Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 18/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng cơ sở lý luận sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  NGÂN HÀNG TH GII
  D ÁN H TR ĐI MI GDPT
  TÀI LIU BỒI DƯNG
  CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHẤT, NĂNG LỰC HC SINH
  (Mô-đun 2.0)
  HÀ NI, 2020
  MC LC
  CÁC CH VIT TT ………………………………………………………………………….. 1
  A. GII THIU MÔ-ĐUN GVTH 2. …………………………………………………….. 2
  1. Mc tiêu, v trí Mô-đun GVTH 2 ……………………………………………………………… 2
  2. Cu trúc mô-đun GVTH 2 ……………………………………………………………………….. 2
  B. GII THIU MÔ-ĐUN 2.0 ………………………………………………………………. 4
  1. Mc tiêu ………………………………………………………………………………………………… 4
  2. Ni dung chính ……………………………………………………………………………………….. 4
  C. T CHC BI DƯỠNG THEO CÁC CH ĐỀ CA MÔ-ĐUN 2.0 …. 5
  1. Ch đề 1: CT xây dng theo tiếp cn ni dung, CT xây dng và phát trin theo
  tiếp cn NL ………………………………………………………………………………………………… 5
  2. Ch đề 2. Lý thuyết kiến to trong dy hc ……………………………………………….. 10
  3. Ch đề 3: hình vùng phát trin gn nht của Vygotsky định hướng PP dy
  hc phát trin PC, NL HS theo mô hình Vygotsky ………………………………………… 12
  4. Ch đề 4: Pơng pháp dạy hc giáo dc phát trin PC, NL HS …………….. 17
  5. Ch đề 5: Mt s PPDH và KTDH tích cc nhm phát trin PC, NL HS …….. 25
  6. Ch đề 6. H tr đồng nghip s dng PP dy hc giáo dc phát trin PC, NL
  HS tiu hc ………………………………………………………………………………………………… 56
  D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔĐUN 2.0 …………………………………………….. 61
  1. Đề kim tra …………………………………………………………………………………………….. 61
  2. Xếp loi …………………………………………………………………………………………………. 62
  CÁC CH VIT TT
  Chương trình:
  CT
  Dy hc:
  DH
  Giáo viên:
  GV
  Giáo dc ph thông:
  GDPT
  Hc sinh:
  HS
  Kiến thc:
  KT
  Kĩ năng:
  KN
  Năng lực:
  NL
  Phương pháp:
  PP
  Sách giáo khoa:
  SGK

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!