Biểu Mẫu

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

Tải về

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập là mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. Mẫu phiếu nêu rõ họ tên sinh viên, bộ phận thực tập, nội dung thực tập, khả năng ứng dụng của sinh viên vào thực tế, tinh thần kỷ luật của sinh viên thực tập, những ưu khuyết điểm của sinh viên trong quá trình tham gia thực tập tại công ty… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập tại đây.

  • Mẫu lời cảm ơn dùng trong báo cáo thực tập tốt nghiệp
  • Mẫu giấy xác nhận thực tập
  • Mẫu bản cam kết thực tập

1. Phiếu nhận xét, đánh giá thực tập là gì?

Mỗi thời điểm thực tập sẽ bao gồm một cá nhân hay một nhóm sinh viên được trường học giới thiệu tới các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác. Ngoài mẫu giấy giới thiệu khi bước vào giai đoạn thực tập thì phiếu nhận xét, đánh giá thực tập cũng nằm trong các thủ tục quan trọng này. Loại văn bản này được dùng để cơ quan, doanh nghiệp đánh giá về thái độ, trình độ, khả năng nghiệp vụ của sinh viên trong quá trình thực tập tại đây.

Phiếu nhận xét, đánh giá thực tập sẽ được sinh viên nộp lại về khoa mình theo học sau khi kết thúc kỳ thực tập. Đây là bằng chứng để nhà trường công nhận rằng bạn đã thực hiện khóa thực tập theo đúng quy định và kết quả cả quá trình đều được cơ quan, tổ chức đánh giá trong bản nhận xét.

2. Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập số 1

Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………….

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………..Fax:……………….. Email:…………………………

Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………. Mã số sv:…………………

Lớp: ……………………………………….

Thời gian thực tập: Từ ngày ………………….Đến ngày:……………….

Ghi chú:

  • Đánh giá bằng cách đánh dấu “x” vào cột xếp loại các nội dung đánh giá trong bảng sau.
  • Xếp loại: Loại A: Tốt; loại B: Khá; loại C: Trung bình khá; loại C: Trung bình; loại D: Không đạt.

Nội dung đánh giá

Xếp loại

A

B

C

D

F

I. Tinh thần kỷ luật, thái độ

I.1. Thực hiện nội quy của cơ quan

I.2. Chấp hành giờ giấc làm việc

I.3. Thái độ giao tiếp với cán bộ trong đơn vị

I.4. Ý thức bảo vệ của công

I.5. Tích cực trong công việc

II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ

II.1. Đáp ứng yêu cầu công việc

II.2. Tinh thần học hỏi, nâng cao trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ

II.3. Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc

III. Kết quả công tác

III.1. Hoàn thành công việc được giao

Nhận xét khác:……………………………………….

Đề nghị Quí Cơ quan cho phiếu này vào phong bì, niêm phong và giao cho sinh viên.

…….ngày……tháng…….năm ………….

Xác nhận của cơ quan …………., 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập số 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: ……………………………………… Mã số SV: …………………………………

Bộ phận thực tập: ……………………………………………………………………………………………

Nội dung đề tài:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1. Khả năng ứng dụng

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất cá nhân:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Tri thức, kỹ năng:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

9. Ý kiến của Tổng giám đốc:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ quản

Trưởng Phòng TCHCNS

Tổng giám đốc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!