Giáo Dục

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 2 năm 2023

THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ đến các bạn Lịch phụng vụ Công giáo tháng 2 năm 2023, đây là mẫu lịch phục vụ công giáo mới và chuẩn nhất. Lịch phụng vụ công giáo là lịch dành cho giáo dân với đầy đủ và chi tiết các thông tin cần thiết. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Lịch phụng vụ công giáo tháng 2

Lịch phụng vụ công giáo THPT Đông Thụy Anh chia sẻ dưới đây đã trình bày chi tiết màu áo lễ, loại lễ, thánh lễ – các bài đọc để cho các bạn tiện tra cứu.

Ngày 1 tháng 2

Áo lễ Màu xanh. Thứ 4 tuần 4 thường niên. Các bài đọc: Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

Ngày 2 tháng 2

Màu trắng. Thứ 5 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Lễ kính dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Các bài đọc: Mlk 3,1-4 hoặc Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hoặc 2,22-32.

Ngày 3 tháng 2

Màu xanh. Thứ 6 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Thánh Bơlasiô, Giám mục, tử đạo (màu đỏ); Thánh Angariô, Giám mục (màu trắng). Các bài đọc: Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

Ngày 4 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Các bài đọc: Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

Ngày 5 tháng 2 Chúa nhật – Lễ trọng

Màu xanh. Chúa nhật 5 mùa thường niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

Câu hỏi giáo lý

H. Chúa đòi hỏi mỗi người điều gì về vấn đề hòa bình?

T. Đức Kitô, Đấng đã tuyên bố “phúc cho ai xây dựng hòa bình” (Mt 5,9), đòi hỏi sự bình an của tâm hồn và kết án thái độ giận dữ, là muốn báo thù vì điều xấu đã phải gánh chịu, và lòng thù ghét, là ao ước điều xấu cho tha nhân. Những thái độ này, nếu cố ý và ưng theo trong những vấn đề rất quan trọng, đều là những tội trọng nghịch lại với đức ái.

Ngày 6 tháng 2

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 5 thường niên. Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Các bài đọc: St 1,1-19; Mc 6,53-56.

Ngày 7 tháng 2

Màu xanh. Thứ 3 tuần 5 thường niên. Các bài đọc: St 1,20-24a; Mc 7,1-13.

Ngày 8 tháng 2

Màu xanh. Thứ 4 tuần 5 thường niên. Thánh Giêrônimô Êmiliani; Thánh Giôsêphini Bakhita, trinh nữ (màu trắng). Các bài đọc: St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

Ngày 9 tháng 2

Màu xanh. Thứ 5 tuần 5 thường niên. Các bài đọc: St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Ngày 10 tháng 2

Màu trắng. Thứ 6 tuần 5 thường niên. Lễ nhớ Thánh Schôlastica, trinh nữ. Các bài đọc: St 3,1-8; Mc 7,31-37.

Ngày 11 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 5 thường niên. Đức Mẹ Lộ Đức (màu trắng). Các bài đọc: St 3,9-24; Mc 8,1-10.

Ngày 12 tháng 2 Chúa nhật – Lễ trọng

Màu xanh. Chúa nhật 6 mùa thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 hoặc 5,20-22a.33-34a.37.

Câu hỏi giáo lý

H. Hòa bình trên thế giới là gì?

T. Hòa bình trên thế giới cần thiết để đời sống con người được tôn trọng và phát triển. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh hay là sự cân bằng các thế lực đối lập, nhưng là “sự ổn định trật tự” (Thánh Augustinô), “thành quả công lý” (Is 32,17) và hiệu quả của đức ái. Hòa bình trần thế là hình ảnh và hoa trái bình an của Đức Kitô.

Ngày 13 tháng 2

Màu xanh. Thứ 2 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 4,1-15; Mc 8,11-13.

Ngày 14 tháng 2

Màu trắng. Thứ 3 tuần 6 thường niên. Lễ nhớ Thánh Syrinô, đan sĩ và Thánh Mêtôdiô, Gi ám mục. Các bài đọc: St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Ngày 15 tháng 2

Màu xanh. Thứ 4 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

Ngày 16 tháng 2

Màu xanh. Thứ 5 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 9,1-13; Mc 8,27-33.

