Tổng hợp

Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì? Các gia đình hiện nay đều cần phải xây dựng theo một định hướng cụ thể. Định hướng này cần phù hợp với những đạo đức, thuần phong mỹ tục và được pháp luật công nhận và hướng đến.

1. Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

 1. Phát triển kinh tế xã hội
 2. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân lao động
 3. Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc
 4. Giải phóng người phụ nữ

Trả lời đáp án đúng là C. Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Bởi gia đình là tế bào của xã hội, nhiều gia đình cộng lại thành một xã hội, nên gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Gia đình văn minh là gia đình một vợ một chồng, được xây dựng dựa trên tình yêu và hôn nhân tự nguyện, cả hai cùng có nghĩa vụ như nhau trong gia đình.

Khi gia đình được xây dựng tiến bộ, bình đẳng như vậy thì tất yếu xã hội cũng sẽ bình đẳng và tiến bộ theo. Còn gia đình ấm no và hạnh phúc là điều kiện để xây dựng và phát triển nhân cách con người ngày một tốt hơn, văn minh hơn.

Những đáp án còn lại không phù hợp với đối tượng là gia đình hiện nay.

Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?
Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nhà nước xây dựng mục tiêu gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc như thế nào?

Nhà nước ta xác định và thấm nhuần những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy nên đã có những quy định, chính sách nhằm xây dựng nền tảng của một xã hội văn minh, gia đình văn minh tiến bộ hơn như sau:

Theo điều 2, Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân là:

 • Hôn nhân phải thực hiện tự nguyện một vợ, một chồng bình đẳng;
 • Hôn nhân không phân biệt tôn giáo;
 • Những thành viên trong gia đình phải xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, phải tôn trọng, quan tâm, chăm óc lẫn nhau;
 • Nhà nước luôn có những chính sách bảo vệ trẻ em, bảo vệ người cao tuổi, người khuyết tật và cả những người mẹ thực hiện tốt chức năng gia đình;
 • Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Như vậy có thể thấy trong pháp luật quy định về hôn nhân và gia đình cũng nêu chi tiết rõ ràng về chế độ hôn nhân của nước ta nhằm điều chỉnh lại những suy nghĩ về hôn nhân lạc hậu ảnh hưởng đến xã hội.

Những quy định này khi ban hành đã phần nào đó khắc phục, điều chỉnh lại những hủ tục xưa cũ về hôn nhân như đa thiếp, tảo hôn,…

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!