Tổng hợp

Phân biệt quyền con người và quyền công dân

Phân biệt quyền con người và quyền công dân. Quyền con người và quyền công dân là những quyền cơ bản, quan trọng đối với mỗi người. Tuy nhiên 2 quyền này thường xuyên bị nhầm lẫn và cho rằng đều cùng là một. Hãy cùng THPT Đông Thụy Anh.vn phân biệt 2 quyền này.

1. Quyền con người là gì?

Quyền con người được hiểu thế nào?

Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.

Quyền con người có từ lúc con người được sinh ra, đây là những gì vốn có của con người.

Ví dụ: Quyền sống

2. Quyền công dân là gì?

Phân biệt quyền con người và quyền công dân

Có nhiều định nghĩa về quyền công dân (citizen’s right), tuy vậy, theo một nghĩa khái quát nhất, có thể hiểu quyền công dân là những lợi ích pháp lý được các nhà nước thừa nhận và bảo vệ cho những người có quốc tịch của nước mình

Ví dụ: Quyền bầu cử, ứng cử

3. Phân biệt quyền con người và quyền công dân

Quyền con người

Quyền công dân

Khái niệm

Theo Liên hợp quốc, quyền con người được hiểu là những gì bẩm sinh, vốn có của con người mà nếu không được bảo đảm thì chúng ta sẽ không thể sống như một con người.

Nhìn chung quyền con người thường được hiểu là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.

Quyền công dân là những lợi ích pháp lý được các nhà nước thừa nhận và bảo vệ cho những người có quốc tịch của nước mình

Văn bản ghi nhận

  • Các văn bản pháp lý quốc tế.
  • Hiến pháp, luật và các đạo luật cơ bản của quốc gia.
Hiến pháp, luật và các đạo luật quốc gia.

Bản chất

Tự nhiên, vốn có, không do chủ thể nào ban phát.

Được Nhà nước xác định bằng các quy định pháp luật.

Phạm vi

Rộng hơn

Hẹp hơn bởi quyền công dân chỉ là những quyền con người được các nhà nước thừa nhận và áp dụng cho riêng công dân của mình

Đặc điểm

Áp dụng toàn cầu; đồng nhất trong mọi hoàn cảnh; không thay đổi theo thời gian

Áp dụng trong lãnh thổ quốc gia; không hoàn toàn giống nhau giữa các quốc gia; có thể bị thay đổi theo thời gian

Chủ thể có quyền

Mọi thành viên của nhân loại, bất kể dân tộc, chủng tộc, thành phần xuất thân, tôn giáo, tư tưởng, giới tính, độ tuổi,…

Chỉ những người có quốc tịch của một quốc gia

Chủ thể đảm bảo

Các nhà nước là chủ thể chính, ngoài ra các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân… đều có trách nhiệm

Các nhà nước là chủ thể chính, ngoài ra các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân… cũng có trách nhiệm

Cơ chế đảm bảo

Các diễn đàn, thủ tục điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm nhân quyền của Liên hợp quốc và một số tổ chức liên chính phủ khu vực

Toà án và một số cơ chế tài phán khác ở mỗi quốc gia. Trong một số trường hợp, các cơ chế quốc tế được áp dụng như là giải pháp tiếp nối.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã Phân biệt quyền con người và quyền công dân. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo
  • Giải thể và phá sản khác nhau như thế nào?
  • Căn cước công dân sai năm sinh
  • Có thẻ căn cước công dân rồi có phải làm lại thẻ căn cước công dân gắn chíp không?
  • Nhuộm tóc, trang điểm đậm, để tóc mái khi làm căn cước công dân được không?
  • Chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) có được để mái không?
  • Đi làm Căn cước công dân mặc áo gì?

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!