Biểu Mẫu

Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em. Sau đây nội dung chi tiết biểu mẫu Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc.

1. Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em là gì

Đây là mẫu phiếu được ban hành theo Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em. Mẫu phiếu dùng để xác nhận đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em của cá nhân trẻ em thông qua sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ.

2. Nội dung Phiếu đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …….…….………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi ở: …….……………………Số điện thoại liên hệ (nếu có): ………………

Email (nếu có): …………………………………………………………………………

Em được bầu chọn tham gia diễn đàn trẻ em …….……………………………………

Thời gian tổ chức: ………….………………….……………….………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………

Em hiểu rằng, lợi ích của việc tham gia diễn đàn trẻ em:

– Được gặp gỡ và giao lưu với bạn bè, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng tới đại diện các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

– Được trang bị kiến thức, kỹ năng về quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em. Em đồng ý tham gia diễn đàn trẻ em.

Trẻ em
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ, HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………

Là Cha □ Mẹ □ Người đại diện hợp pháp □

Đồng ý cho ………………………………………………………………(ghi rõ họ và tên của trẻ em) tham gia diễn đàn trẻ em từ ngày …….. đến ngày ….. tháng …… năm……

Cha/Mẹ/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!