Giáo Dục

Tài liệu tập huấn môn Đạo đức lớp 2 bộ sách Cánh Diều Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Tài liệu tập huấn môn Đạo đức lớp 2 bộ sách Cánh diều mà chúng tôi sưu tầm được. Qua đó thầy cô nắm được cách giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới. 10:55 28/06

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu tập huấn môn Đạo đức lớp 2 bộ sách Cánh diều là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo nhằm tìm hiểu được điểm mới, cách giảng dạy chương trình mới lớp 2 năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Tập huấn sách giáo khoa Cánh diều lớp 2

Cánh Diều là một trong 3 bộ sách giáo khoa lớp hai được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng từ năm học 2021-2022. Thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đã công bố kết quả lựa chọn.

Bộ sách có chất lượng chuyên môn cao vì các tổng chủ biên, chủ biên và tác giả đều là những người giàu kinh nghiệm viết sách giáo khoa, giàu kinh nghiệm về giáo dục phổ thông cũng như giáo dục tiểu học. Hầu hết tổng chủ biên, chủ biên và nhiều tác giả bộ sách là tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, chủ biên chương trình môn học hoặc thành viên Ban soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách cánh diều lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.vn

  • Giáo án môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án môn Đạo đức lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều
1
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
NHÀ XUT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP H CHÍ MINH
CÔNG TY ĐẦU TƯ XUẤT BN THIT B GIÁO DC VIT NAM
TI LIÊU TP HUẤN GIÁO VIÊN
SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2
CÁNH DIỀU”
MÔN ĐẠO ĐỨC
HÀ NI – 2020
2
Biên son:
TS Trần Văn Thng TS Ngô Vũ Thu Hằng
3
NI DUNG
Trang
Phn th nht. NHNG VẤN ĐỀ CHUNG 4
I. Gii thiu v Chương trình môn Đạo đức lp 2 4
1.1. Mc tiêu, yêu cu cần đạt của môn Đạo đức lp 2 4
1.2. Kế hoạch giáo dục môn Đạo đức lớp 2 5
II. Sách giáo khoa môn Đạo đức lp 2 6
2.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Đạo đức lp 2 5
2.2. Mt s điểm mi của sách giáo khoa môn Đạo đức lp 2 6
III. Dy học môn Đạo đức lp 1 7
3.1. Phương pháp dy học môn Đạo đức lp 2 7
3.2. Các kiu bài học môn Đạo đức lp 2 16
3.3. Cách dy hc 17
IV. Vấn đề đánh giá kết qu hc tập môn Đạo đức lp 2 19
V. Gii thiu v h thng sách giáo khoa, sách giáo viên, các tài liu
tham kho b tr và hc liu, thiết b dy học môn Đạo đức lp 2 20
Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BI DẠY THEO
SÁCH GIÁO KHOA ĐẠO ĐỨC 2 22
I. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy 22
II. Cấu trúc kế hoạch bài dạy 23
III. Bài soạn minh ho 24

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!