Giáo Dục

Tài liệu tập huấn môn Toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Tài liệu tập huấn môn Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều mà chúng tôi sưu tầm được. Qua đó thầy cô nắm được cách giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới. 10:37 28/06

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu tập huấn môn Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo nhằm tìm hiểu được điểm mới, cách giảng dạy chương trình mới lớp 2 năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Tập huấn sách giáo khoa Cánh diều lớp 2

Cánh Diều là một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2021-2022. Thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã công bố kết quả lựa chọn.

Bộ sách có chất lượng chuyên môn cao vì các tổng chủ biên, chủ biên và tác giả đều là những người giàu kinh nghiệm viết sách giáo khoa, giàu kinh nghiệm về giáo dục phổ thông cũng như giáo dục tiểu học. Hầu hết tổng chủ biên, chủ biên và nhiều tác giả bộ sách là tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, chủ biên chương trình môn học hoặc thành viên Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách cánh diều lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.vn

  • Giáo án môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án môn Đạo đức lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều
1
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP H CHÍ MINH
CÔNG TY ĐẦU TƯ XUT BN THIT B GIÁO DC VIT NAM (VEPIC)
TÀI LIỆU TP HUN DY HC
THEO SÁCH GIÁO KHOA LP 2
(CÁNH DIỀU)
MÔN TOÁN
HÀ NI 2021
2
MC LC
Li gii thiu ………………………………………………………………………………………………. 4
Phn th nht
NHNG VẤN Đ CHUNG
I. GII THIU V CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 2 …………………………. 5
1.1. Ni dung c th và yêu cu cn đạt ……………………………………………………. 5
1.2. Thời lượng thc hiện Chương trình và thời lượng dành cho các mch
ni dung giáo dc ……………………………………………………………………………… 9
1.3. Phương pháp dạy hc ……………………………………………………………………….. 9
1.4. Đánh giá kết qu hc tp …………………………………………………………………. 10
II. GII THIU CHUNG V SÁCH GIÁO KHOA TN 2 (NH DIU) ……… 10
2.1. Mt s đặc điểm chung …………………………………………………………………… 10
2.2. Mt s đim mi trong cu trúc ni dung sách giáo khoa Toán 2 ………… 13
2.3. Khung phân phối chương trình và dự kiến kế hoch dy hc sách giáo
khoa Toán 2 (Cánh Diu) …………………………………………………………………. 15
2.4. Yêu cu v Phương pháp dạy hc môn Toán 2 ………………………………….. 18
2.5. Vấn đề đánh giá và xếp loi hc sinh trong dy hc
môn Toán lp 2 (Cánh Diu) …………………………..……………………………….. 21
III. GII THIU CHUNG V H THNGCH,
C TÀI LIU THAM KHO B TR HC LIU,
THIT B DY HC CA CH GIÁO KHOA TOÁN 2 (CÁNH DIU) ….. 22
3.1. H thng sách và các tài liu tham kho b tr (in giy) ……………………. 22
3.2. Thiết b và đồ dùng dy hc …………………………………………………………….. 23
3.3. Hc liệu điện t ……………………………………………………………………………… 23
Phn th hai
NG DN SON BÀI DY HC
THEO SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 (CÁNH DIU)
I. GII THIU CHUNG …………………………………………………………………………….. 24
II. BÀI SON MINH HO ………………………………………………………………………… 25
3
CÁC CH VIT TT TRONG TÀI LIU
HS: Hc sinh
GV: Giáo viên
SGK: Sách giáo khoa
SGV: Sách giáo viên
VD: Ví d
HĐ: Hoạt động
NL: Năng lực
PPCT: Phân phối chương trình
CT: Chương trình

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!