Biểu Mẫu

Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức 2022

Tải về

Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức 2022 hiện nay như thế nào? THPT Đông Thụy Anh.vn xin cung cấp cho bạn đọc về bản gợi ý phân phối chương trình môn Tin học 7 mới nhất năm 2022. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

1. Phân phối chương trình học là gì?

Trong công tác quản lý giáo dục, một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là đưa ra phân phối chương trình học phù hợp tại địa phương mình.

Có thể hiểu rằng, phân phối chương trình học là một bản kế hoạch được lập ra nhằm thiết kế các bài học dựa trên số tiết, số giờ học và số học phần lý thuyết, thực hành. Bản phân phối chương trình thể hiện sự sắp xếp số lượng tiết học, môn học rải rác trong các học kỳ sao cho vẫn đảm bảo được chất lượng giáo dục nói chung và mục đích của môn học nói riêng.

Ngoài ra trong bản phân phối chương trình học còn đề cập đến các phương án giảng dạy, căn cứ vào tình hình tại trường học, hoàn cảnh địa phương để lựa chọn chương trình nào tốt nhất để áp dụng cho cơ sở đó.

2. Mẫu phân phối chương trình học môn Tin học 7 Sách Kết nối tri thức cả năm

Dưới đây là các bản gợi ý phân phối chương trình học môn Tin học 7 Sách Kết nối tri thức, mời các bạn tham khảo nhé.

2.1 Phương án 1: Học trong một học kỳ

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

11, 12

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

13,14

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

15, 16

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

17, 18

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

19, 20

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

21, 22

Ôn tập. KIỂM TRA GIỮA KỲ

1

1

23, 24

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

28, 29

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

30, 31

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

32, 33

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

34

Ôn tập

1

35

KIỂM TRA CUỐI KỲ

1

2.2 Phương án 2: Học trong hai học kỳ

Có thể chọn một trong hai cách:

 • 01 tiết/tuần rải đều trong cả năm học.
 • 02 tiết/tuần đan xen (theo tuần) với môn học (35 tiết) khác như Công nghệ.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

2

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

HỌC KỲ 2

19, 20

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

21, 22

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

23, 24

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

2.3 Phương án 3. Học trong hai học kỳ

Chủ đề F được đưa lên HK1 để chủ đề E được dạy trọn vẹn trong HK2.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

16

2

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18, 19

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

20, 21

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

22, 23

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

24

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

8

9

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu và mục Giáo dục – Đào tạo thuộc chuyên mục Biểu mẫu. 

Các bài viết liên quan:

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!