Giáo Dục

Mẫu giáo án môn Toán lớp 7 theo công văn 5512 Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giáo án môn Toán lớp 7 theo công văn 5512 theo công văn 5512: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo. 22/01/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Mẫu giáo án môn Toán lớp 7 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 7 mới nhất

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Mẫu giáo án môn Toán lớp 7 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
CHƯƠNG I: S TỈ SỐ THỰC
§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU T
I MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nhớ được số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số
b
a
với a, b là các số nguyên và b
khác 0, biết cách biểu diễn 1 số hữu tỉ trên trục số. Nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp N
Z Q
2. Năng lực:
– Năng lực chung: NL tự học, NL sáng tạo, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL nh toán
– Năng lực chuyên biệt: Biểu diễn được một số hữu tỉ trên trục số, viết được một số hữu tỉ bằng
nhiều phân số bằng nhau; Biết so sánh hai số hữu tỉ.
3. Phẩm chất: Luôn tích cực và chủ động trong học tập, có ý thức học hỏi.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, giáo án, thước thẳng có chia khoảng
2. Học sinh: SGK, thước, ôn tập phân số bằng nhau, qui đồng mẫu số, so sánh các số nguyên, so
sánh các phân số, biễu diễn các số nguyên trên trục số.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Hoạt động 1: Mở đầu
1. Mục tiêu: Từ tính chất cơ bản của phân số biểu diễn số hữu tỉ thành phân số.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân
4. Phương tiện dạy học: Thước kẻ
5. Sản phẩm: Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số
Nội dung
Sản phẩm
Cho các số 3 ; -0,5 ; 0 ;
2
3
; 2
5
7
.
Em hãy viết mỗi số trên dưới dạng 3 phân số bằng chính
GV: Các số 3 ; -0,5 ; 0 ;
2
3
; 2
5
7
đều là các số hữu tỉ, vậy thế
nào là số hữu tỉ ta sẽ học trong bài hôm nay.
3 6 12
3 = = =
1 2 4
; -0,5 =
1 2 3
= =
2 4 6
0 0 0
0 = = =
1 2 3
;
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Số hữu tỉ
1. Mục tiêu: Nhớ được dạng tổng quát và kí hiệu của tập hợp các số hữu tỉ.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
3. Hình thức tổ chức dạy học: cá nhân + cặp đôi
4. Phương tiện dạy học: SGK
5. Sản phẩm: Chỉ ra và giải thích một số là số hữu tỉ
Nội dung
Sản phẩm
GV giao nhiệm vụ:
– Cá nhân HS thực hiện trả lời:
Tìm hiểu ví dụ và SGK nêu dạng tổng
quát và kí hiệu của tập hợp các số hữu tỉ.
– Yêu cầu HS làm ?1, ?2 theo cặp
– Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa N, Z,
1. Số hữu tỉ
Ví dụ:
3 6 12
3 = = =
1 2 4
; -0,5 =
1 2 3
= =
2 4 6
0 0 0
0 = = =
1 2 3
;
2 2 4 4
= = =
3 3 6 6

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Q ?
GV chốt lại kiến thức: Số hữu tỉ là số viết
được dưới dạng
a
b
với a, b Z, b 0
Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
a
b
với a, b Z, b
0
Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.
?1
6 3
0,6 = =
10 5
;
5 1 4
-1,25 = = 1 =
4 3 3
Vì chúng đều viết được dưới dạng
a
b
?2 Với a Z thì
a =
1
a
a Q
Hoạt động 3 : Biểu diễn c số hữu tỉ trên trục số
1. Mục tiêu: Biết cách biểu diến số hữu tỉ trên trục số
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
3. Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân
4. Phương tiện dạy học: SGK, thước thẳng
5. Sản phẩm: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
Nội dung
Sản phẩm
GV giao nhiệm vụ:
– Vẽ trục số và biểu diễn c số nguyên –2 ; -1 ; 2
trên trục số
-Yêu cầu HS đọc VD1 SGK sau đó thực nh
trên tương tự.
– Thực hiện ví dụ 2:
+ Viết
2
3
dưới dạng mẫu số dương
H: Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần ?
1 HS lên bảng thực hiện
GV chốt lại kiến thức: Trên trục số điểm biểu
diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x
2. Biểu diễn c số hữu tỉ trên trục số
Ví dụ 1: biểu diễn số hữu t
5
4
trên trục số
-4 -3 -2 -1 0 2 3
Ví dụ 2: Biểu diễn
2
-3
trên trục số.
2
3
=
2
3
Chia đơn vị thành ba phần bằng nhau, lấy về
bên trái điểm 0 một đọan thẳng bằng 2 đơn vị
mới
Hoạt động 4 : So sánh 2 số hữu tỉ
1. Mục tiêu: Biết cách so sánh hai số hữu tỉ.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: x`
3. Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm
4. Phương tiện dạy học: SGK
5. Sản phẩm: So sánh hai số hữu tỉ, chỉ ra số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm.
Nội dung
Sản phẩm
GV giao nhiệm vụ:
– HS làm ?4 theo nhóm
HS: Thực hiện qui đồng mẫu rồi so
sánh.
Trả lời: Muốn so sánh hai số hữu tỉ ta
làm như thế nào ?
GV: Nêu ví dụ, yêu cầu HS thực hiện
Qua hai VD trên để so sánh hai số hữu tỉ
3. So sánh hai số hữu tỉ
?4
2 10
=
3 15
;
4 12
=
5 15
Vì –10 > -12 nên
-10
15
>
-12
15
hay
-2
3
>
4
-5
dụ: so sánh –0,6 và
1
-2
-2
3
-3 2 1
0 1 2 3
5
4

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
ta làm như thế nào ?
– Tìm hiểu số hữu tỉ ơng, số hữu tỉ
âm.
– HS làm bài ?5
GV chốt lại kiến thức như sgk/7
– 0,6 =
6
10
;
1 1 5
2 2 10
Vì -6 < -5 nên
6 5
10 10
Hay -0,6 <
1
2
* Nhận xét: SGK/7
?5 số hữu tỉ dương là:
2
3
,
-3
-5
;
Số hữu tỉ âm là:
-3
7
,
1
-5
, -4.
Số
0
2
không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ
dương.
C. LUYỆN TẬP
Hoạt động 5: Củng cố định nghĩa, cách so sánh biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
1. Mục tiêu: Nhận biết, so sánh, biểu diễn số hữu tỉ.
2. Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình
3. Hình thức tổ chức dạy học: cặp đôi
4. Phương tiện dạy học: SGK, thước thẳng
5. Sản phẩm: Lời giải các câu hỏi và i tập
Nội dung
Sản phẩm
GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Câu 1: Làm i 1/7SGK
Câu 2: Cho 2 số hữu tỉ -0,75 và
5
3
a. So sánh 2 số đó
b. Biểu diễn các số đó trên trục số
HS trao đổi, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ..
GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực
hiện nhiệm vụ.
HS báo cáo kết quả thực hiện.
GV đánh giá kết quả thực hiện của HS.
Câu 1: -3 N ; -3 Z ; -3 Q ;
-2
3
Z ;
-2
3
Q ; N Z, Z Q
Câu 2: a) -0,75 <
5
3
b)
* HƯỚNG DẪN HỌC NHÀ
– Học thuộc định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh hai số hữu tỉ
– BTVN : 3, 4, 5 tr 8 SGK và 1, 3, 4, 8 tr 3,4 SBT
– Ôn tập qui tắc cộng trừ phân số, qui tắc dấu ngoặc, qui tắc chuyển vế.
0
1
3
2
1
3
4
5
3

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!