Tổng hợp

Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì? Nhà nước của dân, do dân và vì dân là mục tiêu xây dựng của nhà nước ta. Mục tiêu hướng đến quyền lực của nhân dân trong cơ quan nhà nước, mọi hoạt động của nhà nước đều hướng đến người dân.

1. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

A. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước

B. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

C. Quyền lực thuộc về nhân dân

D. Nhân dân làm chủ

Trả lời đáp án đúng là: C. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là Quyền lực thuộc về nhân dân.

Vì Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền làm chủ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước, dân chủ gắn liền với giai cấp thống trị nên mang bản chất giai cấp.

Chúng ta cũng đã biết nhà nước của dân, do dân, vì dân là nhà nước của toàn thể nhân dân, do nhân dân làm chủ, mọi hoạt động đều hướng tới lợi ích cho nhân dân nên để thực hiện được mục tiêu đó thì quyền lực phải thuộc về nhân dân.

Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?
Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

2. Ví dụ quyền lực thuộc về nhân dân

Quyền lực thuộc về nhân dân được thể hiện rất rõ nét trong đời sống xã hội của người dân nước ta và được nhà nước đảm bảo thực thi. Một số ví dụ về quyền lực thuộc về nhân dân như:

– Quyền được tham gia quản lý nhà nước, xã hội như:

 • Người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy định, chính sách tại xã phường, thị trấn;
 • Được góp ý tham gia xây dựng các dự thảo luật;
 • Được giám sát, tố cáo, phát hiện những hành vi sai phạm của cán bộ cơ quan nhà nước về việc quan liêu, sai trái, hối lộ, vi phạm pháp luật,…
 • Được tham gia bàn bạc, góp ý xây dựng những công trình công cộng;
 • Có quyền khiếu nại khi phát hiện sai xót trong các quyết định hành chính nhà nước;

– Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước:

 • Có quyền bầu cử đại diện của mình thực hiện các công việc nhà nước;
 • Đại diện nhân dân sẽ thực hiện việc bầu cử những cán bộ trong cơ quan nhà nước liên quan.
 • Nhân dân là người làm chủ đất nước, làm chủ tài nguyên mà nhà nước là đại diện quản lý.
 • Mọi hoạt động trọng đại của đất nước đều phải thông báo đến toàn thể nhân dân được biết.

– Quyền được hưởng một đời sống ấm no, hạnh phúc, các quyền cơ bản của con người, công dân như:

 • Được học tập công bằng đầy đủ;
 • Được sử dụng các trang thiết bị y tế chữa trị công bằng;
 • Được sống trong môi trường trong lành;
 • Được tự do tiếp cận với những khoa học công nghệ;
 • Được quyền được pháp luật bảo vệ công bằng;

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!