Biểu Mẫu

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

Tải về

Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp được THPT Đông Thụy Anh.vn sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo chủ nhiệm khối tiểu học. Giáo viên chủ nhiệm – công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp được thầy cô giáo chủ nhiệm lập ra để lên kế hoạch giảng dạy cho từng tuần, từng tháng trong năm học 2021 – 2022 từ đó mang lại những tiết học bổ ích cho các em học sinh.

  1. Mẫu kế hoạch chủ nhiệm lớp mới nhất

  Thuận lợi

  Khó khăn

  1. Về cơ sở vật chất

  Lớp học được nhà trường trang bị tốt các phương tiện như bảng đen, bàn ghế đúng quy định.

  2. Về phía học sinh

  – 100% HS học 2 buổi ngày nên GVCN có thời gian rèn luyện cho các em về học tập và các kĩ năng cần thiết.

  – HS lớp chăm chỉ, vâng lời, có cố gắng học tập, hoàn thành bài làm khá tốt, chữ viết khá, có ý thức giữ gìn tập vở sạch đẹp.

  – HS yêu thích tham gia các hoạt động phong trào, đi học đều, thực hiện khá tốt nội quy trường lớp.

  3. Về phía CMHS

  – CMHS của lớp chuẩn bị cho các em đầy đủ sách giáo khoa, tập vở, dụng cụ học tập.

  – CMHS nhiệt tình tham gia các hoạt động hỗ trợ nhà trường thực hiện các nội dung giáo dục.

  4. Về phía Giáo viên

  – GVCN có thâm niên giảng dạy 24 năm, luôn nhiệt tình, tâm huyết với công tác giáo dục.

  – GV tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học.

  – Sĩ số lớp học có nhiều học sinh nam nên hiếu động, ham chơi, chưa tập trung.

  – Còn một số HS viết bài chậm, chưa theo kịp tốc độ chung của cả lớp.

  – Còn một vài CMHS chưa quan tâm đến việc học tập của các em, chưa nhắc nhở các em chuẩn bị tốt bài vở.

  1. Truyền thống – Đạo đức – Lối sống

  a) Mục tiêu:

  – Giáo dục cho học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, 5 nhiệm vụ của học sinh, nội quy nhà trường.

  – Chú trọng bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

  – HS đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống.

  – HS có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị.

  b) Nội dung: Giáo dục HS

  – Ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

  – Chấp hành tốt nội quy trường lớp.

  – Giữ vệ sinh chung, cá nhân, yêu thiên nhiên, vệ sinh môi trường

  – Hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết thương yêu anh chị em, đoàn kết bạn bè.

  – Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

  – Tìm hiểu truyền thống địa phương, phát huy và gìn giữ truyền thống nhà trường.

  c) Những giải pháp:

  – Thường xuyên nhắc nhở HS rèn luyện 5 điều Bác dạy, 5 nhiệm vụ của học sinh.

  – Phát huy vai trò ban cán sự lớp.

  – Phối hợp tốt công tác đoàn đội.

  – Quan tâm đến giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

  – Giáo dục học sinh có ý thức cao trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  – Thực hiện tốt kỉ cương, nề nếp của giáo viên và học sinh.

  – Thực hiện giáo dục cho học sinh mọi lúc, mọi nơi .

  – Tổ chức các hoạt động giáo dục dưới nhiều hình thức: hái hoa dân chủ, sân chơi học trò, đố vui để học…

  – Xây dựng nội quy lớp học qua ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và mỗi học sinh có quyền đề đạt bổ sung. Lấy ý kiến của học sinh để bầu ban cán sự lớp có đủ uy tín năng lực.

  – Thống nhất nội quy chung của lớp, như: nền nếp ra vào lớp, chuyên cần, kỷ luật học tập như học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp …

  – Giáo viên phối hợp với ban cán sự lớp điều hành mọi hoạt động trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ hoặc sinh hoạt cuối tuần.

  – Xây dựng nhóm học tập, tổ học tập, “Đôi bạn cùng tiến” để học sinh có đủ điều kiện giúp đỡ lẫn nhau.

  – Tập trung xây dựng cho các em nhận thức về tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, nhắc nhở nhau giữ gìn và có ý thức kỉ luật.

  – Cuối tuần, cuối tháng, cuối kì đánh giá lại mọi hoạt động của học sinh nhằm biểu dương kịp thời những học sinh có những việc làm tốt để học sinh học tập đồng thời ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến các em.

  – Có kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tuần, tháng, năm. Sau mỗi giai đoạn giáo viên tự đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.

  d) Kết quả mong đợi của người thầy

  -100% HS đạt yêu cầu về mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất

  -100% HS thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người HS.

