Tổng hợp

Lời bài hát Dynamite – BTS

Ngày 21/08/2020, bài hát  Dynamite – BTS đã chính thức ra mắt khán giả. Xin mời các bạn cùng đón xem và thưởng thức lời bài hát Dynamite ngay sau đây.

1. MV Dynamite – BTS

3. Lời bài hát Dynamite tiếng Anh (bản gốc)

[Intro: Jungkook]‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight

[Verse 1: Jungkook]Shoes on, get up in the morn’
Cup of milk, let’s rock and roll
King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone
Sing song when I’m walking home
Jump up to the top, LeBron
Ding-dong, call me on my phone
Ice tea and a game of ping pong

[Verse 2: RM, j-hope]This is getting heavy
Can you hear the bass boom? I’m ready
Life is sweet as honey
Yeah, this beat cha-ching like money
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
I’m diamond, you know I glow up
Hey, so let’s go

[Chorus: Jungkook, Jimin]‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, woah

[Verse 3: V, RM]Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Day or night, the sky’s alight, so we dance to the break of dawn
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh

[Verse 4: Suga, Jimin, RM]This is getting heavy, can you hear the bass boom? I’m ready (Woo-hoo)
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money
Disco overload I’m into that I’m good to go
I’m diamond and you know I glow up

Let’s go

[Chorus]‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, woah

[Post-Chorus]Dynnnnnanana, life is dynamite
Dynnnnnanana, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, woah

[Bridge]Dynnnnnanana, ayy
Dynnnnnanana, ayy
Dynnnnnanana, ayy
Light it up like dynamite
Dynnnnnanana, ayy
Dynnnnnanana, ayy
Dynnnnnanana, ayy
Light it up like dynamite

[Chorus]‘Cause I, I, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite
(This is ah) I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, woah (Light it up like dynamite)

[Post-Chorus]Dynnnnnanana, life is dynamite (Life is dynamite)
Dynnnnnanana, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, woah

3. Lời bài hát Dynamite tiếng Hàn

오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
아침에 일어나 신발 신고 우유 한 잔, 이제 시작해볼까
킹콩 드럼을 연주해, 구르는 돌처럼 거침 없이
집으로 걸어 가며 노래해
높이 뛰어 올라 마치 LeBron 처럼
딩동, 전화 줘 아이스티 한 잔과 탁구 한 판
점점 뜨거워지는 분위기 울리는 베이스 들리니 난 준비됐어
인생은 꿀처럼 달콤해 이 비트는 부티가 나지
디스코 파티, 난 좋아 준비 됐어
난 다이아몬드 빛나는 거 알잖아
오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼
친구도 불러 여기 모여봐 오고 싶은 사람 누구든지
좋아 말은 됐어, 이제 정신 없이 흔들어
낮에도 밤에도 하늘은 눈부셔
그러니 우린 아침이 올 때까지 춤을 춰
신사숙녀 여러분, 고민은 내게 맡기고 집중하시죠
점점 뜨거워지는 분위기
울리는 베이스 들리니 난 준비됐어
인생은 꿀처럼 달콤해 이 비트는 부티가 나지
디스코 파티, 난 좋아 준비 됐어
난 다이아몬드 빛나는 거 알잖아
오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼
Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
펑크와 소울로 난 온 도시를 반짝여
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼
Dynnnnnanana eh
환하게 불을 밝힐거야 다이너마이트처럼
Dynnnnnanana eh
환하게 불을 밝힐거야 다이너마이트처럼
오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼
오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼
Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
펑크와 소울로 난 온 도시를 반짝여
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!