Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo kết quả tập sự

Tải về

Khi các bạn đã hoàn thành xong khóa tập sự của mình thường các bạn phải viết báo cáo để báo cáo về kết quả quá trình tập sự của mình. THPT Đông Thụy Anh.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả tập sự dành cho viên chức đã hoàn thành việc tập sự tại đơn vị nào đó, hãy nêu rõ năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự và xin sự xác nhận của giáo viên hướng dẫn tập sự của mình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo kết quả tập sự tại đây.

  • Bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên
  • Mẫu đề nghị ký hợp đồng tập sự
  • Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

1. Mẫu báo cáo kết quả tập sự là gì?

Mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự là biểu mẫu được lập ra nhằm đánh giá lại quá trình tập sự, thử việc của bản thân tại cơ quan.Nội dung trong mẫu bản tự nhận xét kết quả tập sự cần nêu rõ thông tin cá nhân, cơ quan tập sự, ưu điểm, nhược kiểm của bản thân trong quá trình tập sự.

2. Cách viết báo cáo tập sự viên chức

THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ đến các bạn độc giả chi tiết cách viết báo cáo kết quả tập sự viên chức để các bạn cùng tham khảo.

I. Phẩm chất đạo đức:

* Ưu điểm

– Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

– Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.

– Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

– Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

– Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

* Hạn chế : không

II. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:

1. Công tác chuyên môn:

a. Về hồ sơ:

– Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

– Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.

– Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.

– Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui định

b. Về công tác soạn bài:

– Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp

– Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.

c. Về công tác giảng dạy:

– Có sử dụng thiết bị dạy học

– Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.

– Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.

– Thực hiện đúng quy định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác.

e. Công tác bồi dưỡng:

– Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

– Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết cho bản thân.

III. Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:

– Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.

– Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan

IV. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.

Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.

3. Mẫu báo cáo kết quả tập sự số 1

UBND HUYỆN …………..
……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———-

….…., ngày …. tháng năm 20…..

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ

– Họ và tên:……………………………………………………………………

– Ngày sinh: ……………………………………………………………………

– Quê quán: …………………………………………………………………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

– Thời gian tập sự: …………………………………………………………….

– Vị trí việc làm được phân công trong thời gian tập sự:…………………

– Người hướng dẫn tập sự: …………………………………………………

Qua thời gian tập sự tại …………………….., tôi xin báo cáo kết quả công tác đã đạt được như sau: Qua thời gian tập sự tại ………………………………………, tôi xin báo cáo kết quả công tác đã đạt được như sau:

1. Tư tưởng chính trị: (trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế, nội quy, quy định của đơn vị, Học viện; chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng).

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Năng lực chuyên môn công tác: (khối lượng và kết quả thực hiện công việc được phân công; học tập, bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác).

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

5. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

6. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

7. Hạn chế:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

8. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tập sự:

(hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự; đủ điều kiện hoặc không)

….…., ngày ……. tháng ………năm 20……..

GIÁO VIÊN TẬP SỰ
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu báo cáo kết quả tập sự số 2

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

……….., ngày ……..tháng …năm……

BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ

(Dành cho cán bộ hết tập sự)

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

Thời gian tập sự: …………………………………………………………………………………………..

Cán bộ hướng dẫn tập sự: ………………………………………………………………………………

1. Phẩm chất đạo đức

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Ý thức tổ chức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Tham gia các công tác đoàn thể.

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn tập sự

Cán bộ tập sự

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!