  – Lớp đạt cờ thi đua nề nếp.

  2. Học tập

  a) Mục tiêu:

  – Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học tập của lớp, đánh giá chất lượng học sinh chính xác, khách quan và công bằng.

  – HS viết chữ đúng mẫu, biết giữ gìn tập vở cẩn thận, sạch đẹp.

  – HS mạnh dạn, tự tin, chủ động trong học tập, làm việc nhóm có hiệu quả

  b) Nội dung:

  – Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, học sinh trong lớp, kết quả bàn giao và qua CMHS.

  – Tiến hành phân loại đối tượng để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể:

  + Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, nhà xa,….

  + Học sinh cá biệt

  + Học sinh chưa đạt về phẩm chất, năng lực.

  + Học sinh có những năng lực đặc biệt.

  – Tăng cường việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

  – Đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng ứng dụng CNTT.

  c) Những giải pháp:

  – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

  – Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, phát huy năng lực, phẩm chất HS, nâng cao hiệu quả công tác đánh giá xếp loại học sinh theo định hướng của chương trình GDPT 2018.

  – Tích hợp lồng ghép giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng, biển đảo…. đối với tiết học có liên quan trong tất cả các môn học.

  – Thường xuyên trao đổi, phối hợp với CMHS thông qua điện thoại hoặc vào giờ tan học, tổ chức họp phụ huynh học sinh theo đúng quy định.

  – Duy trì, thực hiện tốt nề nếp học tập. Chú trọng công tác rèn chữ giữ vở.

  – Tích cực phụ đạo học sinh tiếp thu chậm. Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh hoàn thành tốt giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành, chậm tiến bộ.

  – Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, khen thưởng kịp thời những em có tiến bộ để khuyến khích các em tích cực hơn nữa.

  – Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm theo chủ điểm.

  – Kiểm tra việc học tập của học sinh có đánh giá, phân loại và định hướng giúp đỡ. Thực hiện nghiêm túc việc soạn đề và chấm chữa bài kiểm tra theo các mức độ nhận thức của thông tư 22/BGD-ĐT quy định.

  – Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, kết hợp với CMHS để có biện pháp hữu hiệu bồi dưỡng và phụ đạo học sinh.

  – Khuyến khích HS tự chuẩn bị bài, tự tìm hiểu thông tin qua các phương tiện như sách giáo khoa, internet…; tổ chức cho HS tự làm đồ dùng học tập phục vụ cho bài học.

  d) Kết quả mong đợi của người thầy

  – 100% HS hoàn thành chương trình lớp học.

  – 70% HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

  – HS ham thích học tập, có tiến bộ qua các giai đoạn, biết tự nhận xét lẫn nhau trong học tập theo tinh thần của thông tư 22, 27/BGD-ĐT.

  3. Các mặt giáo dục ngoại khóa:

  (Bao gồm Thể chất, Thẩm mĩ, Ý thức lao động tự phục vụ, Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Kĩ năng sống)

  a) Mục tiêu:

  – Giáo dục các em cải thiện và có thói quen rèn luyện thân thể, rèn luyện sức khỏe, giữ vệ sinh môi trường nhà ở, trường lớp sạch đẹp.

  – HS có những kĩ năng sống cơ bản về giao tiếp, ứng xử,…

  – HS hiểu những nội dung cơ bản về Luật An toàn giao thông và có ý thức tuân thủ an toàn giao thông khi đi học.

  b) Nội dung:

  – Giáo dục học sinh có ý thức viết chữ đẹp và giữ gìn vở sạch, thường xuyên rèn viết chữ trong vở và trên bảng cho học sinh.

  – Tham gia đầy đủ các hoạt động ca múa hát tập thể, thể dục, thể thao, giữ gìn vệ sinh thân thể, trường lớp.

  – Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Đội, các hoạt động, phong trào do Đội phát động.

  – HS hoàn thành tốt công tác phổ cập bơi lội.

  c) Những giải pháp:

  – Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng trong các hoạt động về thể chất, thẩm mỹ trong nhà trường.

  – Nhắc nhở học sinh tích cực tham gia tập thể dục giữa giờ, múa sân trường, vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng quy định.

  – Phát động phong trào: “vở sạch chữ đẹp” rèn chữ viết trong các tiết học. Kiểm tra đánh giá thường xuyên tạo hứng thú cho học sinh học.

  – Hướng dẫn học sinh cách ghi vở, trình bày bài viết, gìn giữ vở, bọc bìa có nhãn vở ngay từ đầu năm học.

  – Đôn đốc học sinh tham gia nhiệt tình các hoạt động của Đội.

  – Giới thiệu văn hóa, văn nghệ dân gian cho HS vào các tiết sinh hoạt lớp.

