Giáo Dục

Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của THPT Đông Thụy Anh.vn.

1. Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa

Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

A. công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa.

B. các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này.

C. nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác

D. đó là nhu cầu của xã hội.

Giải thích: Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa bởi vì:

  • Là quá trình biến một nước nông nghiệp thành nước công nghiệp; trang bị kĩ thuật – công nghệ hiện đại, có khí hóa lên tự động hóa.
  • Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về khinh tế so với các nước trong khi vực và trên thế giới.
  • Xu hướng toàn cầu hóa mở ra cơ hội cho ta thực hiện mô hình công nghiệp hóa rút ngắn thời gian.

2. Công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!