Giáo Dục

Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu dành cho giáo viên tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. 21/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  KẾ HOẠCH DẠY HỌC
  Chủ đề:
  ĐÔNG NAM Á T NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.
  Bài: Khái lược về khu vực Đông Nam Á
  Thời lượng: 01 tiết
  I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
  Phẩm chất, năng lực
  YCCĐ
  Số TT của YCCĐ
  Năng lực đặc thù
  Nhận thức duy lịch
  sử.
  Trình bày sơ lược về vị trí địa của
  vùng Đông Nam Á. (Tr.18 CTBM)
  1
  Năng lực chung
  Tự chủ, tự học.
  Trình bày được vị trí địa qua việc tự
  chọn lọc thông tin khai thác thông
  tin từ bản đồ các ơng quốc cổ Đông
  Nam Á. (Tr.45 CTTT)
  2
  Giao tiếp hợp tác
  Học sinh hiểu được nhiệm vụ của
  nhóm tiếp nhận, sử dụng ngôn ngữ,
  kết hợp với bản đồ liệu để tìm
  hiểu về vị trí địa vùng Đông Nam Á.
  (Tr.46, 47, CTTT)
  3
  Giải quyết vấn đề
  Học sinh biết phân tích được những
  điểm thuận lợi khó khăn từ vị trí
  địa vùng Đông Nam Á. (Tr. 49
  CTTT)
  4
  Phẩm chất chủ yếu
  Chăm chỉ.
  Tự tìm tòi thông tin về vị trí địa của
  khu vực Đông Nam Á qua tài liệu
  bản đồ.
  5
  Yêu nước.
  ý thức bảo tồn phát huy các di
  sản văn hóa của khu vực Đông Nam
  Á.
  6
  II. THIẾT B DẠY HỌC HỌC LIỆU
  1. Giáo viên: Lược đồ Đông Nam Á, tranh ảnh, liệu liên quan đến bài học; máy tính,
  máy chiếu, phiếu học tập…
  2. Hoc sinh: Đồ ng học tập; tài liệu học tập…
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Hoạt
  Mục
  PP, KTDH
  Phương

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  động
  hoc
  (thời
  gian)
  tiêu
  (Số TT
  của
  YCCĐ)
  Chủ đạo
  án đánh
  giá
  Hoạt
  động
  1:
  Khởi
  động
  (5’)
  1,6
  Phương pháp:Trực quan.
  KTDH: Công o
  Khả năng
  trả lời câu
  hỏi của
  học sinh.
  Hoạt
  động
  2:
  Tìm
  hiểu:
  “Khái
  lược
  về
  khu
  vực
  Đông
  Nam
  Á”
  (25’)
  1,2,3,5
  Phương pháp trực quan, phát, dạy học
  hợp c vấn.
  KTDH: Chia nhóm
  Khả năng
  khai thác
  thông tin
  từ bản đồ,
  tự tìm
  hiểu tài
  liệu
  thực hiện
  nhiệm vụ
  học tập
  của học
  sinh.
  Hoạt
  động
  3:
  Luyện
  tập
  (6’):
  Củng
  cố về
  vị trí
  địa lí
  của
  khu
  vực
  Đông
  Nam
  Á
  1,2,5
  Phương pháp phát vấn, đàm thoại;
  thuật ng não
  Khả năng
  trả lời câu
  hỏi của
  học sinh
  về điều
  kiện tự
  nhiên,
  yếu tố
  hình
  thành các
  quốc gia
  Đông
  Nam Á
  Hoạt
  4,5
  Phương pháp giải quyết vấn đề, hợp tác;
  Khả năng

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  động
  4:
  Vận
  dụng
  (5’):
  Phân
  tích
  được
  thuận
  lợi
  khó
  khăn
  về
  kinh
  tế từ
  vị trí
  địa lí
  của
  khu
  vực
  Đông
  Nam
  Á
  thuật: Động não
  trả lời câu
  hỏi của
  học sinh
  về thuận
  lợi khó
  khăn của
  khu vực
  Đông
  Nám Á
  từ vị trí
  địa
  Hoạt
  động
  5:
  Tìm
  tòi,
  mở
  rộng
  (4’):
  Tìm
  hiểu
  vị trí,
  tên
  các
  quốc
  gia
  Đông
  Nam
  Á,
  2,5
  Phương pháp nêu vấn đề, hợp tác
  thuật: Công não
  Khả năng
  trả lời câu
  hỏi của
  học sinh
  về vị trí,
  tên các
  quốc gia
  Đông
  Nam Á

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!