Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Toán Tiểu học Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Toán Tiểu học dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 26/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Toán Tiểu học là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán

A. MỤC TIÊU

Sau khi học mô-đun này, học viên có thể:

– Khái quát được những điểm cốt lõi về phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

– Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phù hợp với nội dung và định hướng đường phát triển năng lực của học sinh;

– Xây dựng được các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh về phẩm chất, năng lực;

– Sử dụng và phân tích được kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn học;

– Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

B. NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Giới thiệu lý thuyết và phân tích yêu cầu, quy trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

 • Nội dung 1: Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu họcmôn Toán
 • Nội dung 2: Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học về phẩm chất, năng lực đối với môn học, hoạt động giáo dục môn Toán
 • Nội dung 3: Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học môn Toán

Phần 2. Các ví dụ minh họa các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Toán

C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

– Bồi dưỡng trực tiếp

– Bồi dưỡng qua mạng

D. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tài liệu đọc của Mô đun 3, môn Toán

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018

– Video bài giảng tương ứng với các nội dung Mô đun 3 môn Toán

– Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá theo các nội dung

Mời các bạn tải file về để xem đầy đủ nội dung

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

     
        
     
            
  
     
   
   
    

  2
     
  Giáo viên:
  GV
  Học sinh:
  HS
  Phẩm chất:
  PC
  Kiến thức:
  KT
  năng:
  KN
  Năng lực:
  NL
  Phương pháp:
  PP
  Sách giáo khoa:
  SGK
  Chương trình:
  CT
  Chương trình giáo dục phổ thông:
  CT GDPT
  3
      
  1. PGS. TS Đỗ Tiến Đạt Viện KHGD Việt Nam Chủ biên
  2. TS Trần Ngọc Bích Trường ĐHSP Thái Nguyên Thành viên
  3. TS Trần Thuý Ngà Viện KHGD Việt Nam Thành viên
  4. TS Hoàng Mai B GD Đào tạo Thành viên
  5. Ths. Đỗ Đức Bình Thành viên

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!