Giáo Dục

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023

THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ đến các bạn Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023, đây là mẫu lịch phục vụ công giáo mới và chuẩn nhất. Lịch phụng vụ công giáo là lịch dành cho giáo dân với đầy đủ và chi tiết các thông tin cần thiết. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

  1. Lịch phụng vụ công giáo là gì?

  Phụng vụ là việc cử hành mầu nhiệm Ðức Kitô, đặc biệt là cử hành Mầu nhiệm Vượt qua của Người. Trong Phụng vụ, qua trung gian việc thực thi phận vụ tư tế của Ðức Giêsu Kitô, sự thánh hóa con người được biểu lộ và thực hiện qua các dấu chỉ. Thân thể nhiệm mầu của Ðức Kitô, nghĩa là Ðầu và các chi thể, thực thi việc thờ phượng công khai dành cho Thiên Chúa.

  Lịch phụng vụ công giáo là những ngày thờ phượng chính thức của Hội Thánh được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh.

  2. Lịch phụng vụ công giáo tháng 3

  Lịch phụng vụ công giáo THPT Đông Thụy Anh chia sẻ dưới đây đã trình bày chi tiết màu áo lễ, loại lễ, thánh lễ – các bài đọc để cho các bạn tiện tra cứu.

  Ngày 1 tháng 3

  Màu tím. Thứ 4 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

  Ngày 2 tháng 3

  Màu tím. Thứ 5 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

  Ngày 3 tháng 3

  Màu tím. Thứ 6 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

  Ngày 4 tháng 3

  Màu tím. Thứ 7 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Thánh Caximia. Các bài đọc: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

  Ngày 5 tháng 3 Chúa nhật

  Màu tím. Chúa nhật 2 Mùa Chay. Tv tuần 2. Các bài đọc: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

  Câu hỏi giáo lý

  H. Trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh, ai có quyền phán đoán về những điều kiện đó?

  T. Quyền này tùy thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những vị cầm quyền, những vị này cũng có quyền đề ra cho công dân nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những ai vì lý do lương tâm không thi hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, phải phục vụ xã hội bằng những hình thức khác.

  Ngày 6 tháng 3

  Màu tím. Thứ 2 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

  Ngày 7 tháng 3

  Màu tím. Thứ 3 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, tử đạo. Các bài đọc: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

  Ngày 8 tháng 3

  Màu tím. Thứ 4 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Các bài đọc: Gr18,18-20; Mt 20,17-28.

  Ngày 9 tháng 3

  Màu tím. Thứ 5 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Các bài đọc: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

  Ngày 10 tháng 3

  Màu tím. Thứ 6 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: St 37,3-4.12-13a.17a-28. Mt 21,33-43.45-46.

  Ngày 11 tháng 3

  Màu tím. Thứ 7 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

  Ngày 12 tháng 3 Chúa nhật

  Màu tím. Chúa nhật 3 Mùa Chay. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hoặc 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

  Câu hỏi giáo lý

  H. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

  T. Ngay cả trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý vẫn luôn có hiệu lực. Luật này đòi buộc phải xử sự cách nhân đạo với những người không chiến đấu, các chiến binh bị thương và các tù binh. Các hành động cố ý đi ngược với quyền lợi của các dân tộc và các mệnh lệnh buộc thi hành các hành động đó, đều là những tội ác mà sự vâng phucj tối mặt không đủ để chạy tội. Phải kết án những sự hủy diệt hàng loạt, cungx như việc tiêu diệt một dân tộc hay một sắc tộc thiểu số. Đó là những tội rất nặng nề. Về mặt luân lý, phải chống lại các mệnh lệnh buộc thi hành các tội ác như thế.

  Ngày 13 tháng 3

  Màu tím. Thứ 2 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: 2V 5,1-15a; Lc4,24-30.

  Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

  Ngày 14 tháng 3

  Màu tím. Thứ 3 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

  Ngày 15 tháng 3

  Màu tím. Thứ 4 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

  Ngày 16 tháng 3

  Màu tím. Thứ 5 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

  Ngày 17 tháng 3

  Màu tím. Thứ 6 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

  Thánh Patricô, Giám mục.

  Ngày 18 tháng 3

  Màu tím. Thứ 7 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

  Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh.

  Ngày 19 tháng 3 Chúa nhật

  Chúa nhật 4 Mùa Chay. Tv tuần 4. Các bài đọc: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38.

  Kỷ niệm ngày Đăng quang Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013).

