Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác 2022

Tải về

Đơn xin thuyên chuyển công tác hay đơn xin chuyển trường của giáo viên dành cho các cán bộ giáo viên khi muốn xin thay đổi vị trí công tác từ các đơn vị khác nhau. Mẫu đơn xin chuyển công tác được gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, giúp cho việc việc chuẩn bị cũng như viết đơn xin thuyên chuyển công tác được rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ thông tin nhất.

Đơn xin chuyển công tác là mẫu thường được người lao động, cán bộ, viên chức,…viết khi có nhu cầu xin chuyển công tác tại đơn vị mình đang công tác về gần nhà để tạo thuận lợi cho công việc. Nội dung đơn sẽ trình bày cụ thể về lý do xin chuyển công tác: như điều kiện đi lại khó khăn, gia đình có con nhỏ hoặc bố mẹ già không ai chăm sóc…. để các cơ quan cấp trên xét duyệt.

1. Đơn xin chuyển công tác là gì?

Đơn xin chuyển công tác là một loại đơn dành cho những ai đang có ý định và mong muốn được chuyển nơi làm việc, nơi công tác.

Loại đơn này không được sử dụng phổ biến ở các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ lẻ mà thường sử dụng nhiều ở các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện,…

Đặc biệt, công chức, viên chức, người lao động trong các ngành công an, bộ đội, giáo viên, sở, ban, ngành,… là những người sử dụng nhiều loại văn bản này.

2. Lý do muốn chuyển công tác trong đơn xin chuyển công tác thường gặp?

– Nhân viên công ty khi muốn chuyển đến làm việc ở một bộ phận khác phù hợp hơn với năng lực bản thân, sở thích và có thể phát huy được sở trường hay hiệu quả cho vị trí mới đó thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều hoàn toàn hợp lý.

Qua đó không chỉ giúp cho bản thân, cá nhân nhân viên có thể phát huy được tối đa năng lực mà còn giúp cho công ty phát huy được năng lực, khai thác được thế mạnh của mỗi người.

– Khi mà người lao động muốn chuyển tới làm việc tại chi nhánh ở các tỉnh thành, khu vực khác nhau: điều này hợp lý đối với những công ty có nhiều văn phòng, chi nhánh đại diện. Điều này giúp cho nhân viên tạo được sự thuận lợi về mặt khoảng cách, vị trí địa lý và phù hợp với cuộc sống riêng của nhân viên.

– Trong nhiều trường hợp như giáo viên, công an, công chức,… nếu muốn chuyển địa điểm làm việc trong môi trường khác thì việc viết đơn xin chuyển công tác là điều có ý nghĩa rất quan trọng.

Khi viết đơn xin chuyển công tác thì đơn vị hoặc người có chức năng, có thẩm quyền sẽ là người xem xét giải quyết việc có chấp nhận đơn để xin chuyển công tác của cá nhân đó hay không.

Như vậy có thể thấy được rằng có rất nhiều lý do khác nhau mà người lao động, giáo viên, cán bộ, công chức,…cần viết đơn để xin chuyển công tác để tạo thuận lợi cho quá trình làm việc của mình tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Mẫu đơn xin thuyên chuyển dành cho giáo viên là gì?

Đơn xin chuyển công tác của giáo viên thường được giáo viên đang công tác tại trường muốn chuyển vị trí công tác từ địa điểm này sàn một địa điểm khác hoặc là chuyển sang công tác sang một đơn vị khác phù hợp với việc làm.

– Trong đơn chuyển công tác của giáo viên sẽ cần có thông tin về đơn vị quản lý trực tiếp của trường ví dụ như phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục,…tên trường cần ghi đầy đủ tên trường mà hiện tại đang công tác;

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ của đơn được trình bày ở phía trên cùng góc phải của đơn; và có tên đơn;

– Ở phần kính gửi: kính gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn ví dụ như ủy ban nhân dân huyện, phòng nội vụ, ban giám hiệu trường,…

– Thông tin của người viết đơn xin chuyển công tác gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú, ngày tháng năm vào ngành, đơn vị hiện tại đang công tác, chức vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,…

– Tiếp đó sẽ trình bày lý do viết đơn chuyển công tác, cần trình bày ngắn gọn, đúng trọng tâm của vấn đề và ghi nơi muốn chuyển công tác;

– Sau đó người viết đơn sẽ ký vào đơn và nộp cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết đơn.

