Giáo Dục

Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân

THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ với các bạn Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, qua đó liên hệ tới bản thân. Mời các bạn tham khảo

Đảng viên là đội ngũ tiên phong của Đảng, là những người chiến sỹ cách mạng. Được trở thành Đảng viên là mục tiêu phấn đấu và cũng đòi hỏi người xin vào Đảng phải có lối sống, phẩm chất đạo đức ưu tú….. mới được tổ chức đảng tin tưởng và chấp nhận kết nạp vào Đảng. Qua mẫu bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên, các ứng viên muốn xin vào Đảng sẽ có cơ hội được thể hiện suy nghĩ, lối sống của mình.

1. Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là gì?

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những mẫu bài thu hoạch cảm tình Đảng. Đây là bài thu hoạch của các cá nhân học lớp cảm tỉnh Đảng, với Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam mỗi cá nhân sẽ thể hiện được sự phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của mình.

2. Nhiệm vụ của Người Đảng viên

Trung thành tuyệt đối với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi có sự phân công, điều động của Đảng thì phải phục tùng tuyệt đối.

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, học tập, nâng cao trình độ kiến thức, có lối sống lành mạnh. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng và gần gũi nhân dân. Tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng, giữ kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

3. Hướng dẫn viết bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên:

Có 5 mục tiêu cơ bản mà bất kỳ ai đang phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải làm. Cụ thể:

– Thứ nhất: Xác định động cơ vào Đảng đúng đắnNhư lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Vậy động cơ vào Đảng của bạn là gì? Bạn đã xác định được động cơ đúng đắn cho mình hay chưa? Việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Chỉ khi bạn thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, bạn thực sự mới có thể đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng CSVN không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Tất cả những người mong muốn phấn đấu vào Đảng là những người dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

– Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

– Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, không để mất phương hướng chính trị.

– Luôn nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao trình độ về mọi mặt, tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành đảng viên của Đảng cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay, đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến, tin cậy. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân.

– Đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, trong đó, lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên

– Thứ 3: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ– Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

– Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

– Thứ 4: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hộiMột trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; chống tệ nạn xã hội quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

– Thứ 5: Tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sởĐây là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, tích cực đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau:

+ Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong cuộc sống.

+ Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức đảng.

+ Tích cực và mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

+ Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp uỷ; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

+ Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

+ Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch.

4. Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chắc hẳn nhiều người đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, mà trường tổ chức. Và khi tham gia nhiều vào các hoạt động đoàn thể cùng với việc được học tập, nghiên cứu, hiểu biết nhiều về lý tưởng của Đảng Đảng, trong mỗi chúng ta chắc hẳn luôn mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành người con ưu tú của Đảng.

Để được vào Đảng thì chúng ta phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng.

Vì thế trong Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chúng ta cùng nhau đưa ra những yếu tố, mục tiêu để có thể lấy đó làm động lực, nguyên tắc phấn đấu.

Thứ nhất: Cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, vào Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người Đảng viên, được Đảng và nhân dân tin cậy yêu mến.

Khi trở thành Đảng viên, người Đảng viên đã mang trong mình một trách nhiệm cao cả, dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Trong quá trình phấn đấu vào Đảng hay trong quá trình hoạt động tại Đảng thì người Đảng viên cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Thứ hai: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định trong mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, không lung lay ý chí, quyết tâm.

Muốn như vậy người Đảng viên cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội đồng thời với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng đồng thời cùng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Thứ ba: Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để trở thành Đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Luôn phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Thứ tư: Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đồng thời chú trọng mở rộng quan hệ xã hội như việc gắn bó với tập thể, với nhân dân với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, tôn trọng, quan tâm giúp đỡ mọi người và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc…

Thứ năm: Tích cực tham gia xây dựng cơ sở, việc tích cực này có thể thông qua các hành động như: quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ, Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương nhiệm vụ do Đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động sáng tạo…

5. Mẫu bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của giáo viên

Ngay từ khi thành lập ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Ý thức được điều đó, khi trở thành một viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của UBND quận ………., tôi đã không ngừng nỗ lực tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Bởi tôi có một mong muốn, một nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng đó tôi đã được chi bộ tin tưởng cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được tìm hiểu, học tập tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp nhận thức về Đảng tôi tham gia học do Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức rất bổ ích. Qua lớp học, tôi xác định cho mình động cơ vào Đảng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ Cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Tôi muốn góp sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Không những vậy, để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình qua thực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời. Bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng.