  – Thường xuyên thông tin để phụ huynh biết tình hình học tập của con em mình từ đó có định hướng tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để giáo dục tốt con em.

  – Bám sát kế hoạch của Hội đồng Đội, phối hợp với Tổng phụ trách và các lớp trong khối, trong trường tạo ra các sân chơi bổ ích thiết thực cho học sinh.

  – Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

  – Tham gia tốt phong trào văn nghệ, TDTT, tạo điều kiện cho HS tham gia các phong trào, hội thi như văn nghệ, khéo tay, Tài năng Tin học, trống kèn….

  – Thực hiện tốt các tiết dạy An toàn giao thông Vì nụ cười trẻ thơ, chú ý nhắc nhở HS ý thức tự giác thực hiện khi tham gia giao thông.

  – Thực hiện tốt các tiết Sinh hoạt lớp hằng tuần với các hoạt động trải nghiệm cho HS tham gia.

  d) Kết quả mong đợi của người thầy

  – 100% HS tham gia các phong trào của Đội TNTP

  – 90% HS được kết nạp Đội

  – 100% HS đạt yêu cầu về hình thành năng lực và phẩm chất

  – HS đạt được một số kĩ năng sống cơ bản, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống.

  2. Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp Mầm non

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

  Trong thời gian làm công tác chủ nhiệm em đã nắm được tình hình của Nhóm 1B như sau:

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP:

  – Tổng số học sinh: 32 cháu trong đó có:

  • Nam: 17 cháu.
  • Nữ: 15 cháu.

  – Tình hình sức khỏe:

  * Cân nặng:

  • Thừa cân béo phì: 5/1.
  • Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi : 2/1 nữ.

  * Thành phần phụ huynh:

  • Công nhân: 1.
  • Kỹ sư điện: 2.
  • Thợ điện: 1.
  • Giáo viên: 1.
  • Kế toán: 2.
  • Kỹ sư xây dựng: 1.
  • Bộ đội: 4.
  • Buôn bán: 6.
  • Nhân viên: 6.
  • Lái xe: 1.
  • Công nhân viên: 2.
  • Công an: 1.

  * Ưu điểm:

  – Về học tập: Đa số các cháu học tập tốt, có khả năng tư duy sáng tạo tốt, tiếp thu nhanh.

  – Về vui chơi: Năng động, nhanh nhẹn trong các hoạt động vui chơi, chơi trật tự, không tranh giành, chơi hòa đồng với bạn.

  – Các hoạt động khác:

  • Về vệ sinh: Đa số trẻ điều có thể tự làm vệ sinh như: Lau mặt, rửa tay trước và sau khi ăn, khi đi vệ sinh….
  • Về ăn uống: Cháu ăn khỏe, ăn hết xuất, ăn không làm rơi vải ra bàn.
  • Về ngủ: Đa số các trẻ nằm xuống là ngủ, trẻ ngủ ngoan đủ giấc đúng giờ quy định.
  • Về chăm sóc giáo dục sức khỏe: Hầu hết các cháu đều khỏe mạnh, có sức khỏe tốt, thông minh và nhanh nhẹn.
  • Các mặt khách quan: Lớp học rộng thoáng, trang trí đẹp, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu học tập sinh hoạt của các cháu.

  * Nhược điểm – Biện pháp khắc phục

  – Về học tập: Một số trẻ còn nhút nhát, thụ động không giám giơ tay trả lời câu hỏi của cô, một số trẻ còn nghịch phá chưa chú ý trong giờ học. Đối với những trẻ này cô thường xuyên chú ý nhắc nhở cháu, hướng trẻ vào hoạt động.

  – Về vui chơi: Một vài cháu chơi còn chưa trật tự lắm. Còn nhút nhát trong các hoạt động vui chơi.

  – Các hoạt động khác:

  • Vệ Sinh:
  • Về ăn uống: một vài cháu còn ít ăn, ăn hơi chặm.
  • Về ngủ: Có một số cháu trong khi bạn ngủ mà nằm chơi không ngủ, nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn kế bên. Đối với những trẻ này cô thường xuyên chú ý nhắc nhở và tách trẻ nằm riêng.

  Tóm lại: Cô có kế hoạch tổ chức cho trẻ rèn luyện, tự thực hiện những công việc tự phục vụ hằng ngày ở lớp.

