Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Âm nhạc Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Âm nhạc dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 17/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Âm nhạc là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Âm nhạc

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  1
  NGÂN HÀNG TH GII
  D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
  TÀI LIU BI DƯNG
  S DNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHẤT, NĂNG LỰC HC SINH TIU HC
  Môn Âm nhc
  (Mô-đun 2.8)
  HÀ NI, 2020

  2
  TÁC GI TÀI LIU
  1. ThS. Nguyn Th Thanh Bình, Ging viên chính_Khoa SP Tiu hc-
  ĐHSP Hà Ni.
  2. TS. Đỗ Th Minh Chính, Nguyên ging viên chính_P hiu trưng
  trường CĐSP Trung Ương.
  3
  MC LC
  A. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………………….. 5
  B. NỘI DUNG CHÍNH ………………………………………………………………………………………… 5
  C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ……………………………………………………………. 5
  D. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ DH …………………………………………………………………………… 5
  PHẦN 1. DH PHÁT TRIỂN PC, NL HS TIỂU HỌC QUA MÔN ÂM NHẠC …………… 6
  CHƯƠNG 1. PP DH MÔN ÂM NHẠC PHÁT TRIỂN PC, NL HS ………………………….. 6
  Ch đề 1: Nhng yêu cu v PC và NL đặc thù trong CT môn Âm nhc 2018 …… 7
  Ch đề 2: Sách giáo khoa Âm nhc phát trin NL …………………………………………. 11
  Ch đề 3: Mt s PP DH phát trin NL môn Âm nhc. …………………………………… 12
  Ch đề 4: Mt s KT DH phát trin PC, NL …………………………………………………. 22
  Ch đề 5: Xây dng chiến lược DH phát trin NL Âm nhc ……………………………. 24
  CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG, PP VÀ KT DH 27
  Ch đề 1: Quy trình thiết kế ch đề và ni dung bài hc …………………………………. 27
  Ch đề 2: La chn PP và KT DH phát trin PC, NL HS ……………………………….. 29
  Ch đề 3: Phương tiện và thiết b DH …………………………………………………………. 30
  Ch đề 4: Vn dng qui trình thiết kế mt ch đề/ bài hc ………………………………. 32
  PHẦN 2: GIÁO ÁN MINH HOẠ DH PHÁT TRIỂN PC, NL HS TIỂU HỌC …………… 37
  Ch đề 1: Giáo án minh ha lp 1 và câu hi ………………………………………………… 37
  Ch đề 2: Giáo án minh ha lp 2 và câu hi ………………………………………………… 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………. 79

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!