Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tin học Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tin học dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 22/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Tin học là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  NGÂN HÀNG TH GII
  D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
  TÀI LIU BỒI DƯỠNG
  S DNG PƠNG PHÁP DẠY HC GIÁO DC PHÁT
  TRIN PHM CHẤT, NĂNG LỰC HC SINH TIU HC
  Môn Tin hc
  (Môđun 2.10)
  HÀ NI, 2020

  TÁC GI TÀI LIU
  1. TS. Nguyn Chí Trung Khoa CNTT, ĐHSP Hà Nội.
  2. PGS. TS H Cm Hà Khoa CNTT, ĐHSP Hà Nội.
  3. Ths. Kiều Phương Thùy Khoa CNTT, ĐHSP Hà Nội.
  4. Ths. Hoàng Cao Minh Trường Đại Học Hoa Lư, Ninh Bình.
  1
  MC LC
  A. MC TIÊU ……………………………………………………………………………………………………….3
  B. NI DUNG CHÍNH …………………………………………………………………………………………..3
  C. HÌNH THC T CHC BỒI DƯỠNG ……………………………………………………………..3
  D. TÀI LIU VÀ THIT B DH …………………………………………………………………………….3
  PHN 1. DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC QUA MÔN TIN HC…………….4
  CHƯƠNG 1. PP DH ĐẶC THÙ VÀ HĐ GD NHẰM PHÁT TRIN PC, NL HS TRONG
  DH TIN HC TIU HC ………………………………………………………………………………….4
  Ch đề 1. Tìm hiểu định hướng chung v PP trong môn Tin hc Tiu hc …………….4
  Ch đề 2. Phân bit mt s khái nim cơ bản ca PP DH b môn …………………………….7
  Ch đề 3. Tìm hiểu các trường hp DH ph biến trong DH Tin hc tiu hc …………10
  Ch đề 4. Tìm hiu v HĐ GD trong môn Tin học …………………………………………………..16
  Ch đề 5. Phân biệt các HĐ học chính ca tiến trình DH Tin hc Tiu hc ……………18
  Ch đề 6. Tìm hiu v các bước la chn và xây dng nội dung, PP và kĩ thut DH mt
  ch đề trong DH tin hc Tiu hc ………………………………………………………………………..20
  CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH LỰA CHN VÀ XÂY DNG NỘI DUNG, PP, KĨ THUT
  DH MT CH ĐỀ TRONG DH TIN HC TIU HC ………………………………………….21
  Ch đề 1. La chn ni dung DH mt ch đ ………………………………………………………….21
  Ch đề 2. Xác định YCCĐ của ch đề …………………………………………………………………….25
  Ch đề 3. Mô t biu hin của PC, NL được hình thành và phát trin sau khi HS hc xong
  ch đề ……………………………………………………………………………………………………………………32
  Ch đề 4. La chn PP, hình thc t chc DH ………………………………………………………..36
  Ch đề 5. La chn thiết bị, phương tiện DH ………………………………………………………….48
  Ch đề 6. Thiết kế tiến trình t chc DH …………………………………………………………………50
  PHN 2. K HOCH BÀI DY MINH HA DH PHÁT TRIN PC, NL HS TIU
  HC………………………………………………………………………………………………………………………56
  Kế hoch bài dy minh ha lp 3 và câu hi …………………………..……………………………….56
  Kế hoch bài dy minh ha lp 4 và câu hi …………………………..……………………………….90
  TÀI LIU THAM KHO ………………………………………………………………………………………114

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!