  II. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN

  – Tháng 9 – 10:

  – Tháng 11 – 12:

  – Tháng 1 – 2 – 3:

  – Tháng 4 – 5:

  III. LỊCH SINH HOẠT

  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
  6g30-7g00 Đón trẻ
  7g00-7g15 Thể dục sáng
  7h15-8h00 Ăn sáng
  8h00-8h30 Hoạt động ngoài trời
  8h30-9h00 Vệ sinh – Ăn nhẹ
  9h00-9h15 Chơi tập có chủ định
  9h20-9h45Thứ 2,4,6: Chơi ngắn Hoạt đông vui chơi
  9h50-10h00 Vệ sinh trước khi ăn
  10h00-11h00 Ăn trưa – Vệ sinh
  11h00-14h00 Ngủ trưa
  14h00-14h40 Ăn xế – Vệ sinh tắm gội
  14h40-15h00 Hoạt động chiều
  15h00-16h00 Ăn chiều – Vệ sinh
  16h00-17h00 Trò chuyện – Trả trẻ

  3. Kế hoạch chủ nhiệm lớp Tiểu học

  KẾ HOẠCH
  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

  Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 20… – 20… của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tế khó khăn hạn chế, Trường TH ……………………….. xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 20.. – 20… trên cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 20… – 20… của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………………………. như sau:

  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi:

  Đội ngũ làm công tác chủ nhiệm hầu hết là các giáo viên trẻ có sức khoẻ tốt nhiệt tình công tác, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

  Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

  2. Khó khăn:

  Đội ngũ GVCN về nhận thức, quan điểm chưa đồng bộ, dẫn đến sự phối hợp giáo dục học sinh đôi khi chưa chặt chẽ và kịp thời.

  Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên sự quan tâm đến học tập của con em chưa đúng mức. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo duy trì sĩ số và chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

  Thực hiện cuộc vận động “Hai không”, yêu cầu đánh giá học sinh nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tác động không nhỏ đến tư tưởng của một số học sinh học lực yếu, kém ý thức chưa cao có thể dẫn đến tình trạng bỏ học, đây là trở ngại không nhỏ đến công tác duy trì sĩ số và giáo dục học sinh cá biệt.

  II/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

  1. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

  • Phối hợp với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp có kế hoạch và các giải pháp cụ thể về quản lý giáo dục học sinh.
  • Thường xuyên gần gũi, tâm sự với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em. Có những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh học tập, vận động các em chuyên cần đến lớp, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
  • Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tập thể dục giữa giờ, công tác trực nhật vệ sinh, công tác lao động, tham gia học tập, rèn luyện thân thể, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của lớp.
  • Chủ động trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên bộ môn để kịp thời nắm bắt nề nếp hàng ngày và tinh thần học tập của lớp chủ nhiệm.
  • Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.
  • Sắp xếp thời gian đi thực tế đến gia đình học sinh tìm hiểu hoàn cảnh, xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa thầy và trò để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục phù hợp với từng đối tượng.

  2. Đối với nhà trường và các đoàn thể:

  • Tổ chức thi đua theo các chủ đề trong năm học, nhằm xây dựng không khí thi đua sôi nổi trong dạy & học; Với phương châm: Học vui , vui học. Phối hợp với chuyên môn nhà trường trong các kỳ hội giảng, tạo sự đồng bộ trong quá trình dạy học.
  • Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục ý thức, tinh thần thái độ học tập, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
  • Chỉ đạo đoàn thanh niên, đội thiếu niên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, công tác kế hoạch nhỏ, các hoạt động từ thiện để giáo dục nhân cách học sinh.
  • Chú trọng công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kịp thời, công bằng nhằm thúc đẩy động cơ thi đua trong dạy và học; Đồng thời chú ý công tác điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao.
  • Hướng dẫn việc làm hồ sơ chủ nhiệm theo đúng quy chế, cập nhật các thông tin vào các loại hồ sơ, tránh hình thức, đối phó.

  3. Cơ cấu tổ chức:

  • Hiệu trưởng – Tổ trưởng tổ chủ nhiệm.
  • Phó Hiệu trưởng – Tổ phó tổ chủ nhiệm.
  • Tổng phụ trách đội – Tổ phó tổ chủ nhiệm.
  • GVCN các lớp – Thành viên.
  • Tổ chủ nhiệm 02 tháng họp 01 lần. Họp bất thường khi có công việc đột xuất.

  KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG.

  Tháng 08/20…

  Chủ điểm

  “Chào mừng năm học mới và truyền thống nhà trường”.

  Nội dung

  · Vận động học sinh đến lớp.

  · Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp.

  · Ổn định công tác tổ chức; giáo dục truyền thống.

  · Tổ chức tập dượt đội hình chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

  · Tham gia lễ khai giảng năm học.

  · Ổn định tổ chức lớp (chọn, cử cán bộ lớp, tổ…)

  · Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

  · Lao động tu sửa trường lớp hoặc hoạt động làm sạch trường, lớp học.

  · Giáo dục, thực hành vệ sinh răng miệng.