Ngày 17 tháng 2

Màu xanh. Thứ 6 tuần 6 thường niên. Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (màu trắng). Các bài đọc: St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

Ngày 18 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 11,1-7; Mc 9,2-13.

Ngày 19 tháng 2 Chúa nhật – Lễ trọng

Màu xanh. Chúa nhật 7 mùa thường niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

Câu hỏi giáo lý

H. Hòa bình trên thế giới đòi buộc điều gì?

T. Hòa bình trên thế giới đòi buộc sự phân phối cách công bằng và bảo vệ tài sản của con người, sự tự do giao tiếp giữa con người, sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, sự kiên trì thực hiện công bằng và tình huynh đệ.

Ngày 20 tháng 2

Màu xanh. Thứ 2 tuần 7 thường niên. Các bài đọc: Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

Ngày 21 tháng 2

Màu xanh. Thứ 3 tuần 7 thường niên. Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng). Các bài đọc: Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

Mùa chay

“Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Ngày 22 tháng 2 – Lễ trọng

Màu tím. Thứ 4 Lễ Tro. Khai mạc Mùa Chay. Giữ chay và kiêng thịt. Các bài đọc: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 23 tháng 2

Màu tím. Thứ 5 sau Lễ Tro. Thánh Pôlicapô, Giám mục, tử đạo. Các bài đọc: Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 24 tháng 2

Màu tím. Thứ 6 sau Lễ Tro. Các bài đọc: Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Ngày 25 tháng 2

Màu tím. Thứ 7 sau Lễ Tro. Các bài đọc: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Ngày 26 tháng 2 Chúa nhật – Lễ trọng

Màu tím. Chúa nhật 1 Mùa Chay. Tv tuần 1. Các bài đọc: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 hoặc 5,12.17-19; Mt 4,1-11.

Câu hỏi giáo lý

H. Về mặt luân lý, khi nào được phép sử dụng sức mạnh quân sự?

T. Việc sử dụng sức mạnh quân sự chỉ được biện minh về mặt luân lý khi hội đủ những điều kiện sau đây: chắc chắn về sự thiệt hại phải chịu là trầm trọng và kéo dài; tất cả các giải pháp hòa bình đều thất bại; những điều kiện quan trọng để thành công; việc loại bỏ những thiệt hại lớn nhất, sau khi đã cân nhắc về sức tàn phá của những phương tiện chiến tranh hiện đại.

Ngày 27 tháng 2

Màu tím. Thứ 2 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

Ngày 28 tháng 2

Màu tím. Thứ 3 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

2. Mùa chay năm 2023 bắt đầu từ ngày nào?

Mùa chay năm 2023 bắt đầu khai mạc vào ngày 22 tháng 2, với ngày Lễ tro.

Lễ Tro chính là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm của người theo đạo Thiên Chúa Giáo.

Ngày lễ này có đặc điểm là làm phép Tro. Sau khi làm phép, tro sẽ được sử dụng để rắc lên đầu các tín đồ theo hình của cây Thánh Giá hoặc được vẽ lên trán của tín đồ cũng theo hình Thánh Giá.

Lễ Tro được xem là khởi đầu cho Mùa Chay trong năm, thế nhưng Giáo hội lại không xem đây là ngày lễ buộc. Lý do cơ bản để Thứ Tư Lễ Tro không được xem như ngày lễ buộc bởi đó là ngày giữ chay, trái ngược với ngày lễ.

3. Ý nghĩa của phụng vụ

  • Phụng vụ luôn thể hiện ý nghĩa cộng đoàn, được biểu lộ trong tâm tình bên trong và các hành vi bên ngoài, để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.
  • Phụng vụ là phương tiện để các tín hữu tiếp xúc với Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống kitô hữu, đời sống mới trong Đức Kitô.
  • Nhờ phụng vụ, Hội thánh diễn tả và biểu lộ cho người khác những mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Hội thánh. Như thế, Hội thánh đã trở nên dấu chỉ để quy tụ các con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi thành một Dân duy nhất.
  • Chúa Kitô chính là tác giả của phụng vụ khi Người thiết lập và cử hành hiến tế thập giá phát sinh ơn cứu độ.
  • Phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Hội thánh, là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội thánh và nguồn mạch ban ơn thánh vào tâm hồn tín hữu.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!