Tổng hợp

Số tiết dạy của tổ trưởng tổ chuyên môn

Tổ trưởng tổ chuyên môn là người giỏi trong một lĩnh vực, năng động và có tố chất hơn những giáo viên còn lại, được tin tưởng giao cho chức danh tổ trưởng. Vậy số tiết dạy của tổ trưởng tổ chuyên môn được quy định thế nào? Bài viết này THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ chia sẻ cho bạn.

1. Tổ trưởng chuyên môn là gì?

Tổ trưởng chuyên môn là những người giỏi, có năng lực chuyên bộ môn mình giảng dạy, đạt thành tích tốt hơn những giáo viên còn lại. Bên cạnh đó còn là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

2. Quy định số tiết dạy của tổ trưởng tổ chuyên môn

Theo quy định về mức tiết dạy của giáo viên được quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT 2017 như sau:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a.7 Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Như vậy, tiết dạy của tổ trưởng tổ chuyên môn tiểu học là 23 tiết; tổ trưởng chuyên môn trung học cơ sở là 19 tiết, tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông là 17 tiết.

Số tiết dạy của tổ trương tổ chuyên môn

3. Giáo viên tổ trưởng bộ môn được giảm mấy tiết dạy?

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017 thì chế độ giảm tiết dạy của tổ trưởng chuyên môn được quy định như sau:

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Như vậy, tổ trưởng chuyên môn tiểu học số tiết còn phải dạy là 20 tiết/tuần; tổ trưởng chuyên môn trung học cơ sở là 16 tiết/tuần ; tổ trưởng chuyên môn trung học phổ thông còn phải dạy là 14 tiết/tuần.

4. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong nhà trường?

Nhiệm vụ của tổ chuyên môn tiểu học

  • Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;
  • Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;
  • Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

Nhiệm vụ của tổ chuyên môn trung học cơ sở

  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

  • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

  • Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

  • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

5. Chế độ phụ cấp của tổ trưởng chuyên môn?

Hệ số phụ cấp được quy định như sau tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT:

Tổ trưởng chuyên môn tiểu học: 0,20

Tổ trưởng chuyên môn trung học cơ sở: 0,20

Tổ trưởng chuyên môn trung học phổ thông: 0,25

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Đơn xin nghỉ việc của giáo viên, Mẫu sổ dự giờ của giáo viên từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang THPT Đông Thụy Anh.vn.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!