Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

Tải về

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được phúc khảo kết quả thi của cá nhân mình. Mẫu đơn phúc khảo nêu rõ thông tin người làm đơn, số báo danh, nơi đăng ký dự thi, nội dung đề nghị phúc khảo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tại đây.

1. Đơn xin phúc khảo bài thi là gì?

Đơn xin phúc khảo bài thi là mẫu sử dụng khi bạn nhận được kết quả thi, mà bạn cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bạn. Nếu có sai sót thì bạn có thể được nâng điểm lên hoặc cũng có thể mất điểm khi giám khảo phát hiện thêm sai sót của bạn.

2. Điều kiện để phúc khảo bài thi?

Mọi người tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Điểm phúc khảo chỉ được công nhận khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên. Khi đó Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc.

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 1

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: – BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG …………….

– PHÒNG THANH TRA – KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Tên em là :………………………………………………… …………………………………………….

Sinh viên lớp:………………………..Ngành:……………….. ……..Khoa:……………………..

Em xin phúc khảo môn thi:………………………………… Học phần:……………….. …

Ngày thi:………………………………. Giờ thi:…………….. Lần thi:……………………. …

Số báo danh:…………………………. Phòng thi:…………. Địa điểm:…………………. …

Điểm đạt được:………………………. điểm; Ngày công bố điểm thi:………………………..

Lý do xin phúc khảo :…………………………………………………………………………. ….

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng TT-KT&ĐBCLGD xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn!

TRƯỞNG PHÒNG

TT-KT&ĐBCLGD

NGƯỜI THỤ LÝ ĐƠN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(chữ ký, họ tên)

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 2

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……….., ngày……tháng…….năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

Kính gửi:

Hội đồng Tuyển dụng …………………..

– Hội đồng sơ tuyển………………………..

– Tên tôi là:………………………………………………………..Nam, Nữ:…………………………….

– Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………..

– Quê quán:…………………………………………………………………………………………………..

– Số báo danh:……………………………………………………………………………………………….

– Đăng ký dự thi vào đơn vị:……………………………………………………………………………..

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:………………………………………………..

– Nghiệp vụ chuyên ngành viết:………………………………………………………………………….

– Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:……………………………………………………………….

– Kiến thức chung:………………………………………………………………………………………….

– Ngoại ngữ:………………………………………………………………………………………………….

– Tin học:………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Quy trình phúc khảo bài thi

Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trình phúc khảo. Quy trình đó diễn ra như sau:

Việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của Trưởng ban phúc khảo. Ban thư kí của Hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ Tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ Lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu thu để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ Tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho vào trong túi đựng kèm theo thông tin chính xác về số lượng bài thi, số tờ giấy làm bài thi của mỗi thí sinh.

+ Bàn giao lại cho Ban phúc khảo

– Ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: Ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữ bí mật cho mối quan hệ của số báo danh, số phách và hoàn toàn không được ghép các đầu phách vào với nhau.

Quá trình để việc phúc khảo được thực hiện sẽ bắt đầu từ khi nhận được đơn phúc khảo của thí sinh trong thời gian 10 ngày quy định cho việc nhận đơn phúc khảo. Nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơn phúc khảo theo yêu cầu. Nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên học thật cẩn thận cách viết đơn phúc khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
  • Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!