Biểu Mẫu

Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2022

Tải về Bản in

Mẫu phiếu sinh hoạt hè năm 2022 là mẫu phiếu được lập ra khi chuyển học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin học sinh được chuyển sinh hoạt hè, thời gian sinh hoạt hè, bên cạnh đó có nhận xét và đánh giá của chi đoàn khu dân cư… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu sinh hoạt hè mới nhất tại đây.

 • Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

1. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 1

BCH ĐOÀN HUYỆN…………

BCH ĐOÀN TRƯỜNG………….

* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU NHẬN XÉT SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã………………………………………………………..

BCH Đoàn trường…………..giới thiệu: đồng chí: …………………………. là đoàn viên Chi đoàn…………….. thuộc Đoàn trường…………..

Về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thời gian từ ………. đến ………..

Đề nghị các đồng chí trong BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đoàn viên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương.

Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, Yếu, Kém) hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………..,Ngày ….. tháng ….. năm………

BCH Đoàn xã

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

………, ngày ……tháng …….. năm ……..

T/M BCH Đoàn Trường

Bí thư

(đã ký)

2. Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè số 2

Mẫu phiếu sinh hoạt hè

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu sinh hoạt hè như sau:

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG
……………………………
………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU SINH HOẠT HÈ
——

Kính gửi: ……………………………………………

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………….

Trân trọng giới thiệu

Em: ………………………………………………………… Sinh năm: …………………………….

Trú quán tại: ……………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi Đoàn (chi Đội) …………………………………………. thuộc Đoàn (Liên đội) trường

Về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày….tháng….năm…. đến hết ngày….tháng…năm…..

TM. BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Của Chi đoàn (khu dân cư): …………………………

đối với em: ……………………………………………………………………………………………..

1. Tham gia (hay không tham gia) hoạt động: ………………………………………………….

2. Thời gian tham gia (đầy đủ, không đầy đủ): …………………………………………………

3. Kết quả:

– Thành tích nổi bật: ………………………………………………………………………………….

– Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CẤP XÃ TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!