Giáo Dục

Mẫu kế hoạch bài dạy module 3 môn Âm nhạc THCS Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu kế hoạch bài dạy module 3 môn Âm nhạc THCS tiểu học mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu dành cho giáo viên tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. 16/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Mẫu giáo án minh họa môn Âm nhạc mô đun 3 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc Mô đun 3

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  1
  K HOCH BÀI DY CH ĐỀ: ÂM NHC DÂN TC LP 7
  Thời lượng: 4 tiết
  I. MC TIÊU DY HC
  Phm cht,
  năng lực
  YCCĐ
  Th
  t
  NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
  Hát đúng cao độ, trường độ, sc thái bài Lí cây đa; biết hát đơn ca, đồng
  ca với 2 bè đơn gin;
  (1)
  Hc sinh biết được khái nim, tính cht nhp
  4
  4
  (2)
  Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và bài đọc nhc Ánh trăng;
  (3)
  Phân biệt được s ging nhau hoc khác nhau gia các câu hát, nhn biết
  được câu, đoạn trong bài hát và bài đọc nhc;
  (4)
  Cm nhận được tính cht của hát, bài đọc nhc.
  (5)
  Nhn biết, phân biệt được âm sc ca mt s nhc c phương tây
  (6)
  NĂNG LỰC CHUNG
  T ch T hc
  Biết ch động, tích cc thc hin nhng công vic
  ca bn
  thân trong hc tp các ni dung hát, đọc nhc, nhc lí
  và thường thc âm nhc.
  (7)
  Giao tiếp – Hp tác
  Biết s dng ngôn ng kết hp để trình bày ý tưởng
  và tho lun v nhim v hc tp; hiu rõ nhim v
  ca nhóm.
  (8)
  PHM CHT
  Yêu nước
  Có ý thc bo v các di sản văn hoá, phát huy giá trị
  ca di sn văn hoá (dân ca).
  (9)
  Chăm chỉ
  Có ý thc hc tt các nội dung hát, đọc nhc, nhc lí,
  …trong môn học Âm nhc.
  (10)
  II. THIT B DY HC VÀ HC LIU
  – Tranh nh minh ho nhc c: Piano, violon, ghita, accoocdeon
  Nhc mu, nhc đệm
  Các bài tp ng dng thực hành: đọc nhc, ostinato, b Body
  Percussion.
  Nhc c gõ: thanh phách, song loan, trng nh
  III. TIN TRÌNH DY HC
  A. TIN TRÌNH DY HC

  2
  Hot
  động
  hc
  (thi gian)
  Mc
  tiêu
  (Th
  t
  YCCĐ
  )
  PP/KTDH
  ch đạo
  Phương
  án
  đánh
  giá
  Hát
  (45
  phút)
  1; 4; 5; 6; 7;
  8;
  9
  PP:
  Dalcroze,
  Orff-
  Schulwerk
  KT: mnh
  ghép
  Vn
  đáp;
  trình
  din;
  Ôn hát;
  nhc lí
  nhp
  4
  4
  Đọc
  nhc
  (45 phút)
  1; 2; 4; 3; 5;
  6; 7; 8; 9; 10
  KT: mnh
  ghép
  PP:
  Dalcroze,
  Orff-
  Schulwerk
  PP:
  Kodály, Dy
  hc hp tác
  Vn
  đáp;
  trình
  din;
  Vấn đáp
  Ôn hát;
  Ôn Đọc
  nhc
  TTAN
  (45 phút)
  1; 2; 4; 3; 5;
  6; 7; 8; 9; 10
  KT: mnh
  ghép
  PP:
  Kodály, Dy
  hc hp tác
  PP: dy hc
  khám phá;
  Dalcroze
  KT: khăn
  tri bàn
  Vn
  đáp;
  trình
  din;
  Vấn đáp
  Ôn tp
  ch đề 2
  (45 phút)
  1; 3; 4; 5; 7;
  8; 9; 10.
  PP:
  Dalcroze,
  Orff-
  Schulwerk
  PP: Kodály,
  Dy hc hp
  tác
  Vn
  đáp,
  trình
  din

  K HOẠCH ĐÁNH GIÁ CH ĐỀ ÂM NHC DÂN TC
  ÂM NHC LP 7
  STT
  Mch ni
  dung
  Yêu cu cần đạt
  Mục tiêu đánh giá
  Phương pháp và kỹ
  thut dy hc
  Phương pháp, công cụ
  đánh giá
  1
  Hát “Lí cây
  đa” Dân ca
  Quan h Bc
  Ninh
  Biết hát đúng cao độ,
  trường độ và sc thái
  th hát lĩnh xướng-
  hòa giọng, hát đối đáp
  Phát triển năng lc th
  hin âm nhc
  Đánh giá các kĩ năng
  hát: thế, hơi thở, hát
  đơn ca, hát hòa ging, hát
  đối đáp
  Phương pháp: Thuyết
  trình, vấn đáp, thực hành
  luyn tp, trình bày tác
  phm.
  Dy hc hp tác, dy
  hc gii quyết vấn đề,
  Dalcroze, Koda’ly,…
  Phương pháp quan sát,
  công cụ: thang đánh giá
  quan sát hành vi.
  Phương pháp đánh giá
  qua sn phm, ng c:
  sn phm thc hành,
  phiếu đánh gsản phm
  2
  Nhc : Nhp
  4
  4
  Nhn biết được khái
  nim, tính cht, cách
  đánh nhịp
  4
  4
  – Phát triển năng lực hiu
  biết âm nhạc, năng lc
  th hin âm nhc.
  Phương pháp quan sát,
  công cụ: Thang đánh giá
  quan sát hành vi.
  Phương pháp hỏi đáp.
  3
  Đọc nhc:
  Ánh Trăng
  Đọc đúng cao độ,
  trường độ
  Nhn biết được các kí
  hiu âm nhc trong
  bài
  Phát triển năng lc th
  hin âm nhạc, năng lực
  ng dng và sáng to
  Đánh giá khả năng vận
  dng kiến thc thuyết
  âm nhạc. Năng lc giao
  tiếp và hp tác
  Phương pháp quan sát,
  công c: thang đánh giá
  quan sát hành vi.
  Phương pháp đánh giá
  qua sn phm, ng c:
  sn phm thc hành,
  phiếu đánh gsản phm
  4
  Thường thc
  âm nhc:
  Nhn biết được hình
  dáng, phân bit được
  – Phát triển năng lực hiu
  biết âm nhc, cm th âm
  Phương pháp quan sát,
  công cụ: thang đánh giá

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!