Giáo Dục

Phân phối chương trình Ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Tải về

Mẫu kế hoạch dạy học Ngữ Văn 7 2022-2023

Phân phối chương trình Ngữ Văn 7 năm học 2022 – 2023 – Dưới đây là phân phối chương trình Ngữ Văn 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học Ngữ Văn 7 đầy đủ 35 tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Ngữ văn 7 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho  phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

  PPCT Ngữ Văn 7 Kết nối

  KẾ HOẠCH DẠY HỌC NGỮ VĂN 7 – KNTT (2022-2023)

  Tổng số tiết cả năm: 35 tuàn = 140tiết.

  Học kì 1: 05 bài (18 tuần) x 4 tiết = 72 tiết

  Học kì 2: 05 bài(17 tuàn) x 4 tiết = 68 tiết

  HỌC KÌ I

  Tuần

  Tên bài/ chủ đề

  Hoạt động dạy và học

  Tiết CT

  Nội dung

  Ghi chú

  1

  Bài 1.

  Bầu trời tuổi

  thơ – Truyện.

  (13 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt

  -Đọc kết nối chủ đề.

  1

  – Bầy chim chìa vôi.

  2

  – Bầy chim chìa vôi (tt)

  3

  – Bầy chim chìa vôi (tt)

  4

  – Thực hành tiếng Việt

  2

  5

  – Thực hành tiếng Việt (tt)

  6

  Đi lấy mật.

  7

  -Đi lấy mật (tt)

  8

  – Thực hành tiếng Việt.

  3

  9

  – Ngàn sao làm việc.

  Viết

  10

  Phân tích bài viết tham khảo.

  11

  – Thực hành viết theo các bước.

  12

  – Thực hành viết theo các bước (tt)

  4

  Nói và nghe

  13

  – Trao đổi về một vấn đề…quan tâm

  Bài 2.

  Khúc nhạc tâm

  hồn –Thơ bốn

  chữ, năm chữ.

  (12 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt

  14

  Đồng dao mùa xuân.

  15

  Đồng dao mùa xuân (tt)

  16

  – Thực hành tiếng Việt.

  5

  17

  – Gặp lá cơm nếp.

  18

  – Gặp lá cơm nếp (tt)

  19

  – Trở gió.

  20

  – Thực hành tiếng Việt.

  6

  Viết

  21

  Tập làm một…bốn chữ, năm chữ.

  22

  Viết đoạn văn ghi lại…(Phân tích…)

  23

  – Thực hành viết theo các bước.

  24

  – Thực hành viết theo các bước (tt)

  7

  Nói và nghe

  25

  Trình bày suy nghĩ về…đời sống.

  Bài 3.

  Cội nguồn yêu

  thương- Truyện

  (13 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  26

  Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ.

  27

  -Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ (tt)

  28

  -Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ (tt)

  8

  29

  – Thực hành tiếng Việt.

  30

  – Người thầy đầu tiên.

  31

  – Người thầy đầu tiên (tt)

  32

  – Thực hành tiếng Việt.

  9

  33

  Quê hương.

  Viết

  34

  Phân tích bài viết tham khảo.

  35

  – Thực hành viết theo các bước.

  36

  – Thực hành viết theo các bước (tt)

  10

  37

  – Thực hành viết theo các bước (tt)

  Nói và nghe

  38

  Trình bày ý kiến về…đời sống.

  Ôn tập và kiểm

  tra giữa kì I

  (4 tiết)

  Viết

  39

  -Ôn tập giữa kì I

  40

  -Ôn tập giữa kì I (tt)

  11

  41

  – Kiểm tra giữa kì I(Phần viết bài 2

  hoặc bài 3)

  42

  Bài 4.

  Giai điệu đất

  nước – Thơ

  (13 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  43

  – Mùa xuân nho nhỏ.

  44

  – Mùa xuân nho nhỏ (tt)

  12

  45

  – Mùa xuân nho nhỏ (tt)

  46

  – Thực hành tiếng Việt.

  47

  Gò Me.

  48

  Gò Me(tt)

  13

  49

  -Thực hành tiếng Việt.

  50

  -Bài thơ “Đường núi” của NĐThi.

  Viết

  51

  Phân tích bài viết tham khảo.

  52

  – Thực hành viết theo các bước.

  14

  53

  -Thực hành viết theo các bước (tt)

  54

  – Trả bài kiểm tra giữa kì I.

  Nói và nghe

  55

  Trình bày ý kiến về…thiện nguyện.

  Bài 5.

  Màu sắc trăm

  miền –Tuỳ bút,

  tản văn.

  (12 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  56

  Tháng giêng mơ về…rét ngọt.

  15

  57

  Tháng giêng mơ về…rét ngọt (tt)

  58

  -Thực hành tiếng Việt.

  59

  – Chuyện cơm hến.

  60

  – Chuyện cơm hến (tt)

  16

  61

  -Thực hành tiếng Việt.

  62

  -Thực hành tiếng Việt (tt)

  63

  – Hội lồng tồng.

  Viết

  64

  Phân tích bài viết tham khảo.

  17

  65

  – Thực hành viết theo các bước.

  66

  – Thực hành viết theo các bước (tt)

  Nói và nghe

  67

  Trình bày ý kiến về vấn đề…hiện đại.

  Ôn tập và kiểm

  tra cuối kì I.

