Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tự nhiên xã hội Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tự nhiên xã hội dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 17/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tự nhiên xã hội là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn TNXH

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  1
  NGÂN HÀNG TH GII
  D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
  TÀI LIU BI DƯNG
  S DNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHT, NĂNG LỰC HC SINH TIU
  HC
  Môn T nhiên và Xã hi
  (Mô-đun 2.4)
  HÀ NI, 2020

  2
  TÁC GI TÀI LIU
  1. PGS. TS Nguyn Tuyết Nga, Vin Khoa Hc Giáo Dc Vit Nam.
  2. TS. Phan Thanh, Đại Học Sư Phạm Hà Ni 1.
  3. ThS. Nguyn Ngc Yến, V Giáo dc tiu hc.
  3
  MC LC
  CÁC CH VIT TT …………………………………………………………………………………………… 4
  A. MC TIÊU ………………………………………………………………………………………………………. 5
  B. NI DUNG CHÍNH ………………………………………………………………………………………….. 5
  C. HÌNH THC T CHC BỒI DƯỠNG ……………………………………………………………… 5
  D. TÀI LIU VÀ THIT B DH ……………………………………………………….……………………. 5
  PHN 1. DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC QUA MÔN T NHIÊN VÀ XÃ
  HI ……………………………………………………………………………………………………………………… 6
  CHƯƠNG 1. PP, KT DH MÔN T NHIÊN VÀ XÃ HI PHÁT TRIN PC, NL HS ….. 6
  Ch đề 1. Mt s PP DH môn T nhiên và Xã hi ……………………………………………………….. 7
  Ch đề 2. Mt s KT dy hc môn T nhiên hi ……………………………………………….. 21
  CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH LA CHN VÀ XÂY DNG NI DUNG, PP VÀ KT DH
  MT CH ĐỀ/ BÀI HC ……………………………………………………………………………………. 27
  Ch đề 1. La chn ni dung bài hc ca mt ch đề/ bài hc môn T nhiên và Xã hi ……. 28
  Ch đề 2. Yêu cu cần đạt ca ch đề/ bài hc môn T nhiên và Xã hi…………………………. 30
  Ch đề 3. Biu hin của NL, PC được hình thành và phát trin …………………………………….. 31
  Ch đề 4. La chọn phương pháp, hình thc t chc DH …………………………………………….. 33
  Ch đề 5. La chn thiết b phương tin DH ……………………………………………………………… 34
  Ch đề 6. Thiết kế tiến trình t chc hoạt động DH …………………………………………………….. 35
  PHN 2: GIÁO ÁN MINH HO DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC …………… 46
  Giáo án minh ha lp 1 và câu hi …………………………..………………………………………………. 46
  Giáo án minh ha lp 2 và câu hi …………………………..………………………………………………. 63
  TÀI LIU THAM KHO ……………………………………………………………………………………. 77

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!