Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin nhập học mới nhất 2022

Đơn xin nhập học là mẫu được sử dụng khi xin nhập học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đơn xin nhập nhập học cần điền đầy đủ thông tin cá nhân của phụ huynh, của bé và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây của THPT Đông Thụy Anh.vn.

1. Mẫu đơn xin nhập học mầm non

Mẫu đơn xin nhập học mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non …………………………

Tên tôi là:………………………….; Năm sinh:…………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….…

Điện thoại……………………………………………………………..…

Email:……………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………..

Tên chồng

Tên tôi là: ………………………………….; Năm sinh:………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………….

Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………………………………

Sinh ngày…….tháng…….năm…………. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

……………….., ngày…… tháng…….năm…………

Người làm đơn

(Ghi rõ họ, tên và ký)

2. Mẫu đơn xin nhập học tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Năm học…

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………………………………………..

Là phụ huynh em: ……………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………………..

Tôn giáo: ……………………………………………………………………….

Giới tính: ……………………………………………………………………….

Gia đình thuộc diện chính sách: ……………………………………….

Đã học tại: ……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Họ tên cha: ……………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….

Họ tên mẹ: …………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường … cho con tôi được nhập học năm học … của quý nhà trường.

Nếu được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, Ngày …..tháng….năm…..

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

3. Mẫu đơn xin nhập học THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Năm học: …….. – ……..

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường ………………………

Họ và tên học sinh: ………………….. Nam (Nữ): …………..

Sinh ngày …… tháng …… năm ……..; Nơi sinh: ……………

Họ tên cha: ………………..; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………………

Họ tên mẹ: …………………; tuổi: …..; Nghề nghiệp: ……………

Địa chỉ thường trú: số nhà: …………..; tổ: ……….; khu (ấp): ……………….

phường (xã): ………….; thành phố (huyện, thị): ………….; tỉnh: ……………

Địa chỉ tạm trú: số nhà: ……………….; tổ: …………; khu (ấp): ………………

phường (xã): ………….; thành phố (huyện, thị): …………..; tỉnh: …………..

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………..

Đã hoàn thành chương trình ………………năm học: ………… tại trường …………

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp ….. trường …………………..năm học ……..

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

Xác nhận của phụ huynh

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Học sinh

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin nhập học Đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học ……………………….

Họ tên: ……………………………………………………………………….

Ngày sinh: …………..Nơi sinh: …………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..

MSSV: …………………………………………………………………………

Ngành: ……………………………………………………………………….

Khoa: ………………………………………………………………………….

Khóa: …………………………………………………………………………

Hình thức giáo dục: ……………………………………………………..

Căn cứ quyết định số:……./QĐ-ĐHHN, ngày ………tháng………..năm ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………..về việc cho sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả;

Nay em làm đơn này, kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học ……………….cho em xin đăng ký nhập học trở lại vào lớp …….. kể từ ………………

Em xin cam kết sẽ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Em xin chân thành cảm ơn./.

Người viết đơn

5. Cách viết đơn xin nhập học

Phụ huynh, học sinh khi viết đơn xin nhập học cần lưu ý về bố cục và nội dung như sau:

– Về thông tin của người làm đơn là phụ huynh: Cần ghi rõ thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp…

– Về thông tin của học sinh, sinh viên: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Mã số sinh viên (nếu là sinh viên), diện chính sách (nếu có),…

Ngoài ra, trường hợp học sinh làm đơn để xin xét tuyển nhập học vào lớp 6, lớp 10 thì cần điền đầy đủ kết quả học tập của năm trước, xếp loại, hạnh kiểm, hoạt động, thành tích đạt được,….

– Phần cam kết cuối đơn: Học sinh cần trình bày nguyện vọng và cam kết thực hiện theo đúng nội của nhà trường quy định.

– Phần ký tên: Cần có chữ ký và ghi rõ họ tên của phụ huynh và học sinh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!