Tôi nhận thức được trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng là kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ. Phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, phấn đấu hoàn thành tốt những nghiệm vụ cấp trên và Ban giám hiệu giao cho. Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội tôi luôn tìm tòi, sáng tạo những mô hình nhằm giáo dục truyền thống đạo đức, lòng yêu quê hương đất nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh; tình yêu gia đình, yêu thiên nhiên. Tôi chú trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua các sân chơi cuối tuần, sân khấu hóa các buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng ứng xử như “Văn hóa cảm ơn, xin lỗi”, “Lời chào học sinh”. Tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm tạo ra các sân chơi để các em có cơ hội trải nghiệm, phát huy tài năng, sở trường của mình…

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội như tham gia giải chạy báo Hà Nội mới, khiêu vũ thể thao, kéo co do Công đoàn phát động. Tôi thường xuyên tham gia hiến máu nhân đạo, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương nơi tôi sinh sống như tham gia lao động vào ngày cuối tuần, chăm sóc bồn cây của chung cư. Tôi có 02 năm là tổ trường liên gia 02 tổ dân phố 18 phường …………….

Trải qua quá trình rèn luyện tại mái trường …………….., nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của Công đoàn nhà trường, Chi bộ trường ………………, Đảng bộ phường ……………, Ban thường vụ Quận ủy ……………. đã ra Quyết định số …………. ngày ……… tháng ……. năm ………… kết nạp tôi vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chiều ngày ……. tháng …….. năm ……………, tại trường Tiểu học ………….., tôi rất vinh dự và tự hào được Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên. Dưới cờ đỏ sao vàng, dưới chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước chi bộ tôi đã hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, nhân dân, thực hiện 19 Điều đảng viên không được làm. Tôi sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa và mong muốn sau 12 tháng dự bị qua sự hướng dẫn, dìu dắt giúp đỡ trực tiếp của đồng chí ……….., đồng chí ………… là Đảng viên chính thức trong chi bộ và tập thể chi bộ nhà trường, tôi có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. Cách viết bài thu hoạch liên hệ bản thân phấn đấu trở thành Đảng viên

Bài thu hoạch liên hệ bản thân phấn đấu trở thành Đảng viên
Bài thu hoạch liên hệ bản thân phấn đấu trở thành Đảng viên

Bài thu hoạch Đảng viên liên hệ bản thân được thực hiện trong quá trình làm Đảng viên dự bị, sau khi tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Bài thu hoạch này được gửi tới những cán bộ Đảng viên có thẩm quyền, từ đó có những nhận xét, đánh giá đi đến xét duyệt tư cách Đảng viên mới.

Với ý nghĩa là cơ sở để xét duyệt tư cách Đảng viên, bài thu hoạch Đảng viên mới liên hệ bản thân phải thể hiện được sự am hiểu và tiếp thu qua quá trình học tập, rèn luyện, đặc biệt là từ lớp bồi dưỡng Đảng viên mới về những vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu Đảng gặt hái được trong thời kỳ dựng xây đất nước. Hiểu được lịch sử hình thành Đảng, thành tựu mà Đảng cũng như lớp Đảng viên trước đã dày công tạo dựng, Đảng viên mới càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh của bản thân với tư cách một người Đảng viên.

Bài thu hoạch cần thể hiện được những nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Xác định vai trò, vị thế, nhiệm vụ của Đảng viên, tức là cần trả lời cho những câu hỏi: Đảng viên là ai? Đảng viên đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng? Nhiệm vụ của người Đảng viên là gì?

