Tổng hợp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nghỉ thai sản

Cuối năm đang là thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhiều công ty. Vậy đối với những người đang nghỉ thai sản thì việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thế nào?

THPT Đông Thụy Anh.vn gửi đến bạn đọc các quy định về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nghỉ thai sản tại Luật Thuế thu nhập cá nhân

1. Mức hưởng chế độ thai sản có tính thuế TNCN không?

Theo quy định tại điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản trợ cấp sau không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

=> Mức hưởng chế độ thai sản không thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nghỉ thai sản

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động nghỉ thai sản

  • Giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản:

Điểm c khoản 1 điều 9 Thông tư 111 quy định:

Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định

=> Người hưởng chế độ thai sản mặc dù nghỉ 6 tháng nhưng vẫn được tính giảm trừ gia cảnh của 12 tháng trong năm quyết toán thuế.

  • Giảm trừ cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản

Tương tự như giảm trừ gia cảnh, trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

=> Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ thai sản thì doanh nghiệp tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Người nghỉ thai sản phải đăng ký người phụ thuộc trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Từ kỳ tính thuế 2020, Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Các bạn có thể áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân tại bài Lương 11 triệu có phải đóng thuế TNCN? trong đó áp dụng với thu nhập chịu thuế từ lương là những tháng trước khi nghỉ thai sản và mức giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc được tính như hướng dẫn ở trên.

3. Nghỉ thai sản có được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có quyền ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

=> Doanh nghiệp khi làm quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ thai sản có thể tích vào ô ủy quyền quyết toán thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN năm do người nghỉ thai sản đủ điều kiện được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã hướng dẫn bạn đọc quyết toán thuế với người nghỉ thai sản. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?
  • Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?
  • Trốn thuế thu nhập cá nhân bị xử lý như thế nào?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!