Giáo Dục

Lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?

Lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh? Lực lượng CAND là một lực lượng quan trọng trong lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng CAND được giáo dục, đào tạo, rèn luyện là một lực lượng nòng cốt tinh nhuệ thực hiện trọng trách bảo vệ an ninh, trật tự trong nhân dân. Như vậy đây là lực lượng bảo vệ và cùng nhân dân bảo vệ an ninh địa phương.

Lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?
Lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh?

Công an nhân dân cần làm gì để phát huy vai trò của nhân dân trong gìn giữ trật tự, an ninh?

Nhân dân chính là sức mạnh trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an ninh, còn lực lượng CAND là lực lượng trực thuộc nhà nước thực hiện trọng trách hướng dẫn, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân thực hiện trọng trách giữ gìn an ninh, trật tự. Có thể thấy nhân dân vừa là chủ thể thực hiện mà vừa là mục tiêu của sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh xã hội. Người dân cần chủ động thực hiện vai trò của mình trong xã hội, chủ động bảo vệ trật tự địa phương. Công tác bảo vệ an ninh địa phương chính là để người dân có cuộc sống bình yên trước những đối tượng xấu trong xã hội.

Vì thế để công dân phát huy mạnh mẽ được vai trò của mình trong giữ gìn trật tự, an ninh thì lực lượng CAND cần phải chủ động tuyên truyền vận động nhân dân bằng những phương thức như sau:

– Chính lực lượng CAND phải nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ về vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự. Nhân dân vừa là lực lượng mạnh mẽ mà vừa là mục tiêu của việc bảo vệ an ninh.

– Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Tuyên truyền về trách nhiệm của từng nhóm đối tượng trong xã hội.

– CAND cần tăng cường thay đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

– Phát triển các hình thức và năng cao chất lượng việc tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ gia đình đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Việc công dân tự phòng vệ chính là biện pháp bảo vệ an toàn nhất dành cho nhân dân.

– Cần tích cực phát hiện, đấu tranh, làm thất bại những âm mưu, hành động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

– Phát huy vai trò của những người uy tín trong các vùng dân tộc, chức sắc tôn giáo để vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh. Bởi những cá nhân uy tín trong nhân dân là đối tượng được nhân dân tin tưởng và làm theo.

– Xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

– Tham mưu cho các cấp chính quyền phân hoá rõ ràng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ an ninh.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Lực lượng CAND cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong giữ gìn trật tự, an ninh? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!