Giáo Dục

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nằm trong 1 trong 3 bộ sách được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng cho năm học 2021 – 2022. Mời các bạn xem Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để hiểu rõ hơn. 06/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử – Địa lý lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

HOT ĐỘNG TRI NGHIM,
HƯỚNG NGHIP 6
Lưu Thu Thuỷ – Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên)
Hoàng Thị Hạnh – Nguyễn Thị Việt Nga
Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
Vũ Thị Lan Anh – Nguyễn Thanh Bình
Lê Văn Cầu – Dương Thị Thu Hà
Tạ Văn Hai – Nguyễn Thu Hương – Lê Thị Luận
Nguyễn Thị Thanh Mai – Nguyễn Hồng Thuận
Lê Thị Thanh Thuỷ

1. Phát triển năng lực, phẩm chất cho HS
2. Đảm bảo đáp ứng mục tiêu của Hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS
3. Bám sát yêu cầu cần đạt quy định trong
chương trình và có sự kế thừa chương trình
hiện hành.
QUAN ĐIỂM, ĐỊNHỚNG
BIÊN SOẠN SÁCH

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!