Giáo Dục

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống SGK GDCD lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nằm trong 1 trong 3 bộ sách được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt sử dụng cho năm học 2021 – 2022. Mời các bạn xem Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để hiểu rõ hơn. 08/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Sách giáo khoa GDCD lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Lịch sử – Địa lý lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (TCB) – Trần Thị Mai Phương (CB)
Nguyễn Hà An – Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phạm Thị Kim Dung – Nguyễn Thị Thọ
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

QUAN ĐIỂM CHUNG BỘ SÁCH
NXB Giáo dục Việt Nam
Tuân thủ định
hướng đổi mới
GDPT: chuyển
từ chú trọng
truyền thụ kiến
thức sang giúp
HS hình thành,
phát triển toàn
diện PC và NL.
Bám sát các
tiêu chuẩn SGK
mới theo Thông
tư 33/2017 của
Bộ GD-ĐT.
– Phù hợp với
đặc điểm tâm
sinh lí và trải
nghiệm của HS
– Phản ánh
những vấn đề
của cuộc sống
hiện đại
– Giúp HS vận
dụng giải quyết
những vấn đề
của cuộc sống.
Bám sát mục
tiêu, nội dung,
yêu cầu cần đạt
trong CTGDPT
môn GDCD cấp
THCS.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!