  Câu hỏi giáo lý

  H. Chúng ta phải làm gì để tránh chiến tranh?

  T. Vì chiến tranh gây ra những sự dữ và bất công, nên chúng ta phải làm tất cả những gì hợp lý để ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt phải tránh việc tích trữ và buôn bán vũ khí không do các chính quyền hợp pháp quy định; phải tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội; tránh việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo; phải tránh ganh ghét, thách thức, kiêu căng và tinh thần báo thù. Tất cả những gì được thực hiện để khắc phục các tệ hại này và những xáo trộn khác, đeèu giúp xây dựng hòa bình và đẩy xa chiến tranh.

  Ngày 20 tháng 3

  Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a.

  Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng, Lễ cho giáo dân. Bổn mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá.

  Ngày 21 tháng 3

  Màu tím. Thứ 3 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

  Ngày 22 tháng 3

  Màu tím. Thứ 4 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

  Ngày 23 tháng 3

  Màu tím. Thứ 5 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Xh32,7-14; Ga 5,31-47. Thánh Turibiô Mônrôkhêrô, Giám mục.

  Ngày 24 tháng 3

  Màu tím. Thứ 6 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

  Ngày 25 tháng 3

  Màu tím. Thứ 7 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

  Lễ Truyền Tin, Lễ trọng.

  Ngày 26 tháng 3 Chúa nhật

  Màu tím. Chúa nhật 5 Mùa Chay. Tv tuần 1. Chúa nhật dọn chịu nạn. Các bài đọc: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45.

  Câu hỏi giáo lý

  H. Con người có bổn phận gì đối với phái tính của mình?

  T. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, có cùng một phẩm giá nhân bản. Ngài đã khắc ghi ơn gọi yêu thương và hiệp thông nơi mỗi người. Mỗi người phải chấp nhận phái tính riêng của mình và nhận ra tầm quan trọng của nos đối với toàn thể con người, tính đặc thù của mỗi phái tính và việc hai phái tính bổ túc cho nhau.

  Ngày 27 tháng 3

  Màu tím. Thứ 2 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Ga 8,1-11.

  Ngày 28 tháng 3

  Màu tím. Thứ 3 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

  Ngày 29 tháng 3

  Màu tím. Thứ 4 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

  Ngày 30 tháng 3

  Màu tím. Thứ 5 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: St 17,3-9; Ga 8,51-59.

  Ngày 31 tháng 3

  Màu tím. Thứ 6 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

  Bế mạc tháng kính Thánh Giuse.

  3. Lịch công giáo tháng 3/2023

  Ngày Áo lễ Lễ
  Thứ Tư 1/3 Tím

  Thứ Tư tuần I Mùa Chay

  Kính Thánh Cả Giuse

  Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

  Thứ Năm 2/3 Tím

  Thứ Năm tuần I Mùa Chay

  Ngày các Linh mục

  Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

  Thứ Sáu 3/3 Tím

  Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

  Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

  Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

  Thứ Bảy 4/3 Tím

  Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

  Thánh Ca-xi-mia (Casimir)

  Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ

  Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

  Chủ Nhật 5/3 Tím

  Chúa Nhật II Mùa Chay

  Ca vịnh tuần II

  Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng

  St 12,1-4a; 2Tím 1,8b-10; Mt 17,1-9.

  Thứ Hai 6/3 Tím

  Thứ Hai tuần II Mùa Chay

  Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

  Thứ Ba 7/3 Tím

  Thứ Ba tuần II Mùa Chay

  Thánh nữ Pe-pê-tu-a ,Thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo

  Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

  Thứ Tư 8/3 Tím

  Thứ Tư tuần II Mùa Chay

  Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ

  Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

  Thứ Năm 9/3 Tím

  Thứ Năm tuần II Mùa Chay

  Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu

  Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

  Thứ Sáu 10/3 Tím

  Thứ Sáu tuần II Mùa Chay

  St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

  Thứ Bảy 11/3 Tím

  Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

  Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, linh mục (+1859), tử đạo

  Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

  Chủ Nhật 12/3 Tím

  Chúa Nhật III Mùa Chay

  Ca vịnh tuần III

  Cử hành Nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần 1 cho những người lớn lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới

  Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng

  Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42.

