
 • Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của Luật này (hủy bỏ quyết định đăng ký tạm trú sai thẩm quyền, đối tượng)
 • Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
 • Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;
 • Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
 • Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;
 • Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã gửi đến bạn đọc Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại đơn vị. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Cách đăng ký tạm vắng online 2021.
 • Cách đăng ký tạm trú online
 • Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ?
 • Tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!