Biểu Mẫu

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2021

Tải về

Mẫu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè 2021 giúp các bạn lên kế hoạch về nội dung cách thức tổ chức hoạt động hè cho các em thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.

Cách tổ chức các hoạt động hè 2021

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……

Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động hè năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động Hè của Thành phố ……….. năm 2021;

Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về tổ chức các hoạt động hè năm 2021;

Căn cứ vào nội dung Chương trình công tác Nữ công năm 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Thực hiện Lịch hoạt động công tác Nữ công của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố,

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố ……….. hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ – THỜI GIAN:

– Chủ đề: “Tự hào là công dân Thành phố Bác Hồ”.

– Thời gian tổ chức hoạt động Hè: từ ngày 30/5/2021 đến 10/8/2021.

– Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021 “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em: từ 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, giáo dục cho con cán bộ, nhà giáo, người lao độngvề truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống:

– Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em 2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong công tác bảo vệ, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ.

– Tổ chức tuyên truyền về nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, tự giữ gìn vệ sinh, sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid-19, ý thức chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động:

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động, đặc biệt các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Trung thu, Tháng hành động vì Trẻ em năm 2021.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường thông qua chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố

– Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố sẽ thực hiện theo thông báo của Liên đoàn Lao động thành phố về thời gian tổ chức Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2021 với chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố tự hào truyền thống, dựng xây tương lai” và sẽ tạo điều kiện cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tham gia trại hè khi Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

– Xây dựng và triển khai kế hoạch trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố lần thứ XIX năm học 2021 – 2022.

– Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện công tác chăm lo, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở; tổ chức Tết Trung thu cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị, cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.

2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc

– Vận động các nguồn hỗ trợ từ cán bộ, nhà giáo, người lao động và các mạnh thường quân để trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động, các cháu bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho con đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

– Xét chọn và giới thiệu con cán bộ, nhà giáo, người lao động tham dự Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Thành Đoàn tổ chức và Trại hè thiếu nhi Thanh Đa lần 2 cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, vượt khó học giỏi khi có thông báo tổ chức của Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai.

– Công đoàn cơ sở tùy tình hình cụ thể tại đơn vị vận động, kết nối thêm với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, …tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương, khen thưởng con cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến các trường hợp con nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

– Phối hợp ký kết các chương trình phúc lợi với các Nhà sách, đơn vị cung cấp dụng cụ, phương tiện học tập,… nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Lưu ý việc tổ chức các hoạt động Hè và chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố, đề nghị các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện hướng dẫn này nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nơi nhận:

– Ban NC LĐLĐ TP “để báo cáo”;

– Ban TG-NC CĐGDVN “để báo cáo”;

– CĐCS “để thực hiện”;

– Lưu VP.CĐGDTP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký và đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!