  Thứ Hai 13/3 Tím

  Thứ Hai tuần III Mùa Chay

  Kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô

  2V 5,1-15a; Lc 4,24-30

  Thứ Ba 14/3 Tím

  Thứ Ba tuần III Mùa Chay

  Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35

  Thứ Tư 15/3 Tím

  Thứ Tư tuần III Mùa Chay

  Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

  Thứ Năm 16/3 Tím

  Thứ Năm tuần III Mùa Chay

  Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

  Thứ Sáu 17/3 Tím

  Thứ Sáu tuần III Mùa Chay

  Thánh Pa-tric, giám mục

  Cử hành 24 giờ cho Chúa (từ chiếu thứ Sáu đến trước lễ chiều thứ Bảy)

  Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

  Thứ Bảy 18/3 Tím

  Thứ Bảy tuần III Mùa Chay

  Thánh Xy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ Hội Thánh

  Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

  Chủ Nhật 19/3 Tím(H)

  Chúa Nhật IV Mùa Chay

  Ca vịnh tuần IV

  Chúa Nhật III Mùa Chay

  Ca vịnh tuần III

  Cử hành Nghi thức Khảo Hạch Các Dự Tòng lần 2 cho những người lớn lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới

  Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng

  1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

  Thứ Hai 20/3 Tr

  Thứ Hai tuần IV Mùa Chay

  Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ Trọng

  Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng

  2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

  Thứ Ba 21/3 Tím

  Thứ Ba tuần IV Mùa Chay

  Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

  Thứ Tư 22/3 Tím

  Thứ Tư tuần IV Mùa Chay

  Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

  Thứ Năm 23/3 Tím

  Thứ Năm tuần IV Mùa Chay

  Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, giám mục

  Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

  Thứ Sáu 24/3

  Tím

  Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

  Thứ Bảy 25/3 Tr

  Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay

  Truyền tin Chúa nhập thể, Lễ Trọng

  Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng

  Từ chiều, cử hành các giờ kinh phụng vụ và Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay

  Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.

  Chủ Nhật 26/3 Tím

  Chúa Nhật V Mùa Chay

  Ca vịnh tuần I

  Không cử hành lễ nào khác kể cả lễ an táng

  Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hoặc Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

  Thứ Hai 27/3 Tím

  Thứ Hai tuần V Mùa Chay

  Kinh Tiền Tụng thương khó I

  Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8, 1-11.

  Thứ Ba 28/3 Tím

  Thứ Ba tuần V Mùa Chay

  Kinh Tiền Tụng thương khó I

  Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

  Thứ Tư 29/3 Tím

  Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

  Kinh Tiền Tụng thương khó I

  Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

  Thứ Năm 30/3 Tím

  Thứ Năm tuần V Mùa Chay

  Kinh Tiền Tụng thương khó I

  St 17,3-9; Ga 8,51-59.

  Thứ Sáu 31/3 Đ

  Thứ Sáu tuần V Mùa Chay

  Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, linh mục (+1857), tử đạo

  Lễ Nhớ

  Kinh Tiền Tụng thương khó I

  Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

  Lịch phụng vụ công giáo tháng 2 2023
  Lịch phụng vụ công giáo tháng 2 2023

  4. Lịch ăn chay công giáo tháng 3/2023

  Mùa chay năm 2023 bắt đầu vào ngày 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày 08/4 Dương lịch. Vậy nên trong tháng 3 này, mùa chay vẫn đang tiếp diễn. Theo luật ở một số nơi, các giáo dân sẽ  ăn chay vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

  Cụ thể là:

  • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 3/3/2023
  • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 10/3/2023
  • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 17/3/2023
  • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 24/3/2023
  • Ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu ngày 31/3/2023

  Việc hãm mình chay tịnh vào những ngày thứ sáu mùa chay này phải là tự nguyện.

  Xem thêm: Lịch ăn chay công giáo 2023

  5. Tháng 3 có ngày lễ công giáo gì?

  Tháng 3/2023 có ngày lễ công giáo:

  • Lễ Thánh Cả Giuse (Feast of Saint Joseph): Ngày 19/03/2023.
  • Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ: Ngày 25/03/2023.

  6. Ý nghĩa của phụng vụ

  • Phụng vụ luôn thể hiện ý nghĩa cộng đoàn, được biểu lộ trong tâm tình bên trong và các hành vi bên ngoài, để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.
  • Phụng vụ là phương tiện để các tín hữu tiếp xúc với Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống kitô hữu, đời sống mới trong Đức Kitô.
  • Nhờ phụng vụ, Hội thánh diễn tả và biểu lộ cho người khác những mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Hội thánh. Như thế, Hội thánh đã trở nên dấu chỉ để quy tụ các con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi thành một Dân duy nhất.
  • Chúa Kitô chính là tác giả của phụng vụ khi Người thiết lập và cử hành hiến tế thập giá phát sinh ơn cứu độ.
  • Phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Hội thánh, là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội thánh và nguồn mạch ban ơn thánh vào tâm hồn tín hữu.

  Trên đây là Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023 chi tiết nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu: Văn hóa của THPT Đông Thụy Anh.

   Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

   Chuyên mục: Giáo Dục

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button

   Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

   Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!