4. Hồ sơ xin thuyên chuyển công tác ngành Giáo dục

Mỗi trường sẽ có yêu cầu khác nhau, tuy nhiên các giấy tờ cơ bản bắt buộc phải chuẩn bị cần có:

– Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

– Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (Xác nhận của trưởng cơ quan, đơn vị nơi giáo viên đang làm việc)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

– Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

– Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

5. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác 2022

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác 2021

PHÒNG GD&ĐT….

Trường……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: – UBND Huyện…………………….

– Phòng Nội vụ huyện………………………….

– Phòng GD&ĐT huyện………………………….

– BGH Trường………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………

Sinh ngày: ……tháng …….năm ………..

Giới tính:………………

Quê quán: ………………………

Nơi thường trú: ……………………………………

Ngày, tháng, năm vào ngành:………………………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………

Chức vụ:…………………………………………………….

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………………

Lí do tôi làm đơn này xin trình bày các cấp có thẩm quyền và BGH Trường……………. như sau: Thực hiện theo quyết định điều động phân công công tác của Trưởng phòng Giáo dục …………….. từ ngày…………. tôi được giảng dạy tại Trường…………… Trong những năm tôi công tác từ ………..đến nay tôi luôn giảng dạy nhiệt tình, chấp hành tốt quy chế chuyên môn của nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Nay vì điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn: Cha, mẹ già hay đau ốm không ai chăm sóc, con còn nhỏ không người trông coi.

Để thuận tiện trong công tá cũng như được chăm sóc cha mẹ già trong lúc đau ốm. Nay tôi viết đơn này kính mong các cấp có liên quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ và xét duyệt cho tôi chuyển công tác về quê hương. Tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi nội quy và quy định cảu nhà trường cũng như phòng GD&ĐT đề ra.

Nơi chuyển công tác về: …………………………

Tôi xin kèm theo đơn bộ hồ sơ chuyển vùng công tác.

Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

…………….., Ngày ….tháng …..năm….

Thủ trưởng trực tiếp sử dụng công chức, viên chức xác nhận

Người viết đơn

6. Đơn xin chuyển công tác trong quân đội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú :…………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………..

Đơn vị công tác hiện nay :…………………………………………………………….

Chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm: ……………………………………..

Lý do viết đơn xin chuyển công tác :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến:……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác của giáo viên số 1

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác mà hoatieu.vn giới thiệu đến các bạn tham khảo dưới đây là mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên. Các bạn khi tham khảo có thể dựa trên những nội dung cơ bản mà có được bản Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác phù hợp nhất với hoàn cảnh và bản thân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): …………………….……………

Tên tôi là: …………………………………………………… Giới tính:………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………..

Nơi sinh (2): …………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (3):………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (4): ……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn (5):……………………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay (6):………………………………………………………….

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): …………………………………..

Quá trình công tác của bản thân (8):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển công tác (9):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị xin chuyển đến (10):……………………………………………………………..

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)…………………………. xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp

(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày…….. tháng…… năm ……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác giáo viên số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………

– Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– Lãnh đạo

Họ và tên:…………………………………………………………….Nam…………Nữ…………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn:……………………………………………………………………………………

Giáo viên môn:………………………………………………………………………………………………

Năm vào ngành:…………………………….. Năm bổ nhiệm ngạch:…………………………………

Chức vụ, công việc đang làm:……………………………………………………………………………

Nhiệm sở xin chuyển đến:…………………………………………………………………………………

1/………………………………………………………………………………………………………….

2/………………………………………………………………………………………………………….

Lý do thuyên chuyển:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày……. tháng…… năm 20……

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

9. Hướng dẫn viết Đơn xin chuyển công tác 2022

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

Ví dụ lời kính gửi trong đơn xin chuyển công tác sang một trường khác trong huyện của một giáo viên tiểu học:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh A;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện B;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện C;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học D;

– Hiệu trưởng trường Tiểu học E.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ:

– Chuyên ngành đào tạo

– Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình – khá, yếu

– Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

Đối với công chức, viên chức, giáo viên phải bổ sung thêm một số thông tin liên quan:

– Ngày vào ngành

– Ngày về đơn vị công tác hiện nay

– Hệ số lương

– Mã ngạch

(9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

(10) Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người lao động muốn chuyển đến.

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác mới nhất 2022. Với mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác mới nhất trình bày trên đây, hi vọng các giáo viên, cán bộ, nhân viên sẽ chuẩn bị cho việc chuyển công tác được thuận lợi và dễ dàng nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Đơn đề nghị chuyển công tác
  • Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác
  • Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!