  · Phối hợp với TPT Ðội tổ chức Ðại hội Liên, Chi đội TNTP HCM

  · Xây dựng và phổ biến nội quy, nề nếp học tập ở trường, ở nhà. Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp.

  · Đánh giá kết quả hoạt động tháng 8.

  Tháng 09/20…

  Chủ điểm

  “Chào mừng Ngày khai trường – Tháng an toàn giao thông”

  Nội dung

  Tổ chức hát các bài hát về mùa thu khai trường; Tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn giao thông khi tới trường.

  Họp phụ huynh đầu năm, GVCN tìm hiểu làm quen với gia đình học sinh.

  Hướng dẫn thực hiện nề nếp sinh hoạt và học tập.

  Phát động thi đua chào mừng đại hội liên đội, đại hội Đoàn

  Triển khai các nội dung của phong trào thi đuaXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

  Tổ chức ký cam kết thực hiện “An toàn giao thông”

  Kiểm tra nề nếp lớp.

  Tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính của năm học mới, hướng phấn đấu của bản thân và tập thể lớp trong năm học mới.

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 9

  Tháng 10/ 20…

  Chủ điểm

  CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.

  Nội dung

  • Cho học sinh tìm hiểu về chủ điểm: 20/10. Nghe và hát những ca khúc về mẹ, về phụ nữ Việt Nam anh hùng.
  • Tiếp tục xây dựng, củng cố các nền nếp hoạt động cho Học sinh – đội viên. Chú trọng công tác lao động tu sửa, giữ vệ sinh lớp học sân trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
  • Phát động tuần lễ “ dạy tốt – học tốt” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Tham gia đại hội chi đoàn, liên đội
  • Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
  • Hoàn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ GVCN;
  • Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT
  • Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình hình của lớp
  • Kết hợp với TPTĐ tổ chức cho hs: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày PNVN (ngày 20/10/1930 – 20/10/20…): Viết bài chủ đề Mẹ, học 1 số bài hát về mẹ, cô giáo.
  • Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10.

  Tháng 11/20…

  Chủ điểm

  KÍNH YÊU THẦY CÔ

  Nội dung

  Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11 với các nội dung: Học tập, văn hoá, văn nghệ, TDTT. Giáo dục truyền thống tôn sư, trọng đạo.

  Theo dõi nề nếp, chuyên cần, vận động kịp thời.

  Hoàn thành quỹ Bảo hiểm y tế học sinh.

  Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo trong trường.

  Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20 – 11

  Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em.

  Giáo dục môi trường.

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11.

  Tháng 12/20…

  Chủ điểm

  ƯỚNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

  Nội dung

  Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội và truyền thống dựng nước – giữ nước của dân tộc Việt Nam.

  Tiếp tục các hoạt động thi đua, lao động tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường. Phối hợp tích cực với các tổ chức: Đoàn TN, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá theo chủ đề.

  Tìm hiểu về anh hùng Phạm Văn Hai. Tổ chức thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Hai

  Tổ chức hội vui học tập chuẩn bị thi HKI. Hoặc giáo dục môi trường.

  Nghe nói chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 12.

  Tháng 1, 2 / 20…

  Chủ điểm

  “Mừng đảng, mừng xuân”

  Nội dung

  Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết học kỳ I; Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

  Học tập những điều cần làm trong ngày Tết cổ truyền.

  Tổ chức Tham quan ngoại khoá cho học sinh thăm các bảo tàng hoặc các di tích lịch sử, di tích văn hóa.

  Giáo dục an toàn giao thông.

  Giáo dục vệ sinh răng miệng

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, 2.

  Tổ chức kỳ nghỉ tết nguyên đán đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm.

  Tháng 03/ 20…

  Chủ điểm

  YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO

  Nội dung

  Phối hợp với đoàn TN, Công đoàn tổ chức cho Học sinh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

  Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

  Tổ chúc tìm hiểu ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3

  Giáo dục quyền trẻ em

  Giáo dục an toàn giao thông.

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 3.

  Tháng 04/ 20…

  Chủ điểm

  HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

  Nội dung

  Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam 30/4 thống nhất đất nước, giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tổ chức đợt thi đua giành nhiều điểm tốt với hình thức “Tiến về Sài Gòn”

  Chú ý công tác giáo dục đạo đức cho HS, giáo dục học HS cá biệt.

  Tổ chức cho HS sưu tầm tranh, ảnh học tập và hoạt động của thiếu nhi các nước trong khu vực và trên thế giới.

  Văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4.

  Tháng 05/ 20…

  Chủ điểm

  “Ngàn hoa dâng Bác”.

  Nội dung

  Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác Hồ kính yêu.

  Tổ chức Hội vui học tập phục vụ cho ôn tập cuối năm.

  Thi tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

  Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh.

