Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 26/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Lịch sử – Địa lý

A. MỤC TIÊU

Sau khi học mô – đun này, học viên có thể:

– Khái quát được những điểm cốt lõi về phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực HS;

– Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phù hợp với nội dung và định hướng đường phát triển năng lực của HS;

– Xây dựng được các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS về phẩm chất, năng lực;

– Sử dụng và phân tích được kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của HS và đổi mới phương pháp dạy học môn học;

– Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển về kiến thức, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

B. NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: Giới thiệu lí thuyết và phân tích yêu cầu, quy trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá HS tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

– Chương 1: Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong dạy học, giáo dục HS tiểu học môn Lịch sử – Địa lí.

– Chương 2: Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS tiểu học về phẩm chất, năng lực đối với môn học, hoạt động giáo dục môn Lịch sử – Địa lí.

– Chương 3: Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của HS và đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử – Địa lí.

Phần 2. Các ví dụ minh họa các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá HS tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Lịch sử – Địa lí

C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

– Bồi dưỡng trực tiếp

– Bồi dưỡng qua mạng

D. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Tài liệu đọc của Mô đun 3, môn Lịch sử và Địa lí

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí 2018

– Video bài giảng tương ứng với các nội dung Mô đun 3 môn Lịch sử và Địa lí

– Hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá theo các nội dung

– Máy tính, máy chiếu nối mạng internet

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
  DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI GDPT
  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HS TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  (Mô–đun 3.8)
  Môn Lịch sử Địa
  NỘI, 2020

  2
  CÁC CH VIẾT TẮT
  GV:
  GV
  HS:
  HS
  Phẩm chất:
  PC
  Kiến thức:
  KT
  năng:
  KN
  Năng lực:
  NL
  Phương pháp:
  PP
  Sách giáo khoa:
  SGK
  Chương trình:
  CT
  Lịch sử Địa lí:
  LS&ĐL
  Trắc nghiệm khách quan:
  TNKQ
  Chương trình giáo dục phổ thông:
  CT GDPT

  3
  BAN BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
  TS. Nguyễn Th Thu Thủy Trường Đại học phạm Nội
  PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!