Biểu Mẫu

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 sách Chân trời sáng tạo – Tất cả các môn 2022

Tải về

Để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3, Bộ GD-ĐT đang tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Sau đây là Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 sách Chân trời sáng tạo – Tất cả các môn dùng cho năm học 2022-2023.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ tên người góp ý: …………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …….

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

+ Kênh chữ nhiều.

+ Trình bày giữa kênh chữ và kênh hình chưa khoa học.

+ Chưa nhiều bài tập ứng dụng thực tế.

+ Trình bày giữa kênh chữ và kênh hình chưa khoa học (VD: Ở bài tập điền số vào ô trống: Sách vừa sử dụng ô trống vừa sử dụng dấu hỏi chấm và dấu 3 chấm.

+ Chưa nhiều bài tập ứng dụng thực tế. Một số khái niệm trừu tượng như: hình phẳng, hình khối, vệt, bướu.

Tính chu vi sân trường

Trang 49 – Tập 2

+ Phần Thực hành trải nghiệm của một số bài khó với học sinh (VD: Tính chu vi sân trường – Trang 49 – Tập 2).

Giảm lượng kiến thức cho HS.

– Có nhiều câu hỏi hoặc yêu cầu cao trong 1 hoạt động

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Việt

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Trang 5, bài tập 2 (dòng 5)

Câu hỏi trừu tượng chưa rõ ràng.

Trang 7 câu hỏi 3 phần Đọc hiểu

Câu hỏi chưa phù hợp với nội dung bài học.

Tuần 2

+ Nội dung bài đọc dài.

+ Kiến thức về Luyện từ và câu còn nặng với học sinh. Trong một tiết tập trung nhiều lượng kiến thức.

+ Phần viết sáng tạo của một số bài khó với HS.

+ Nội dung của từng phân môn chưa rõ ràng từng phần dẫn đến HS chưa nhận biết được cụ thể.

+ Nội dung bài đọc dài.

+ Kiến thức về Luyện từ và câu còn nặng với học sinh. Trong một tiết tập trung nhiều lượng kiến thức. VD: Ngay từ tuần 2 học sinh đã làm các bài tập về từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động. Nói và đặt câu có chứa 3 từ loại đó.

+ Phần viết sáng tạo của một số bài khó với HS.

+ Kiến thức về Luyện từ và câu còn nặng với học sinh.

+ Nội dung của từng phân môn chưa rõ ràng từng phần dẫn đến HS chưa nhận biết được cụ thể.

Bài Hai người bạn

Trang 114

Nội dung bài đọc dài

Trang 138

Bài tập đọc Phần thưởng. Câu: Em muốn chạy thật nhanh về nhà khoe với bố: Em đã trở thành đội viên. (Viết sai Em)

Bài Sài Gòn của em trang 138 viết Bến Nhà Rồng (sai chữ Bến – danh từ chung)

+ Viết hoa chưa đúng quy định ở một số bài.

+ Nội dung của từng phân môn chưa rõ ràng từng phần dẫn đến HS chưa nhận biết được cụ thể.

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Hoạt động trải nghiệm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề: Em và trường Tiểu học thân yêu

Tuần 1

Trang 5

Em và trường Tiểu học thân yêu

Nội dung hơi dài

Chọn nội dung ngắn gọn hơn

Chủ đề: Gia đình yêu thương

Tuần 18

Trang 54

Sáng tác truyện tranh về tình cảm gia đình

Nội dung hơi khó với HS lớp 3

Chọn nội dung phù hợp hơn.

4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên xã hội

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 26

Trang 111-112

Bốn phương trong không gian

Nên bỏ thực hành la bàn vì kiến thức nặng so với HS lớp 3

Kiến thức hơi nặng

Bài 13

Trang 56

Phiếu thu thập thông tin cần làm mẫu để học sinh dựa vào làm theo.

Bài 15

Trang 65

Câu hỏi nâng cao học sinh khó giải thích.

5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Đạo Đức

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 8

Trang 37

Phần luyện tập

Kể thêm một số việc có thể làm

Nội dung câu hỏi chưa đầy đủ

Bài 14,15

Trang 63,66

Phần kiến tạo tri thức mới

Nêu việc làm của các bạn nhỏ trong tranh và cho biết….

Câu hỏi không phù hợp với tất các tranh vì có tranh thể hiện tuân thủ, có tranh không thể hiện sự tuân thủ.

6. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Tranh ảnh quá nhiều học sinh dễ mất tập trung vào nội dung mà chỉ chỉ chú ý vào màu sắc của tranh ảnh.

Nôi dung cần thu hút học sinh hơn nữa.

Nôi dung cần thu hút học sinh hơn nữa.

……, ngày .. tháng …..năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!