  Tổ chức tổng kết năm học đúng quy định, chính xác.

  Phối hợp với đoàn xã chuẩn bị kế hoạch cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

  Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 19/5.

  Đánh giá kết quả hoạt động tháng 5.

  Tháng 6, 7/ 20…

  Chủ điểm

  “Hè, vui khỏe, bổ ích”.

  Nội dung

  Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01.6; ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

  Đề xuất với xã Đoàn, chi Đoàn thực hiện kế hoạch ôn tập văn hóa; rèn cho Học sinh hoạt động hè tại địa phương.

  Đánh giá việc rèn luyện đối với HS có học lực, hạnh kiểm yếu; lập danh sách đề nghị hiệu trưởng phê duyệt và xét cho lên lớp.

  Trên đây là kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 20…. – 20… của trường TH ………………. Giáo viên chủ nhiệm – công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách học sinh, là yếu tố quan trọng thúc đẩy các hoạt động của nhà trường phát triển nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên của trường nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua dạy thật tốt học thật tốt để xây dựng trường TH ……………. ngày càng vững mạnh theo phương châm “Thầy cô mẫu mực, học sinh tích cực, trường học thân thiện”.

  HIỆU TRƯỞNG

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  4. Kế hoạch công tác chủ nhiệm THCS

  PHÒNG GD&ĐT…
  Trường….
  ——–
  Số:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———o0o———

  ….., ngày …tháng…năm 20…

  KẾ HOẠCH
  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

  1. Đặc điểm

  – Sĩ số: …………. – Nữ: …..HS (…%) – Nam: … HS (….%)

  – Đoàn viên/Đội viên: …/…..

  – Lưu ban:

  Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Họ tên HS Ghi chú
  Con liệt sĩ
  Con thương binh
  Học sinh khuyết tật (ghi rõ tình trạng khuyết tật vào cột ghi chú)
  Gia đình khó khăn (ghi rõ hoàn cảnh vào cột ghi chú)
  Có vấn đề về sức khỏe (ghi rõ bệnh vào cột ghi chú)

  Học sinh cần đặc biệt quan tâm (ghi rõ biểu hiện vào cột ghi chú)

  2. Phân tích tình hình lớp:

  (Ghi rõ những thuận lợi, khó khăn về: chất lượng học sinh, đội ngũ cán bộ lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sự hỗ trợ của CMHS … , trình độ học sinh, hoàn cảnh học sinh, học sinh có cá tính…..)

  * Thuận lợi:

  – Cán bộ lớp chủ động, biết sắp xếp và hoàn thành công việc đúng thời hạn, có hiệu quả

  – Giáo viên tâm huyết, bám sát tình hình học sinh

  – CMHS nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của lớp, trường, quan tâm đến các con

  * Khó khăn:

  – Một số phụ huynh chưa hợp tác với giáo viên trong việc đôn đốc và dạy bảo con, còn nuông chiều, chưa nghiêm khắc với những khuyết điểm của con

  – Chất lượng học sinh không đồng đều, nhiều học sinh trung bình, tiếp thu bài chậm, chưa tập trung, hay quên

  – Học sinh có cá tính:

  +.………..: mải chơi, thích ăn diện, hay đánh son phấn, giao lưu rộng với các bạn lớp khác và các anh chị lớp lớn

  + ……………: Từ trường quốc tế chuyển vào, vẫn chưa bắt kịp với không khí học tập của lớp, bất hợp tác với giáo viên, không tham gia hoạt động nhóm với các bạn

  ….…………………………………………………………………………………………..

  ….…………………………………………………………………………………………..

  ….…………………………………………………………………………………………..

  3. Kết quả năm học trước:

  + Học lực:

  Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %

  + Hạnh kiểm:

  Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %

  III. ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 20…- 20….

  1. Danh hiệu tập thể lớp:

  ….………………………………………………………………………………………

  2. Kết quả giáo dục học sinh:

  – Học lực:

  + Học lực:

  Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %

  + Hạnh kiểm:

  Sĩ số Tốt Khá TB Yếu Kém
  SL % SL % SL % SL % SL %

  – Số lượng học sinh đạt HSG cấp Quận:

  – Số lượng học sinh đạt HSG cấp TP:

  – Số lượng học sinh đạt giải các cuộc thi khác:

  – Thi vào 10 (dành cho K9):

  + Điểm TB môn Văn: ………… Điểm TB môn Toán: ………………

  3. Công trình măng non: (vệ sinh hành lang, lớp học; chăm sóc bồn cây; hỗ trợ công tác phòng thí nghiệm; hỗ trợ sắp xếp sách tại phòng thư viện …)

  – Vệ sinh hành lang, lớp học; sắp xếp sách tại phòng thư viện

  4. Hoạt động sáng tạo: GVCN lựa chọn 1 hoạt động có tính sáng tạo (có thể thực hiện trong và ngoài trường). Ghi rõ tên hoạt động và mô tả sơ qua về ý tưởng cho hoạt động đó.

