Tổng hợp

Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Đều là nền kinh tế thị trường nhưng với chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa lại có những điểm khác biệt nhất định. Mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

1. So sánh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

– Sự giống nhau của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa là ở tính khách quan.

Cả hai nền kinh tế thị trường đề chịu sự tác động của cơ chế thị trường là các quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh và quy luật lưu thông tiền tệ. Đồng thời cả hai nền kinh tế này đều là nền kinh tế hỗn hợp chịu sự quản lý điều tiết của nhà nước, nhưng sự can thiệp của nhà nước trong hoạt động kinh tế là hoàn toàn khác nhau.

– Còn sự khác nhau của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và TBCN là ở mục tiêu, phương thức, mức độ can thiện của nhà nước. Cụ thể như sau:

  • Chế độ sở hữu thì nền kinh tế thị trường TBCN luôn hoạt động trên nền tảng là chế độ sở hữu tư về tư liệu sản xuất, những công ty tư bản độc quyền và giữ vai trò chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Còn nền kinh tế XHCN lại hoạt động trong môi trường đa dạng quan hệ sở hữu, công hữu giữ vai trò nền tảng và chủ đạo của nền kinh tế. Với chế độ sở hữu công thì nền kinh tế mang tính chất XHCN cần phải củng cố phát triển nền kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể để trở thành nền kinh tế nền tảng có khả năng điều tiết.
  • Về tính chất thì trong nền kinh tế thị trường TBCN có sự quản lý nhà nước luôn mang tính chất tư sản, trong khuôn khổ chế độ tư sản với mục đích nhằm bảo vệ môi trường kinh tế, xã hội cho giai cấp thống trị, để bảo vệ chính chế độ bóc lột. Còn nền kinh tế thị trường định hướng XHCN lại có sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế để bảo vệ quyền lợi của toàn dân vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.
  • Về có chế vận hành, với nền kinh tế XHCN thì quá trình hoạt động kinh tế chịu sự quản lý của nhà nước, Đảng Cộng sản để đảm bảo cho nền kinh tế nhiều thành phần. Trong khi đó nền kinh tế TBCN lại hoạt động dưới sự quản lý của Đảng tư sản.
  • Về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội. Trong nền kinh tế thị trường TBCN thì luôn không coi trọng công bằng xã hội nên thường xuyên tạo ra những vấn đề gay gắt trong xã hội, tạo nên những nguy cơ bùng nổ xã hội. Ngược lại trong nền kinh tế XHCN lại luôn bảo đảm sự công bằng xã hội trong tăng trưởng kinh tế để không có ai bị thụt lùi.

Cùng với đó thì những người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở mức độ tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo cho người dân có đời sống tốt hơn.

2. Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là?

Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là xác lập chế độ công hữu và thực hiện phân phối theo lao động.

Đây là điểm khác biệt cơ bản dễ thấy được nêu trong mục trên, sự khác biệt cơ bản này là do nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có đặc điểm là tư hữu về tư liệu sản xuất, tư liệu sản xuất mang tính độc quyền của tư bản, còn xã hội chủ nghĩa thì ngược lại là chế độ công hữu với đại diện toàn dân.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!