Tổng hợp

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2022

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2022 được pháp luật quy định như thế nào? Đây chắc hẳn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, các doanh nghiệp khi muốn chuyển nhượng dự án đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại bài viết của THPT Đông Thụy Anh.vn nhé.

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư năm 2020

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư.

2. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần dự án hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định

– Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định

– Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

– Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

– Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

– Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Pháp luật tạo điều kiện để nhà đầu tư có thể chuyển nhượng dự án của mình sang cho nhà đầu tư khác, tuy nhiên để hạn chế những hành vi chuyển nhượng trái phép và những hành vi trốn thuế thì nhà đầu tư phải đáp ứng tất cả các điều kiện trên thì mới được cơ quan có thẩm quyền xem xét duyệt hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý cần chuẩn bị như sau: Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng; (4 bản sao)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); (4 bản sao)

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC); (4 bản sao)

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. (4 bản sao).

4.Thời hạn giải quyết

Bạn đọc đang thắc mắc về thời hạn giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án có lâu hay không? Dưới đây là thời hạn theo quy định của pháp luật về thủ tục này.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

+ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Như vậy, trong từng giai đoạn trình hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn quy định cơ quan đó sẽ hoàn tất việc xem xét và chuyển lên bộ phân/cơ quan khác để tiếp tục quy trình xét duyệt.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2022. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!