Giáo Dục

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống SGK Toán lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nằm trong 1 trong 3 bộ sách được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng cho năm học 2021 – 2022. Mời các bạn xem Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để hiểu rõ hơn. 05/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1
1

2
TOÁN 6
Tổng chủ biên: GS.TSKH. HÀ HUY KHOÁI
Chủ biên: TS. NGUYỄN HUY ĐOAN
Các tác giả:
Ths. NGUYỄN CAO CƯỜNG
Ths. DOÃN MINH CƯỜNG
TS. TRẦN MẠNH CƯỜNG
GS.TSKH. SĨ ĐỨC QUANG
TS. LƯU BÁ THẮNG

3
CHƯƠNG TRÌNH GD 2018
Một số
điểm cần
chú ý trong
MÔN TOÁN
LỚP 6
Chuyển từ nền GD nặng về truyền thụ kiến
thức sang nền GD phát triển toàn diện:
Phẩm chất và năng lực.
Nội dung gồm ba mạch kiến thức: Số -Đại số,
Hình học, XSTK + HĐ trải nghiệm.
Mới: HH trực quan, XSTK, HĐ Trải nghiệm
Quan điểm CT mở: không quy định chi tiết.
Thời lượng cho mạch Số-ĐS giảm nhiều.
Cần hiểu đúng về Yêu cầu cần đạt.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!