Tổng hợp

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì? Luật dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh các mối quan hệ dân sự trong đời sống. Vậy Luật dân sự có phải là một ngành luật độc lập? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Ngành luật độc lập là gì?

Ngành luật độc lập là ngành luật có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh cụ thể, có hệ thống nguyên tắc, khái niệm riêng,… đây được xem là căn cứ cơ bản để phân biệt ngành luật có tính độc lập với những ngành khác.

Có thể hiểu ngành luật độc lập là ngành mà có tính riêng biệt không hề phụ thuộc vào những ngành luật khác.

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

2. Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì Luật dân sự có khái niệm riêng, có đối tượng điều chỉnh cụ thể, có phương pháp điều chỉnh riêng biệt.

Cụ thể các yếu tố chứng minh luật dân sự là một ngành luật độc lập như sau:

2.1. Khái niệm Luật dân sự

Luật dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự

Đối tượng điều chỉnh trong Luật dân sự là các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong các quan hệ dân sự.

Quan hệ tài sản, Trong quan hệ tài sản có năm lĩnh vực mà Luật dân sự điều chỉnh là:

 • Quan hệ sở hữu bao gồm cả sở hữu trí tuệ;
 • Quan hệ về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng;
 • Quan hệ về thừa kế;
 • Quan hệ về chuyển quyền sử dụng đất;
 • Quan hệ về bồi thường thiệt hại;

Quan hệ nhân thân: Quan hệ nhân thân là một quan hệ gắn liền với nhân thân mỗi người không thể dịch chuyển cho người khác. Quan hệ nhân thân trong Luật dân sự điều chỉnh là:

 • Quan hệ nhân dân không gắn liền với tài sản như quyền tên gọi, quyền hình ảnh, quyền uy tín, quyền khai sinh;…
 • Quan hệ nhân thân không gắn liền với tài sản

2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

Luật dân sự có các phương pháp điều chỉnh là:

 • Phương pháp bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp Luật Dân sự.
 • Phương pháp tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia vào các quan hệ dân sự.
 • Phương pháp tự chịu trách nhiệm của các chủ thể trong quan hệ dân sự.
 • Tham gia quan hệ pháp Luật Dân sự

Có thể thấy Luật dân sự là một ngành luật độc lập, các mối quan hệ trong dân sự đều là mối quan hệ bình đẳng và được pháp luật bảo vệ. Các quyền cơ bản trong luật dân sự cũng là những quyền thuộc quyền cơ bản của con người mà ai cũng có.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!