Giáo Dục

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống SGK Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nằm trong 1 trong 3 bộ sách được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng cho năm học 2021 – 2022. Mời các bạn xem Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa GDTC lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để hiểu rõ hơn. 05/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

SGK Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Thể dục lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tác giả:
2

3
Thông điệp về Giáo dục thể chất
Ai cũng có
thể tập
Thể dục và
chơi Thể
thao
Gắn
GDTC với
Đề án 641
của Chính
phủ (từ
năm 2011)
Gắn
GDTC với
Hội khỏe
Phù đổng
(từ năm
1983)
Khỏe để
xây dựng
và bảo vệ
Tổ quốc

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!