  – Chuyên đề: “Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe vị thành niên”: kết hợp với phòng tâm lý tuổi hồng tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận.

  IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG: GVCN căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh và tình hình lớp để ây dựng kế hoạch tháng.

  Tháng/ năm

  Kế hoạch

  Nội dung thực hiện

  8/20…..

  Ổn định tổ chức lớp

  Kiểm tra danh sách, số lượng học sinh năm học mới

  Phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ lớp, ban chỉ huy chi Đội

  Thông báo thời khóa biểu

  Thống kê số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm theo dõi

  Triển khai dạy nội quy nhà trường

  Tổ chức giảng dạy nội quy nhà trường

  Yêu cầu học sinh kí cam kết thực hiên nội quy nhà trường

  Thảo luận quy định riêng của lớp về xử lý vi phạm nội quy

  Triên khai dạy truyền thống nhà trường

  Tổ chức cho học sinh tham quan phòng truyền thống

  Thông báo kết quả của trường trong năm học 20…..- 20…..

  Dạy học sinh biết tự hào về truyền thống nhà trường

  9/20…..

  Khai giảng năm học mới

  Tham gia các hoạt động của nhà trường

  Ổn định nề nếp, học tập, kỉ luật

  Phân công cán sự bộ môn theo dõi tình hình học tập, có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém

  Họp CMHS

  Thông báo tình hình lớp năm học 20…..-20…..

  Đề ra phương hướng hoạt động năm học

  Tổ chức vui Tết trung thu

  Kết hợp với ban đại diện CMHS

  Hướng ứng tháng ATGT

  Giáo dục học sinh có ý thức thực hiện nghiêm túc luật lệ ATGT, kí cam kết

  10/20…..

  Tổ chức cho HS đi tham quan

  Theo kế hoạch của nhà trường

  Tổ chức chuyên đề

  Thảo luận chủ đề: “Làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác dạy”

  Sơ kết giữa kì

  Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

  11/20…..

  Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  Tham gia các hoạt động: văn nghệ, làm báo tường…

  Sinh hoạt theo chủ đề: “Tôn sư trọng đạo”

  Đăng kí “Tháng học tốt, tuần học tốt”

  12/20…..

  Ôn tập và kiểm tra HKI

  Hướng dẫn HS làm đề cương và ôn tập

  Sơ kết HKI

  Họp CMHS, Thông báo kết quả học lực, hạnh kiểm HKI

  Sơ kết trên lớp: Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt HSG, HSTT, hs chịu khó vươn lên trong học tập, cán bộ lớp…

  SH theo chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”

  Thi tìm hiểu truyền thống cách mạng ở địa phương

  1/20…..

  Ổn định nề nếp, học tập đầu HKII

  Dựa và kết quả HKI để có kế hoạch và điều chỉnh hợp lý

  Nghỉ Tết

  Học sinh ký cam kết nghỉ Tết

  SH theo chủ đề: “Mừng Đảng mừng xuân”

  Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, viết vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương đất nước

  2/20…..

  Ổn định nề nếp, học tập của học sinh sau nghỉ Tết

  Đôn đốc học sinh thực hiện nếp chuyên cần

  Tăng cường kiểm tra việc học bài, làm bài ở nhà

  Thực hiện trường học “Xanh – Sạch – Đẹp”

  Tổng vệ sinh lớp học, hành lang…

  3/20…..

  Sơ kết giữa kì

  Gửi điểm, thông báo HK cho CMHS và lấy ý kiến phản hồi

  Hưởng ứng tháng Thanh niên

  Tổ chức diễn đàn: “Tiến bước lên Đoàn”

  4/20…..

  SH theo chủ đề kỉ niệm ngày 30/4

  Văn nghệ chào mừng ngày 30/4, hội vui học tập

  Ôn tập kiểm tra HKII

  Kết hợp với GVBM, có kể hoạch bổ trợ kiến thức cho hs yếu kém

  5/20…..

  Thi học kì

  Giáo dục học sinh ý thức nghiêm túc, trung thực trong thi cử

  Đôn đốc, kiểm tra việc làm đề cương và học bài của học sinh

  Tổng kết năm học

  Họp CMHS: thông báo kết quả rèn luyện Học lực, hạnh kiểm

  Phương hướng hoạt động hè 20…..

  Liên hoan, tổng kết, trao thưởng cho học sinh

  VII. KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT:

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  .……… ngày …. tháng năm 20…..

