Giáo Dục

Phân phối chương trình Toán lớp 2 Sách Cánh Diều Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 2 Sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo giúp quý thầy cô trong việc lên chương trình học cho học sinh trong cả năm học. 10/06/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Phân phối chương trình Toán lớp 2 Sách Cánh Diều là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 2 theo chương trình mới năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

PPCT môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Bộ Sách Giáo Khoa lớp 2 – CÁNH DIỀU do NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) biên soạn, xuất bản, đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng ở các trường phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2021 – 2022.

Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Lớp 2 thực hiện thống nhất, xuyên suốt tư tưởng biên soạn: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Đó là tinh thần cốt lõi giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách cánh diều lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.vn

  • Giáo án môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án môn Đạo đức lớp 2 sách Cánh diều
  • Giáo án Toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều

NHÓM SOẠN TOÁN – SÁCH CÁNH DIỀU
Tuần Bài/ Tiết Tên chủ đề/bài Số tiết/ Trang
90
1
Ôn tập các số đến 100 ( tiết 1)
2 Ôn tập các số đến 100
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)
trong phạm vi 100
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)
trong phạm vi 100
5 Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)
6 Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)
7 Đề-xi-mét
8 Đề-xi-mét
9 Số hạng – Tổng
10 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
11 Luyện tập chung
12 Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20
13 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
14 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
15 Luyện tập
16 Luyện tập
17 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
18 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
19 Luyện tập
20 Luyện tập
21 Luyện tập chung
22 Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 ( 2 tiết)
Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi
4
Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau ( 2 tiết)
Bài 6 : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Bài 7 : Luyện tập chung
Bài 8 : Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20
Tuần 1
44
3
HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết)
Bài 5 : Số hạng – Tổng
Tuần 2
Bài 4: Đề-xi-mét ( 2 tiết)
CĐ 1: Ôn tập lớp 1.
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
Tuần 5
Bài 10 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
Bài 11 : Luyện tập
Tuần 3
Bài 12 : Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
Bài 13 : Luyện tập
Tuần 4
Bài 9 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
Bài 14 : Luyện tập chung
Bài 15 : Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN – SÁCH CÁNH DIỀU
NĂM HỌC : 2021 – 2022

23 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
24 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
25 Luyện tập
26 Luyện tập
27 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
28 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
29 Luyện tập
30 Luyện tập
31 Luyện tập chung
32 Luyện tập chung
33 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
34 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
35 Luyện tập
36 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
37 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
38 Luyện tập
39 Luyện tập chung
40 Luyện tập chung
41 Em ôn lại những gì đã học
42 Em ôn lại những gì đã học
43 Em vui học toán
44 Em vui học toán
45 Ôn tập, kiểm tra đánh giá 1
44
46 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100
47 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100
48 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)
49 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)
50 Luyện tập
51 Luyện tập
52 Luyện tập (tiếp theo)
53 Luyện tập (tiếp theo)
Bài 27 : Em ôn lại những gì đã học
Bài 28 : Em vui học toán
Bài 32 : Luyện tập ( tiếp theo)
Bài 33 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
Bài 24 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
Bài 25 : Luyện tập
Bài 26 : Luyện tập chung
Tuần 5
Bài 16 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
Bài 17 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
Bài 18 : Luyện tập
Tuần 8
Bài 19 : Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
Bài 20 : Luyện tập
Tuần 6
Bài 21 : Luyện tập chung
Bài 22 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
Bài 23 : Luyện tập
Tuần 7
Tuần 11
Tuần 9
CĐ 2 : Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
Bài 29 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100
Bài 30 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo)
Bài 31 : Luyện tập
Tuần 10

54 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
55 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
56 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)
57 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)
58 Luyện tập
59 Luyện tập
60 Luyện tập (tiếp theo)
61 Luyện tập (tiếp theo)
62 Luyện tập chung
63 Luyện tập chung
64 Ki-lô-gam
65 Ki-lô-gam
66 Lít
67 Lít
68 Luyện tập chung
69 Luyện tập chung
70 Hình tứ giác
71 Điểm – Đoạn thẳng
72 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc
73 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc
74 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc
75 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc
76 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng
77 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng
78 Luyện tập chung
79 Luyện tập chung
80 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
81 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
82 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
83 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
84 Ôn tập về hình học và đo lường
85 Ôn tập về hình học và đo lường
86 Ôn tập
Bài 39 : Lít
Bài 40 : Luyện tập chung
Bài 41 : Hình tứ giác
Tuần 14
Bài 49 : Ôn tập về hình học và đo lường
Tuần 17
Bài 50 : Ôn tập
Tuần 18
Bài 37 : Luyện tập chung
Bài 38 : Ki – lô – gam
Bài 42 : Điểm – Đoạn thẳng
Bài 43 : Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc
Bài 44 : Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc
Bài 48 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Bài 34 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 ( tiếp theo)
Bài 35 : Luyện tập
Tuần 11
Bài 36 : Luyện tập ( tiếp theo)
Tuần 12
Tuần 15
Bài 45 : Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng
Bài 46 : Luyện tập chung
Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20
Tuần 16
Tuần 13

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!