  (5 tiết)

  Viết

  68

  Ôn tập cuối kì I.

  18

  69

  -Ôn tập cuối kì I (tt)

  70

  – Kiểm tra cuối kì I(Phần viết: bài 4

  Biểu cảm về con người hoặc sư việc)

  71

  72

  – Trả bài kiểm tra cuỗi kì I.

  HỌC KÌ II

  Tuần

  Tên bài/ chủ đề

  Hoạt động dạy và học

  Tiết CT

  Nội dung

  Ghi chú

  19

  Bài 6.

  Bài học cuộc

  sống – Truyện

  ngụ ngôn.

  (12 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  73

  Đẽo cày giữa đường.

  74

  – Ếch ngồi đáy giếng.

  75

  – Con mối và con kiến.

  76

  -Thực hành tiếng Việt.

  20

  77

  – Một số câu tục ngữ Việt Nam.

  78

  – Một số câu tục ngữ Việt Nam (tt)

  79

  -Thực hành tiếng Việt.

  80

  – Con hổ có nghĩa.

  21

  Viết

  81

  Phân tích bài viết tham khảo.

  82

  – Thực hành viết theo các bước.

  83

  -Thực hành viết theo các bước (tt)

  Nói và nghe

  84

  – Kể lại một truyện ngụ ngôn.

  22

  Bài 7.

  Thế giới viễn

  tưởng – Truyện

  khoa học viễn

  tưởng.

  (12 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  85

  -Cuộc chạm trán trên đại dương.

  86

  -Cuộc chạm trán trên đại dương (tt)

  87

  -Thực hành tiếng Việt.

  88

  -Thực hành tiếng Việt (tt)

  23

  89

  – Đường vào trung tâm vũ trụ.

  90

  – Đường vào trung tâm vũ trụ (tt)

  91

  -Thực hành tiếng Việt.

  92

  Dấu ấn Hồ Khanh.

  24

  Viết

  93

  Phân tích bài viết tham khảo.

  94

  – Thực hành viết theo các bước.

  95

  -Thực hành viết theo các bước (tt)

  Nói và nghe

  96

  -Thảo luận về vai trò của công nghệ…

  25

  Bài 8.

  Trải nghiệm để

  Trưởng thành-

  Văn bản nghị

  luận.

  (13 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  97

  -Bản đồ dẫn đường.

  98

  -Bản đồ dẫn đường (tt)

  99

  -Thực hành tiếng Việt.

  100

  -Thực hành tiếng Việt (tt)

  26

  101

  – Hãy cầm lấy và đọc.

  102

  – Hãy cầm lấy và đọc (tt)

  103

  -Thực hành tiếng Việt.

  104

  -Thực hành tiếng Việt (tt)

  27

  105

  Nói với con.

  Viết

  106

  -Phân tích bài viết tham khảo.

  107

  – Thực hành viết theo các bước.

  108

  -Thực hành viết theo các bước (tt)

  28

  Nói và nghe

  109

  -Trình bày ý kiến… vấn đề đời sống.

  Ôn tập và kiểm

  tra giữa kì II

  (4 tiết)

  Viết

  110

  -Ôn tập giữa kì II.

  111

  -Ôn tập giữa kì II (tt)

  112

  – Kiểm tra giữa kì II (Phần viết bài 6

  hoặc bài 7, 8)

  29

  113

  Bài 9.

  Hoà điệu với

  tự nhiên-

  Văn bản thông

  tin.

  (14 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  114

  -Thuỷ tiên tháng Một.

  115

  -Thuỷ tiên tháng Một (tt)

  116

  -Thực hành tiếng Việt.

  30

  117

  -Thực hành tiếng Việt (tt)

  118

  -Lễ rửa làng của người Lô Lô.

  119

  -Lễ rửa làng của người Lô Lô (tt)

  120

  – Bản tin về hoa anh đào.

  31

  121

  – Bàn tin về hoa anh đào (tt)

  122

  -Thực hành tiếng Việt.

  Viết

  123

  -Phân tích bài viết tham khảo.

  124

  – Thực hành viết theo các bước.

  32

  125

  -Thực hành viết theo các bước (tt)

  126

  – Trả bài kiểm tra giữa kì II.

  Nói và nghe

  127

  – Giải thích quy tắc….hoạt động.

  Bài 10.

  Trang sách và

  cuộc sống-

  Văn bản nghị

  luận.

  (08 tiết)

  Đọc hiểu và thực hành

  tiếng Việt.

  -Đọc kết nối chủ đề.

  128

  – Cuốn sách mới – chân trời mới.

  33

  129

  – Đọc cùng nhà phê bình.

  130

  – Đọc cùng nhà phê bình(tt)

  131

  – Đọc và trò chuyện cùng tác giả.

  Viết

  132

  Từ ý tưởng…sản phẩm, phân tích…

  34

  133

  – Thực hành viết theo các bước.

  Nói và nghe.

  134

  – Ngày hội với sách.

  135

  – Ngày hội với sách (tt)

  Ôn tập và kiểm

  tra cuối kì II.

  (5 tiết)

  Viết

  136

  Ôn tập cuối kì II.

  35

  137

  Ôn tập cuối kì II (tt)

  138

  – Kiểm tra cuối kì II(Phần viết: bài 9

  hoặc10: thuyết minh hoặc nghị luận)

  139

  140

  – Trả bài kiểm tra cuỗi kì II.

  Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!