Thứ hai: Thể hiện quyết tâm trong việc rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên để đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra trong Điều lệ Đảng về bản lĩnh chính trị, năng lực, nhận thức, kiến thức, phẩm chất, lối sống,…, không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với tư cách Đảng viên – người chiến sĩ trong thời đại dựng xây và bảo vệ đất nước, là người lãnh đạo, cũng là người phục vụ nhân dân…

Thứ ba: Liên hệ bản thân. Đảng viên dự bị cần nêu lên những cảm nghĩ của mình với những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa (nếu có). Đồng thời, người lập cần ghi rõ lời hứa của bản thân với tư cách là một Đảng viên – luôn tuân thủ đầy đủ chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

7. Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên liên hệ bản thân của giáo viên

Bản thân giáo viên khi được đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì mỗi giáo viên lại càng ý thức, nhận thức rõ ràng hơn về vai trò cũng như nhiệm vụ của mình trong việc nỗ lực phấn đấu để trở thành người Đảng viên tốt.

Hơn ai hết thì bản thân người giáo viên phải thấm nhuần rõ tư tưởng, hiểu rõ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân của bản thân, gia đình mình.

Người con của Đảng phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Người giáo viên khi đã đi theo Đảng cộng sản Việt nam thì phải nhất nhất, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong mọi khó khăn gian khổ, trước mọi thế lực chống phá, trước những cám dỗ ma lực của đồng tiền thì đòi hỏi người đảng viên phải luôn quyết tâm, giữ vững sự kiên định, ý chí bảo vệ Tổ quốc, không bị lung lay, lôi kéo, dụ dỗ, bản thân mỗi giáo viên luôn luôn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Bên cạnh hoạt động công tác tại trường, tại cơ sở thì trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đời thường thì người giáo viên cần biết cách liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Muốn gần gũi, tạo sự tin tưởng niềm tin với nhân dân, trước hết người đảng viên mới cần tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời người Đảng viên cần tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

8. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân trong việc phấn đấu trở thành Đảng viên?

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự ưu tú, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, suốt đời trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước như Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Để trở thành một người đảng viên chúng ta phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; hiểu được đường lối, chính sách của Đảng và thực hiện tốt những việc sau:

Một là, cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải!… Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cáo cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, mỗi thanh niên chúng ta ra sức nỗ lực phấn đấu trở thành một đảng viên cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đáp ứng mong đợi của Đảng, của Bác Hồ và của toàn dân tộc ta. Muốn trở thành một đảng viên trước hết phải xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Để có những động cơ vào Đảng đúng đắn của chúng ta phải làm gì?

Thứ nhất, đó là cần phải hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khác phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng.

Thứ hai, là trong điều kiện hòa bình, Đảng cầm quyền và cơ chế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ quyền lực, tiền tài… Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vì vậy mỗi người đảng viên phải xác định rõ động cơ vào Đảng của mình. Vào Đảng thì phải vững vàng với bản lĩnh chính trị không mơ hồ, thường xuyên trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng để có thể vững vàng trên con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn.

Hai là, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không bao giờ giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Đồng thời bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng tạo, không thụ động, ỷ lại, bảo thủ, trì trệ. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm lâm vào thoái trào, cần đặc biệt đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở ý thức độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý thức về hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; ý thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân…

Để có được bản lĩnh chính trị vững vàng mỗi người chúng ta cần:

Thứ nhất, cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Thứ hai, bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết của mình. Bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua hoạt động thực tiễn nên mỗi đảng viên cần thường xuyên rèn luyện mình qua thực tế sản xuất, công tác, hoạt động chính trị – xã hội. Chỉ có dự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua trường học đấu tranh thực tiễn, chúng ta mới trở nên vững vàng, kiên định.

Thứ ba, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú, nhưng như lời Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Đảng ta, biết bao đồng chí đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh oanh liệt, đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Ngày nay đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, được nhân dân quý mến và tin cậy. Đạo đức cách mạng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cá nhân, Chủ nghĩa cá nhân gây ra nhiều tai hại, có khi nghiêm trọng. Xây dựng đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Như Bác Hồ đã từng dạy: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta, phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

Trên đây là các mẫu bài thu hoạch Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Liên hệ bản thân cùng cách viết chi tiết, cụ thể nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!