Giáo Dục

Mẫu giáo án môn Toán lớp 8 theo công văn 5512 Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giáo án môn Toán lớp 8 theo công văn 5512 theo công văn 5512: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo. 22/01/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Mẫu giáo án môn Toán lớp 8 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 8 mới nhất

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Mẫu giáo án môn Toán lớp 8 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Chương I: PHÉP NHÂN PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
Nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
Hiểu hơn tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng được áp dụng cho cả
đa thức.
2. Về năng lực:
Thực hiện được phép nhân đơn thức với đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, tính được
GTBT.
3. Về phẩm chất: Có ý thức nghiêm túc, tập trung trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, giáo án
2. Học sinh: Ôn lại tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, qui tắc nhân
đơn thức với đơn thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1: Mở đầu
– Mục tiêu: Nhớ lại kiến thức về đơn thức, đa thức, qui tắc nhân một số với một tổng.
– Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
– Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân
– Phương tiện dạy học: sgk
– Sản phẩm: Ví dụ về đơn thức, đa thức, qui tắc nhân một số với một tổng.
Nội dung
Sản phẩm
Đơn thức, đa thức là gì : Lấy ví dụ về đơn
thức, đa thức
Nhắc lại qui tắc nhân hai đơn thức.
Muốn nhân một số với một tổng ta làm thế
nào ?
Ta đã biết a.(b + c) = ab + ac, trong đó a,b,c là
các số thực. Nếu a,b,c là các đơn thức thì ta có
áp dụng được công thức đó nữa không ? Bài
học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó.
– Đơn thức biểu thức gồm tích của
một số và các biến.
Ví dụ: 8x
3
; 12x
2
; 4x là các đơn thức
– Đa thức là một tổng của các đơn thức
Ví dụ: 8x
3
+ 12x
2
4x
– Nhân hai đơn thức: Ta nhân các hệ
số với nhau, nhân các lũy thức của
cùng một biến với nhau.
– a.(b + c) = ab + ac
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Nhân đơn thức với đa thức
– Mục tiêu: Nhớ qui tắc và biết cách nhân đơn thức với đa thức.
– Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
– Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
– Phương tiện dạy học: SGK, phấn màu.
– Sản phẩm: Nhân đơn thức với đa thức
Nội dung
Sản phẩm
GV giao nhiệm vụ:
– Đọc và thực hiện ?1
– Yêu cầu mỗi HS nêu một đơn thức
Từ các đơn thức lập một đa thức gồm 3 hạng
tử.
Áp dụng a(b + c) = ab + ac nhân đơn thức với
đa thức vừa tìm được. 1 HS lên bảng thực hiện.
– Nêu cách nhân đơn thức với đa thức
– GV chốt lại qui tắc như sgk /4.
1/ Quy tắc :
a) dụ :
4x . (2x
2
+ 3x 1)
= 4x.2x
2
+ 4x.3x + 4x (1)
= 8x
3
+ 12x
2
4x
b) Quy tắc: (sgk)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 3: Áp dụng quy tắc
– Mục tiêu: Vận dụng qui tắc thực hiện nhân đơn thức với đa thức.
– Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
– Hình thức tổ chức dạy học: Cặp đôi, nhóm
– Phương tiện dạy học: SGK, phấn màu.
– Sản phẩm: Ví dụ và ?2
Nội dung
Sản phẩm
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Nêu ví dụ, yêu cầu HS thực hiện:
Làm tính nhân theo qui tắc
Tương tự thực hiện ?2 theo cặp
1HS lên bảng thực hiện
Gọi vài HS đứng tại chỗ nêu kết qu
GV: Nhận xét và sửa sai
2. Áp dụng :
Ví dụ : Làm tính nhân
(
2x
3
)(x
2
+ 5x
)
= (2x
3
).x
2
+(2x
3
).5x+(2x
3
).(
)
= 2x
3
10x
4
+ x
3
?2 Làm tính nhân
(3x
3
y
x
2
+
5
1
xy).6xy
3
= 3x
3
y.6xy
3
+(-
x
2
).6xy
3
+
5
1
xy.6xy
2
=18x
4
y
4
3x
3
y
3
+
x
2
y
4
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức để tính diện tích hình thang
– Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
– Hình thức tổ chức dạy học: nhóm
– Phương tiện dạy học: sgk
– Sản phẩm: ?3
Nội dung
Sản phẩm

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gọi HS đọc ?3
Yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích
hình thang
HS trao đổi, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực
hiện nhiệm vụ.
Đại diện nhóm trình bày kết quả
GV đánh giá kết quả thực hiện của HS.
?3 Diện tích hình thang là:
S =
2
2)].43()35[( yyxx
= (8x + 3 + y)y = 8xy + 3y + y
2
+ Với x = 3m ; y = 2m
Ta có: S = 8 . 3 . 2 + 3 . 2
2
= 48 + 6 + 4 = 58 (m
2
)
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NHÀ
– Học thuộc qui tắc
– Làm các bài tập: 1b, 2b, 3, 4, 5, 6 SGK
**********************************
§2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU :
1. Về kiến thức: Nhớ được quy tắc nhân đa thức với đa thức
2. Về năng lực: Thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức ,vận dụng tính GTBT
trong bài toán thực tế.
3. Về phẩm chất: Có tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, giáo án
2. Học sinh: Học kỹ qui tắc nhân đơn thức với đa thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Kiểm tra bài
Nội dung
Sản phẩm
Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức
(4 đ)
Áp dụng làm tính nhân: (3xy x
2
+ y) .
x
2
y
(6đ)
– Qui tắc như sgk/4
– Áp dụng:
(3xy x
2
+ y) .
x
2
y
= 2x
3
y
2
x
4
y +
x
2
y
2
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1: Mở đầu
– Mục tiêu: Từ cách nhân đơn thức với đa thức hình thành cách nhân hai đa thức
– Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
– Hình thức tổ chức dạy học: cặp đôi
– Phương tiện dạy học: sgk

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!