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

  5. Kế hoạch công tác chủ nhiệm THPT

  PHÒNG GD&ĐT…
  Trường….
  ——–
  Số:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———o0o———

  ….., ngày …tháng…năm 20…

  Họ và tên giáo viên: ……………………………………………

  Lớp chủ nhiệm: ……………………………………………….

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

  + Tổng số học sinh đầu năm : …….

  Trong đó:

  – Số học sinh nam:
  – Số học sinh nữ:
  – Con TB; Bệnh binh
  – Con Liệt sĩ
  – Xã, Thôn hỗ trợ ĐBKK
  – Con gia đình có công CM
  – Bị bỏ rơi
  – Hưởng trợ cấp xã hội
  – Con LLVT
  – Con Anh hùng LLVT
  – Khuyết tật
  – Học sinh thuộc diện hộ nghèo
  – Học sinh thuộc diện cận hộ nghèo
  – Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ
  – Học sinh cư trú thôn 135 hay 116
  – BHYT (nơi cấp)
  – Lưu ban (nếu có)
  – Đoàn viên

  + Hạnh kiểm (năm học trước)

  Hạnh kiểm Số lượng Tỉ lệ %
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Yếu
  Kém

  + Học lực (năm học trước)

  Học lực Số lượng Tỉ lệ %
  Giỏi
  Khá
  Trung bình
  Yếu
  Kém

  + Ngay từ đầu năm học (tập thể lớp và Chi đoàn) đã bầu ra BCS lớp cùng BCH Chi đoàn.

  STT Họ và tên Nhiệm vụ
  1 Lớp trưởng
  2 Lớp phó học tập
  3 Lớp phó đời sống
  4 Lớp phó VTM
  5 Lớp phó Lao động
  6 Thư ký
  7 Bí thư
  8 Phó Bí thư
  9 Ủy viên BCH CĐ

  1. Thuận lợi:

  – Được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường, GVCN luôn theo dõi sâu sát đến từng đối tượng HS.

  – GVBM đã hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn cho các em, đa số các em đã xác định được động cơ học tập đúng đắn nên có nhiều cố gắng trong học tập qua việc chuẩn bị bài mới và học bài cũ ở nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập và có tinh thần thi đua học tốt

  – Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, có bộ sách GK……………………………….

  – Một số HS có động cơ học tập tốt, được sự quan tâm chú ý của phụ huynh………..

  – Ban cán sự nhiệt tình năng nổ và luôn hoàn thành nội dung công việc được giao…

  – Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần nhau trong học tập…………………

  – 100% HS thực hiện đúng tác phong khi đến lớp……………………………………

  2. Khó khăn:

  – Một số HS chưa xác định đúng động cơ học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học bài cũ, không phát biểu xây dựng bài, không chú ý nghe giảng, Không làm bài tập trước khi đến lớp

  – Một số HS chưa có ý thức trong việc chấp hành nội quy của trường, lớp

  – Một số HS yếu thiếu sự cố gắng trong học tập, tiếp thu bài còn quá chậm

  – Một số HS vì điều kiện nên thiếu sự quan tâm của gia đình.

  – …………………………………………………………………………………………

  3. Nguyên nhân của những công việc chưa đạt yêu cầu đề ra năm học trước:

  – …………………………………………………………………………………………

  – …………………………………………………………………………………………

  – …………………………………………………………………………………………

  – …………………………………………………………………………………………

  II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

  1/ Duy trì số lượng:

  – 100% HS đi học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép của phụ huynh……

  – Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học, không có HS bỏ học giữa chừng.

  – …………………………………………………………………………………………

  * Biện pháp

  – GVCN thực hiện tốt vai trò của mình, ngay từ đầu năm học GVCN tìm hiểu nắm bắt tình hình chuyên cần của lớp, kiếm tra sĩ HS số hằng buổi, theo dõi HS vắng học không lý do.

  – …………………………………………………………………………………………

  2/ Giáo dục hạnh kiểm:

  a/ Chỉ tiêu:

  – 100% hs của lớp học tập, thảo luận nội quy, thực hiện tốt nội quy học sinh các quy định đối với điều lệ trường trung học.

  – 100% học sinh trên từng buổi học không bỏ giờ, bỏ tiết.

  – …………………………………………………………………………………………

  – …………………………………………………………………………………………

  b/ Biện pháp:

  – Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực và gương mẫu.

  – Thường xuyên củng cố nền nếp lớp, xây dựng ý thức phê và tự phê bình trong học sinh.

  – …………………………………………………………………………………………

  Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã gửi tới các bạn Mẫu kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp dành cho các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Qua bản kế hoạch này các thầy cô nắm được những điểm mạnh, điểm yếu, vấn đề nào cần bổ sung, củng cố công tác chủ nhiệm lớp.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!