Giáo Dục

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống SGK Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nằm trong 1 trong 3 bộ sách được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng cho năm học 2021 – 2022. Mời các bạn xem Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để hiểu rõ hơn. 05/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

SGK Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

THUẬT 2
Tác giả
ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN (Chủ biên)
PHẠM DUY ANH
BẠCH NGỌC DIỆP
TRẦN THỊ THU TRANG
BÙI QUANG TUẤN

I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SGK MĨ THUẬT 2
– SGK môn hc Mĩ thut lp 2 b Kết ni tri
thc vi cuc sng ca NXBGDVN đưc biên
son tiếp ni t SGK lp 1, bám sát theo yêu
cu cn đt môn Mĩ thut nm trong Chương
trình 2018. Qua đó, tiếp tục giúp HS hình thành,
phát triển năng lực mĩ thuật dựa tn nền tảng
kiến thức, kĩ năng mĩ thuật đã có ở lớp1;
– Các hot động trong sách được tchức theo
hình thc tri nghim và khám phá mĩ thut,
giúp cho hc sinh hiu biết và thc hành v
nghệ thuật thị giác;
– Ni dung trong sách giúp hc sinh hiu biết
thêm về mối quan hệ của mĩ thuật với đời sống,
nuôi dưỡng hứng thú và tình yêu nghệ thuật.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!